Onderzoek blindgangers Muziekwijk afgerond

Zwolle – Het onderzoek naar mogelijke blindgangers in de Muziekwijk in Holtenbroek is afgerond. Op verzoek van de gemeente heeft onderzoeksbureau TNO hier nader onderzoek naar gedaan. Hun conclusie is dat de kans dat er een blindganger onder de huizen ligt zeer klein is. En mocht er toch een blindganger aanwezig zijn, dan is de kans dat deze spontaan ontploft nihil.

blindganger.jpg

Om elk risico uit te sluiten, heeft de gemeente, op advies van TNO, besloten dat er niet geheid mag worden binnen 50 meter van de woningen en schuren in het gebied. Ook mag er niet dieper dan 1 meter beneden maaiveld onder de woningen gegraven worden. Met de maatregelen is naar het oordeel van TNO de veiligheid van de bewoners gegarandeerd. Deze conclusie is begin november door middel van een brief en een informatieavond gedeeld met de bewoners. Uit de reacties blijkt dat zij tevreden zijn over de samenwerking met de gemeente en de manier waarop het onderzoek is afgerond. Zij zijn opgelucht dat het gebied gegarandeerd veilig is verklaard.

Veiligheid nader onderzocht

Saricon, een expertisebedrijf in de opsporing van achtergebleven explosieven, concludeerde eind 2011 al dat er geen gevaar is voor bewoners. De gemeente nam deze conclusie over samen met de door Saricon opgestelde veiligheidsmaatregelen, zoals een heiverbod binnen 10 meter van de woningen. Omdat buurtbewoners tijdens een informatieavond aangaven graag meer zekerheid te willen, is TNO gevraagd dit aspect verder uit te zoeken. Het onderzoeksbureau onderschrijft de conclusie van Saricon en de gemeente, maar heeft daarbij geadviseerd om het heiverbod (of andere vergelijkbare zware trillingen) niet op 10 meter, maar op 50 meter van het gebied te leggen. Dit advies neemt de gemeente over.

Maatregelen vastleggen

Om de maatregelen vast te leggen neemt de gemeente een aanlegvergunningsstelsel in het bestemmingsplan op. Daardoor is het bij het verlenen van een bouw- of sloopvergunning duidelijk dat rekening gehouden moet worden met mogelijke blindgangers. Tevens wordt officieel vastgelegd dat bepaalde handelingen (bijvoorbeeld heien) niet meer mogen worden uitgevoerd. Natuurlijk blijft het verbouwen van woningen gewoon mogelijk. Bewoners zijn over de mogelijkheden daarvan geïnformeerd.

Blindgangers

Blindgangers zijn explosieven die niet op het oorspronkelijk bedoelde moment zijn afgegaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bommen neergekomen op de weilanden waar later de Muziekwijk is gebouwd. Door Saricon en TNO is onderzocht wat de kans is dat in dit gebied nog niet ontplofte bommen in de grond zitten. Naar nu blijkt is die kans dus zeer klein en het ontploffingsgevaar nihil.

Rapporten en kaart inzien

Op www.zwolle.nl/explosieven onderzoek vindt u een kaartje van het gebied waar een heiverbod geldt. Ook kunt u hier alle recente rapporten en documenten inzien.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer