Maximaal drie evenementen bij Wijthmenerplas

Zwolle – GroenLinks en D66 willen van het college in Zwolle dat zij voor het gebied van de Wijthmenerplas volgens geldende regels in 2013 maximaal 3 evenementen toestaan, en in 2013 geen nieuwe grote evenementen meer toe te staan die niet voor 1 november 2012 waren aangemeld. Maandagavond zullen de twee politieke partijen daarvoor tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

dance_1.jpg
Fusion of Dance 2012

De twee partijen constateren dat de gemeente Zwolle haar eigen regels negeert wat blijkt uit: – Het niet planologisch regelen van evenementen aan de Wijthmenerplas. Dit had wel gemoeten. – Er tot 1 oktober 2010 geen grote evenementen aan de plas mochten plaatsvinden, dit is met toestemming van de gemeente wel gebeurd. – Er na 1 oktober 2010, als de WABO wet in werking treedt, maximaal 3 evenementen toegestaan waren. Het werden er 5 en ze hadden niet de juiste vergunningen. GL en D66 zijn van mening dat de raad moet kunnen vertrouwen op de informatie die zij vanuit het college krijgt, en dat de gemeente haar eigen regels moet naleven. Ze willen ook dat het college sportief moet erkennen dat er fouten gemaakt zijn in zowel het proces als de informatievoorziening richting belanghebbenden en de gemeenteraad hiervoor excuus moet aanbieden, als ook schriftelijk richting eerdere bezwaarmakenden.

Motie vreemd aan de orde van de dag. 

Onderwerp: evenementen Wijthmenerplas 2013 

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 10 december 2012  

Gelezen de informatienota Evenementen aan de Wijthmenerplas (OW1210-041)  

Overwegend dat

Ÿ         er gemeentelijke regels binnen evenementenbeleid, beleidsregel evenementen en bestemmingsplanregels en

Ÿ         er via de WABO ontheffingsmogelijkheden via een omgevingsvergunning bestaan.

Ÿ         landelijke bestemmingsplanregels en procedures leidend dienen te zijn bij beoordeling van aanvragen.

Ÿ         het huidige bestemmingsplan bij de Wijthmenerplas geen grote evenementen toestaat, maar dat een omgevingsvergunnings-procedure tot maximaal 3 evenementen kan leiden (totaal van grote en kleine evenementen samen).

Ÿ         de afgelopen jaren niet alle regels consequent zijn toegepast, wat onder andere leidde tot meer en grotere evenementen dan feitelijk was toegestaan binnen het bestemmingsplan van de Wijthmenerplas.

Ÿ         de WABOregels (en de ruimtelijke onderbouwing die daarbij hoort) niet zijn toegepast.

Ÿ         het Zwolse evenementenbeleid voor grote evenementen een voorwaarde bevat van aanmelding voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement. Dit is voor geen groot evenement bij Wijthmenerplas, te houden in 2013, gebeurd ( informatie van portefeuillehouder in een gesprek met omwonenden op 20 november jl.)|

Ÿ         de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij het omgaan met regels.

Ÿ         de gemeente niet vooruit hoort te lopen op de inspraakprocedure voor de aanpassing,die verruiming van mogelijkheden voor evenementen beoogt rond het bestemmingsplan Wijthmenerplas.  

Verzoekt het college: Voor het gebied van de Wijthmenerplas volgens geldende regels -in 2013 maximaal 3 evenementen toe te staan. -in 2013 geen grote evenementen toe te staan. 

En gaat over tot de orde van de dag 

GroenLinks
Michiel van Harten 

D66
Sonja Paauw

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Mag de stad Zwolle met zijn 125.000 inwoners, vele huizen en fabrieken en auto’s eigenlijk wel als zodanig bestaan?? Moet dat ecologisch gezien niet uitgedund worden?? Er een paar wijken tussenuit trekken? Te beginnen met Stadshagen? [/cynische modus]

  Hoe toch eens op met dat gezever >:( Wees toch blij dat er mooie dingen georganiseerd en gerealiseerd worden in ons mooie stadje.


  ⚠️ Meld

 2. Strikt technisch gezien: D66 en GL hebben gelijk.

  Maar kom op, hoe meer evenementen hoe beter, mits ze gewoon winstgevend zijn en hun zooi na afloop opruimen. Geld voor de Zwolse gemeenschap is altijd welkom in deze tijden.


  ⚠️ Meld

 3. Uit de reacties kun je mooi opmaken wie er financiële belangen heeft bij de evenementen en hierbij voorbij gaan aan hetgeen door de gemeente zichzelf heeft opgelegd. Helaas blijkt uit de bestuurlijke werkwijze van de gemeente maar weer eens dat ook in Zwolle de VVD afspraken niet nakomt en het gevoel geeft een onbetrouwbare partij te zijn, die lak heeft aan gemaakte afspraken en beloftes.


  ⚠️ Meld

 4. Laat ze maar eens wat van die teringherriefestivals verplaatsen naar bv. Kampen of de Veluwe, driekwart van de bezoekers zijn toch boeren dus waarom altijd in Zwolle?


  ⚠️ Meld

 5. Het is de jarenlange mores van de ⤽alles moet kunnen⤝-filosofie die door de grote bekkengeneratie extreem luid en pijnlijk duidelijk verkondigd mocht en nog steeds mag worden.
  De akoestische terroristen mogen met vergunning van de, onder druk van de horeca- en evenementenlobby bezweken bestuurders een immense omgeving in gijzeling nemen. Dat die bestuurders daarbij de regels naar believen toepassen dan wel even “vergeten” is al jaren een een publiek geheim. En door creatief met de termijnen om te gaan zijn tegen de tijd dat de “burger” zijn recht kan halen de evenementen al weer voorbij.


  ⚠️ Meld

 6. De discussie komt elke keer weer terug dat de mensen die klagen over overlast zeurpieten zijn en dat we blij moeten zijn met deze evenementen. Alles moet wijken voor de economie en de mening van de meerderheid.
  Let wel, ik ben niet tegen deze evenementen, maar er moet wel een limiet op zitten en de regels moeten nagekomen worden. Daarbij mag niet vergeten worden dat er een groep mensen niet op deze evenementen zit te wachten en daar mag ook rekening mee gehouden worden.


  ⚠️ Meld

 7. Misschien doelt Tom ook op onderstaand voorbeeld in de Peperbus van december 2012 (Berichten week 49):

  Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen:
  Locatie : Rodetorenplein 15 T te Zwolle
  Voor : het bouwen van een tijdelijke evenementenhal bestaande uit:
  1. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  2. het (ver)bouwen van een tijdelijk bouwwerk.
  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 ter inzage in het Informatiecentrum Stadskantoor, L?beckplein 2 …..
  Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht……..
  In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht…….etc..

  Het blijft volledig onduidelijk over welk evenement en welke periode het gaat. Eventuele belanghebbenden moeten er zelf maar achter zien te komen of ze dat daadwerkelijk zijn door een verplichte tocht naar het Stadskantoor.
  Deze wijze van informatie verschaffen is op zijn minst onzorgvuldig.

  (.. en indien het over (op)bouw van de barakken van het huidige IJsbeeldenfestival zou gaan, dan is een bezwaar uiteraard formeel mogelijk maar is bij ontvankelijkheid de activiteit niet meer terug te draaien en derhalve zinloos)  ⚠️ Meld

 8. Ik gebruik dit soort feesten doorgaans alleen om te genieten van een variaté van drugs,drugs en nog veel meer drugs.

  Bedankt voor jullie aandacht


  ⚠️ Meld

 9. De wethouder zal er wel weer mee wegkomen. Het via omwegen misleiden van je inwoners mag. Wedden dat de evenementen gewoon doorgaan. Links of rechtsom B&W vindt wel weer een uitweg. Diep teleurgesteld in de gemeentelijke politiek gaat steeds meer lijken op de landelijke vorm van politiek voeren


  ⚠️ Meld

 10. De moties hebben het niet gehaald , helaas, hoewel wel enigszins erkend werd door het college dat er fouten zijn gemaakt.


  ⚠️ Meld

 11. Die Van Harten heeft de ambtenaar zelf uitgevonden, zo een optimale zeikert ben ik nooit eerder tegengekomen…
  Bij de raadsvergaderingen is de man een storende factor die drie woorden weet uit te rekken naar een ellenlang verhaal.
  Samen te vatten als: Zeer slaapverwekkend.

  Ga een vak leren ipv kostbare tijd in een gemeenteraad met onzin te vullen..


  ⚠️ Meld

Reageer