Logistieke samenwerking regio Zwolle-Kampen-Meppel

Zwolle – Maandagavond werd door de gemeenteraad een meningvormend debat gehouden om te komen tot een strategie voor een Logistiek cluster in de regio Zwolle-Kampen-Meppel.

Het is de ambitie om van de corridor Zwolle-Kampen-Meppel een logistiek knooppunt te maken. Er is een analyse gemaakt van de kansen en ontwikkelmogelijkheden. Op de korte termijn wordt een kwartiermaker aangesteld die de mogelijkheden voor profilering van de regio en gezamenlijke acquisitie in beeld brengt. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Logistieke Visie en Havenvisie en met de voorgestelde aanpak. Voor de uitvoering in 2013 is een bedrag van € 75.000,- nodig. De meeste woordvoerders kunnen zich vinden in het voorstel. Over het algemeen is men enthousiast over de regionale samenwerking. Er wordt wel gewaarschuwd voor extra bestuurlijke drukte. Verder worden afrekenbare doelen gemist. Er zijn een aantal opmerkingen over de rol en de status van de kwartiermaker. De functie moet kwalitatief goed worden ingevuld.

Verwezen wordt naar de bij de stukken gevoegde functieomschrijving. Hij/zij moet functioneren op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Volgens wethouder De Heer zetten we met de plannen de eerste stappen op weg naar een succesvolle havenontwikkeling. Ondernemers hebben een bredere scoop dan alleen Zwolle. "We gaan met het voorstel op zoek naar het optimaal benutten van kansen." Hij spreekt over het samenbinden van sterktes die we in de regio hebben.

Artikel delen:

Reageer