Zwolle wil stevig investeren in cultuureducatie

Zwolle – Kunstencentrum Muzerie gaat zich volledig richten op het versterken van het kunst- en cultuuronderwijs in en rond scholen en in de wijken. Het huidige aanbod voor vrije tijdslessen door Muzerie komt te vervallen. Daarmee wordt het kunst- en cultuuronderwijs in en rond de scholen uitgebreid en kwalitatief verbeterd en krijgen meer kinderen de kans al op jonge leeftijd in aanraking te komen met kunst en cultuur. Dit voorstel legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad Zwolle.

Met ingang van 2015 wordt de subsidie aan Muzerie voor vrijetijdsactiviteiten zoals gitaarles, beeldhouwen en balletles beëindigd. Dit levert een bezuiniging op van € 555.000. Muzerie heeft het college van B&W geadviseerd over de kansen voor cultuureducatie en hun rol daarin, uitgewerkt in het rapport Verbinden en Verdiepen. Kunstencentrum Muzerie wordt een kleine, flexibele netwerkorganisatie met een regisserende, verbindende en adviserende rol. Marijn Cornelis, directeur Muzerie: “We gaan de scholen ondersteunen in het formuleren van hun vraag naar cultuuronderwijs en brengen die vraag en het aanbod van culturele instellingen, kunst- en cultuurdocenten en amateurskunstenaars bij elkaar. Op deze manier kan cultuuronderwijs worden gerealiseerd dat beter aansluit bij de vraag van de scholen en dat meer verdiepend is dan nu het geval is. Zo ontstaat voor leerlingen een doorgaande leerlijn en een samenhangend aanbod."

De gemeente Zwolle wil stevig investeren in de cultuureducatie in en rond de school. Nu beperkt het kunst- en cultuuronderwijs op scholen zich vaak tot een eerste kennismaking. Wethouder Nelleke Vedelaar: “We zetten in op een meer structureel en intensiever cultuurprogramma met en rond het onderwijs. We vergroten niet alleen het aantal culturele activiteiten in de school, maar ook in de wijken samen met bijvoorbeeld amateurverenigingen, het welzijnswerk, bibliotheek en woningcorporaties. Zo krijgen meer kinderen de kans om daaraan deel te nemen.”

De wethouder benadrukt dat kunst en cultuur geen vrijblijvende vorm van vrijetijdsbesteding is, maar een maatschappelijke noodzaak voor het goed functioneren van de samenleving. “Talentontwikkeling, leren genieten van kunstuitingen en culturele vaardigheden zijn nodig om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Als je dat wilt, moet je er voor zorgen dat het kunst- en cultuuronderwijs dicht bij huis wordt gegeven, dus in de wijk en in en rond de school.”

Marijn Cornelis: “Als leerlingen door het onderwijs- en wijkaanbod interesse krijgen voor een bepaalde vorm van kunst en cultuur, vervullen wij een adviserende en verbindende rol en kunnen we ze verwijzen naar bijvoorbeeld zelfstandig werkende docenten of kunstenaars om in hun vrije tijd lessen te volgen. Ook al verdwijnt het aanbod door Muzerie, er blijft vrijetijdsaanbod in de stad, wij brengen het in kaart en wij wijzen zo nodig de weg er naar toe.”
Muzerie ondersteunt zo nodig de particuliere aanbieders met werving en zichtbaarheid en met deskundigheidsbevordering.

Met het adviesrapport Verdiepen en Verbinden van Muzerie als basis, is de volgende stap het proces van samenwerken en verbinden. Marijn Cornelis: “We gaan een intensieve en structurele samenwerking aan met het onderwijs en allerlei culturele instellingen en aanbieders. De uitgangspunten voor cultuureducatie zoals verwoord in het adviesrapport worden gedeeld door de culturele partners en de meeste besturen van het primair onderwijs. Ook de zelfstandige aanbieders van kunst- en cultuuronderwijs hebben zich positief getoond over de voorgestelde denkrichting.”

De Gemeente Zwolle heeft ingestemd met de subsidieaanvraag ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ van Muzerie. De aanvraag is onderdeel van de gelijknamige regeling van het ministerie van OCW om cultuureducatie in het basisonderwijs te versterken.
Voor Zwolle is de komende vier jaar een subsidiebedrag van € 66.817 per jaar beschikbaar. De subsidie is onder meer bedoeld voor activiteiten gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van cultuureducatie en gericht op vakinhoudelijke deskundigheid en om de relatie van scholen met de lokale culturele en sociale omgeving te stimuleren. Dat sluit aan bij de omslag die de Gemeente Zwolle van Muzerie verwacht: cultuureducatie op en rond scholen en in de wijken.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Ik stel voor om erg stevig in techniek-educatie te investeren.

  Straks is half NL werkeloos, echter goede techneuten van 50+ worden ZELF benaderd door bedrijven omdat het tekort daar nog zit.  ⚠️ Meld

 2. Werkelijk gebakken lucht. Laat deze subsidie naar de mensen gaan die werkelijk met kinderen gaan musiceren. Dit geld gaat nu naar een adviesorgaan die niks met de praktijk te maken heeft. #geldoverdebalk


  ⚠️ Meld

 3. Prima, zolang het maar eerlijk gebeurd, overigens ben ik benieuwd of er eerst met de scholen gesproken is of dit daadwerkelijk nodig is.

  Wij horen niet anders als dat er geen/weinig budget is voor cultuur. Leuk als er vraag is maar wanneer er geen geld is houdt het op.

  En zolang iedereen er maar bij betrokken wordt en niet uitsluitend afdelingen van de muzerie en young ones voorgesteld worden aan scholen, ivm oneerlijke concurrentie voor de particuliere partijen die geen recht hebben op subsidie!


  ⚠️ Meld

Reageer