Buurt wil zorginstellingen helpen bij calamiteiten

Zwolle – Buurtbewoners van de zorginstellingen Frion en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn graag bereid zijn om hun kwetsbare buren te helpen bij een calamiteit. Dit blijkt uit een onderzoek dat Brandweer Zwolle hield in de buurt van de twee zorginstellingen. Aanleiding van het onderzoek was het landelijke rapport van de gezamenlijke Rijksinspecties ‘brandveiligheid van zorginstellingen’ en het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid’. Onder de noemer Community Safety wil Brandweer Zwolle samen met burgers, het bedrijfsleven en instellingen van de Gemeente Zwolle investeren in het voorkomen van brand.

De ervaring leert dat burgers kunnen en willen helpen als er een calamiteit is. Brandweer Zwolle heeft daarom actief Frion en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht benaderd om vanuit Community Safety onderzoek te doen. De veronderstelling was dat veel inwoners van Zwolle graag willen helpen als er iets aan de hand is bij kwetsbare buurtgenoten. 3700 buurtbewoners, die in een straal van 5 minuten vanaf de twee zorglocaties wonen, werden benaderd door middel van een enquête. Hen werd onder andere de vraag gesteld ‘bent u bereid te helpen bij een calamiteit’? Uit de uitkomsten blijkt inderdaad dat veel buurtbewoners dit willen op het moment dat het nodig is. Zo kan een ouderenlocatie in Zwolle Zuid rekenen op de inzet van meer dan 100 buurtbewoners als er hulp nodig is.

Frion en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn blij met de uitkomsten van dit onderzoek: “De buurt blijkt zeer betrokken bij onze locaties in de wijk. Uit dit onderzoek blijkt weer dat mensen zich graag in willen zetten. Dit versterkt het vertrouwen dat mensen met een beperking onderdeel zijn van de wijk waarin zij wonen. En dat de buurt vanuit eigen kracht en initiatief veel kan realiseren.”

Door het inzetten van buurtbewoners bij een calamiteit, maakt een zorginstelling gebruik van het zogenoemde ‘sociaal kapitaal’. Een buurtbewoner kan immers veel sneller bij de zorginstelling zijn dan de hulpdiensten. De inzet van de buurtbewoner is bedoeld ter ondersteuning van de BHV (bedrijfshulpverlening). Uiteraard komen de hulpdiensten nog steeds met dezelfde inzet en snelheid naar de calamiteiten. Uit het onderzoek kwam ook het belang van een goed netwerk in de buurt naar voren. In geval van een calamiteit kan een netwerk van omringende bewoners goed worden gebruikt.

De zorginstellingen hebben een rapport met aanbevelingen van de brandweer ontvangen. De brandweer heeft hiervoor gekeken naar de BHV organisatie in nachtelijke uren en naar de huidige voorlichting aan medewerkers en bewoners. Ook de staat van het gebouw met bijbehorende installaties zijn meegenomen. Op basis daarvan is een advies geschreven. Dankzij het onderzoek hebben de zorginstellingen handvatten gekregen hoe ze het ‘sociaal kapitaal’ in hun buurt kunnen benutten.

Onder de noemer Community Safety wil Brandweer Zwolle samen met burgers, het bedrijfsleven en instellingen van de Gemeente Zwolle investeren in het voorkomen van brand. Brandveiliger gedrag kan immers veel leed en schade voorkomen. Community Safety streeft naar een andere vorm van verantwoordelijkheidsdeling, kennis en bewustwording over brandveiligheid. Naast de brandweer zijn meer veiligheidspartners aan het werk met deze denkwijze.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer