Behoefte aan gladheidsbestrijding fietspaden in wijken

Zwolle – De Fietsersbond heeft in de loop van de jaren veel kennis opgebouwd over gladheidsbestijding. Gelukkig zijn veel gemeenten, ook Zwolle, tegenwoordig beter toegerust om fietsroutes sneeuwvrij te houden of te maken.

Fietspaden worden in het algemeen eerder koud en glad dan de rijweg: een dikke asfaltlaag geeft veel nalevering van bodemwarmte, meer dan een fietspadpuinondergrond. Het strooien en de verdere gladheidbestrijding moeten aan die situatie worden aangepast. Veel fietsroutes volgen niet de weg van het autoverkeer, maar lopen door woonwijken. In het kader van die ontvlechting van de verkeersstromen is er daarom ook behoefte aan gladheidsbestrijding op die fietsroutes. Dat zijn wel routes die vaak de hele dag in de schaduw van huizen liggen en vaak een snel afkoelend en glibberig klinkerdek hebben. Sneeuw op fietspaden en -routes is relatief makkelijk te bestrijden door snelle inzet van schuifwagens en borstelwagens. Pekel is veel minder geschikt om sneeuw van fietspaden te verwijderen. De pekel wordt te weinig door banden ingereden en is daarom weinig effectief. De landelijke aanbeveling luidt dan ook om fietspaden zo lang mogelijk sneeuwvrij te houden en zo snel mogelijk weer sneeuwvrij te maken. Blijft de sneeuw liggen, dan wordt het ijs en is het zonder dooi moeilijk te verwijderen.

Artikel delen:

Reageer