Innovatie voor toekomstbestendig zorgaanbod

Zwolle – Kampen en Zwolle zetten, samen met de provincie Overijssel en partners in zorg en welzijn, met innoverende projecten in op een toekomstbestendig zorgaanbod. Hiervoor is vorig jaar in beide gemeenten de Kadernota Zorginnovatie Zwolle Kampen vastgesteld. Inmiddels worden de eerste ronde met innovatieve projecten uitgevoerd en gaan, in de tweede en laatste ronde, vier nieuwe innovatieve projecten van start.

De projecten in deze tweede ronde dragen bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Ook bevorderen de projecten de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de burgers waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Voor deze tweede ronde werden achttien projectideeën ingebracht. Deskundigen en vertegenwoordigers van cliëntengroepen hebben vervolgens vier kansrijke projecten gekozen. De colleges van Kampen en Zwolle besloten vandaag om voor de uitvoering van deze projecten in totaal € 274,418 beschikbaar te stellen.

• Domotica voor dementerende ouderen; initiatiefnemer Icare Thuiszorgwil cliënten met behulp van domotica (thuistechnologie) langer zelfstandig thuis laten wonen en mantelzorgers ontlasten.
• Thuistechnologie toegankelijk; Door in te zetten op voorlichting en advies aan ouderen vanaf 65 jaar willen de initiatiefnemers Wijz, Welzijn in Kampen en Atrivé thuistechnologie meer toegankelijk maken voor deze groep. Doel is dat ouderen langer zelfstandig in hun woning kunnen wonen.
• Weer aan zet met de tablet; initiatiefnemers Wijz en Welzijn in Kampen gaan kwetsbare senioren vanaf 70 jaar leren omgaan met de tablet (bijvoorbeeld de I-pad). Doel is dat de senioren uit hun (sociale) isolement komen, kunnen participeren en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
• De patiënt, de dokter, de bomen en het bos; initiatiefnemer Zorgen voor Zorg zet verpleegkundigen in die een ondersteunende rol hebben voor de patiënt en ook een regisserende rol hebben naast de huisarts. Doel is om onnodige en ineffectieve zorg zowel binnen als buiten het ziekenhuis voorkomen, mantelzorgers ontlasten en meer regie bij mensen met complexe (gezondheids)zorgvragen.

De reden om in te zetten op vernieuwingen in het zorg- en welzijnsaanbod is dat de druk op de zorg de komende 15 jaar alleen maar toe neemt. Hiervoor zijn drie oorzaken: de vergrijzing, het vaker voorkomen van welvaartsziekten als diabetes en hart- en vaatziekten en de steeds hogere eisen die cliënten stellen aan de kwaliteit van de zorg. In de kadernota Zorginnovatie omschrijven de gemeenten Zwolle en Kampen in Netwerkstadverband willen inzetten op vernieuwingen in zorg en welzijn.. Met de vier nieuwe projecten zetten beide gemeenten een flinke stap vooruit. De uitkomsten van de projecten zal ook van betekenis zijn voor de uitvoering van nieuwe taken. Zo worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor veel zorg die nu nog via de Awbz vergoed wordt.

Artikel delen:

Reageer