Fietsers kunnen weer via de Katerdijk rijden

Zwolle – Fietsers uit de wijken Holtenbroek en Stadshagen richting het Zwolse centrum en omgekeerd, kunnen vanaf deze week weer gebruikmaken van de Katerdijk. Het in tweerichtingen te berijden fietspad is opnieuw aangelegd aan noordzijde van de weg. De aanleg maakt een onderdeel uit van de eerste fase van het project Reconstructie stadsentree Katerdijk die in dit najaar voorspoedig is verlopen. In maart 2013 starten de werkzaamheden van de volgende fase op de rijbanen.  

Van oktober tot en met november heeft de aannemer gewerkt aan het fietspad aan de Katerdijk. Het oude fietspad aan de zuidzijde van de weg, dat zowel de op- als afrit van de afslag A28 Zwolle-Centrum onveilig kruiste is verwijderd en daarnaast sluit het nieuwe fietspad aan richting de Rodetorenbrug. De aanpassingen waren noodzakelijk om het fietspad voor de fietsers veiliger en comfortabeler te maken. In de genoemde periode zijn andere activiteiten aan de weg uitgevoerd. De kabels en leidingen onder de het fietspad zijn verlegd, een nieuw regenwater riool is aangelegd, ter voorbereiding op de fietsoversteek richting de Rodetorenbrug is het kruispunt met de Pannekoekendijk aangepast, het betononderhoud van de Hofvlietbrug heeft plaatsgevonden en de muurbeschildering onder viaduct A28 afslag Zwolle-Centrum is aangebracht.

Gefaseerde uitvoering zorgt voor minder overlast

Van maart tot medio juli 2013 vindt de uitvoering van de fase 2 t/m fase 4 plaats. Gedurende de werkzaamheden is één rijstrook in één rijrichting beschikbaar voor het autoverkeer en één rijstrook beschikbaar voor busverkeer en hulpdiensten. Om de binnenstad bereikbaar te houden is er gekozen voor prioriteit ‘de stad in’. Het Zwolse centrum blijft bereikbaar voor het autoverkeer vanaf de A28 afslag Zwolle-Centrum. Om het werk op de rijbanen veilig uit te voeren wordt de doorgaande verbinding tussen de Pannekoekendijk en de A28 / Blaloweg van maart 2013 tot medio juli 2013 eruit gehaald. Fietsers over de Katerdijk ondervinden tijdens de werkzaamheden op de rijbanen geen overlast.

Reconstructie stadsentree Katerdijk

Zwolle wil de bereikbaarheid van de stad en binnenstad verbeteren en in de toekomst waarborgen. De stad behoort tot de top van de meest gastvrije binnensteden van Nederland en wil daarin een vaste positie behouden. Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad dragen hieraan bij. Bij een goede bereikbaarheid hoort ook het verbeteren van de doorstroming van het auto- en busverkeer. Dat geldt ook voor comfort voor de fietser en de voetganger. Het verbeteren van de bereikbaarheid moet hand in hand gaan met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De uitvoering van Reconstructie stadsentree Katerdijk is een belangrijke start van vele infrastructurele projecten aan de westkant van de binnenstad om Zwolle beter bereikbaar te maken.

Op www.zwolle.nl/katerdijk staat meer informatie over het project.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer