Minder straatroven en auto-inbraken

Zwolle – De Politie IJsselland kijkt tevreden terug op het jaar 2012. Opvallend was dat er meer aanhoudingen voor woninginbraken waren, minder straatroven en een daling van het aantal auto-inbraken.

Over de gehele linie is het aantal misdrijven in IJsselland licht teruggelopen van 26.608 naar 26.105 misdrijven; een daling van bijna 2%. Opvallend zijn de dalingen van het aantal straatroven en auto-inbraken in 2012. Deze gingen met respectievelijk 19 en 18% naar beneden. Ook het aantal geweldsmisdrijven laten een dalende tendens zien; deze daalden met 7%. Woninginbraken daarentegen zijn in 2012 wederom gestegen, maar het aantal verdachten dat is aangehouden voor deze woninginbraken nam toe, van 168 in 2011 naar 242 in 2012. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers kwam uit op 26, hoger dan in 2011 maar gelijk aan 2010.

Woninginbraken
Hoewel we de stijging van het aantal woninginbraken nog geen halt hebben kunnen toeroepen in 2012 (deze steeg met 4% t.o.v. 2011, van 1.857 naar 1.933), hebben we wel een fors aantal meer verdachten kunnen aanhouden. Van 168 verdachten in 2011 naar 242 in 2012; een stijging van maar liefst 44%. Deze verdachten kunnen in totaal aan 329 woninginbraken gelinkt worden. Een mooi resultaat dat met name is toe te schrijven aan twee regionale woninginbrakenteams die sinds november vorig jaar actief zijn. Niet alleen zijn deze teams goed voor betere opsporingsresultaten, ook wordt er op langere termijn mee geïnvesteerd in kwaliteit van o.a. aangiftes, buurtonderzoek en informatiepositie.

Per gemeente is er wel verschil in cijfers. Zo hebben Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen en Ommen juist minder woninginbraken dan vorig jaar en is Zwolle het sterkst gestegen met een toename van 20%. Kampen werd in augustus getroffen door een ‘inbrakengolf’. Hierop heeft het politieteam o.a. postacties gehouden in Kampen, die hebben geleid tot de aanhouding van een Zwolse dadergroep. Deze kan in verband gebracht worden met in ieder geval een deel van deze woninginbraken.

Straatroof
Het aantal gevallen van straatroof is gedaald ten opzichte van vorig jaar (van 77 naar 62). Dit geldt specifiek voor Deventer waar o.a. de stadsbrede aanpak het aantal straatroven heeft teruggebracht van 44 in 2011 naar 28. Door stadsbreed een team van specialisten te laten samenwerken op dit thema, werden er relatief veel zaken opgelost (bijna de helft). De uitstraling dat deze vorm van criminaliteit klaarblijkelijk een grote pakkans met zich meebrengt, heeft vervolgens zijn preventieve werking gedaan.

Overvallen
In 2009 en 2010 waren de overvalcijfers in onze regio fors toegenomen. De langetermijn-trend van zo’n 36 overvallen per jaar werd met respectievelijk 48 en 46 in beide jaren ruim overschreden. In 2010 werd hiervoor een speciaal overvallenteam opgericht dat het tij heeft doen keren. In 2011 is er flink geïnvesteerd door het korps IJsselland op de aanpak van overvallen. Het resultaat op overvallen in 2011 was uiteindelijk een totaal van 29, een daling van 37%. In 2012 is het aantal overvallen weer terug op het langjarige gemiddelde van 37 overvallen. Het grootste gedeelte hiervan (54%) betrof overvallen op woningen; gevolgd door overvallen op horecagelegenheden (24%). Het valt op dat het jaar 2012 naar verhouding ‘drukke’ zomermaanden kent met vijf overvallen in juni, vier in juli en ook vier in augustus.. Eerder vonden overvallen hoofdzakelijk in de donkere periode van het jaar plaats (oktober t/m maart). We hebben concreet zicht op het oplossen van meer overvallen. We geven het onderzoek naar overvallen altijd prioriteit en onze regionale coördinator overvallen houdt zicht op trends en stuurt op de kwaliteit van het opsporingsonderzoek. Dit komt ook terug in ons oplossingspercentage. Ruim de helft van de overvallen werd opgelost.

Auto-inbraken
Het aantal autokraken is voor het tweede jaar op rij, in de hele regio gedaald met zo’n 20%. Van 2.148 in 2010, naar 1.834 in 2011 en voor 2012 staat dit aantal op 1.517. Ook in de grote steden Zwolle en Deventer, waar de absolute aantallen het grootst zijn, namen de autokraken aanzienlijk af. Naar aanleiding van de hoge cijfers in 2009 en 2010 vraagt de politie al langere tijd – o.a. via de media – extra aandacht bij het publiek voor deze vorm van criminaliteit. De bewustwording van auto-eigenaren dat men geen waardevolle goederen in de auto moet achterlaten, blijft een belangrijk gegeven.

Verkeersslachtoffers
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers lag in 2012 in de regio IJsselland op 26, dit is een stijging ten opzichte van 2011 (22), maar gelijk aan het aantal van zowel 2009 als 2010. Het aantal ziekenhuisgewonden na een aanrijding steeg – net als in 2011 – licht, van 430 naar 454.

Artikel delen:

Reageer