Dijkverlegging bij Westenholte al goed zichtbaar

Zwolle – Een dijkverlegging in Westenholte en een uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldeneler buitenwaarden moeten Zwolle en het achterland veilig en droog houden. Het verleggen van de dijk is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Een onderdeel hiervan is het 300 meter landinwaarts verleggen van ruim twee kilometer IJsseldijk waardoor de IJssel meer ruimte krijgt. 

 5344.jpg
Foto’s: Henk Tuinman
Dankzij deze innovatieve maatregelen daalt bij hoogwater het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n 14 centimeter. Hierdoor houden de inwoners en bedrijven in de Zwolse regio droge voeten. Om Nederland voldoende veilig, leefbaar én aantrekkelijk te houden geeft het rijk rivieren meer ruimte. Rijkswaterstaat voert samen met waterschappen, gemeenten en provincies op meer dan 30 plekken langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek maatregelen uit waarmee riviergebieden zowel veiliger bij hoogwater als aantrekkelijker voor natuur en recreatie worden gemaakt. In totaal is ruim 2,3 miljard euro beschikbaar om te zorgen dat het Nederlandse rivierengebied uiterlijk in 2015 beter beschermd is tegen hoogwater.

5660.jpg 

5361.jpg 

5286.jpg 

Situatie rond Zwolle

Bij hoogwater op de IJssel – veroorzaakt door hoogwateraanvoer vanuit de Rijn/Duitsland – bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle en het achterland. Mede door de dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldeneler buitenwaarden daalt het niveau van de IJssel bij hoogwater aanzienlijk: 14 centimeter bij Westenholte en 8 centimeter bij Schelle.

De maatregelen worden uitgevoerd door het Waterschap Groot Salland in samenwerking met de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu. De plannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden die ook bij de uitvoering zullen worden betrokken.

 5289.jpg

5351.jpg

5356.jpg

5357.jpg

5363.jpg

5663.jpg

5664.jpg

5677.jpg

5679.jpg

5681.jpg

Artikel delen:
Reacties 6
  1. Geen foto van die eenzame verkeersregelaar op het fietspad van de dijk die daar van smorgens acht tot vier staat voor die tientallen fietsers die daar langs komen :):):) om ze te waarschuwen voor die zandauto’s


    ⚠️ Meld

  2. Dat meen je toch niet he?? Moet daar een verkeersregelaar voor komen? Ik zie ze steeds meer in het straatbeeld. Van die fel geel / oranje pakken aan. Wandelende verkeerszuilen. En niet overal zijn ze nou gelijk dringend nodig, vind ik. Is het misschien een zinloos werkgelegenheidsproject?


    ⚠️ Meld

Reageer