Nachtopvang Nel Banninkhuis hele winterperiode open

Zwolle – Het Nel Banninkhuis blijft nog open tot 3 april 2013, dat heeft het college van burgemeester en wethouders in overleg met het Leger des Heils en de Herberg besloten. Bij de Herberg worden daarnaast 15 extra nachtopvangplaatsen gecreëerd. Aanleiding hiervoor is dat de afgelopen maanden een groter beroep op de nachtopvang is gedaan, dan eerder werd voorzien.

Het afgelopen half jaar is door de betrokken partijen volop ingezet op de uitstroom vanuit de reguliere nachtopvang naar beschermd en begeleid wonen. Voor een groot deel is dit ook gelukt, maar uiteindelijk niet in die mate dan voorzien. Vanaf begin november is de bezetting sterk toegenomen. De oorzaak is vaak een situatie van thuisloosheid die uiteindelijk leidt tot dakloosheid, maar ook in beperkte mate het gevolg van huisuitzettingen door financiële problemen en dakloosheid vanwege relatieproblemen. Daarnaast is de winterperiode een tijd waarin meer gebruik gemaakt wordt van de nachtopvang.

Piek

In november was er op één dag een piek van 68 personen die ‘s nacht onderdak zochten. Om te zorgen dat niemand deze winter op straat hoeft te slapen, besluit het college om het Nel Banninkhuis tot 3 april nog open te houden om zo 71 nachtopvangsplaatsten te kunnen bieden aan de mensen die dat nodig hebben. “In Zwolle hoeft niemand op straat te slapen, dat is zo en dat blijft zo, zeker in de winterperiode”, aldus wethouder Nelleke Vedelaar. De Herberg ving in de winterperiode al meer mensen op, maar gezien de hoogte en het meer permanente karakter van de laatste maanden, is het nodig om dit ook op een goede manier te faciliteren zodat de situatie beheersbaar en veilig blijft.

Met dit besluit wordt een tijdelijke oplossing gecreëerd. De komende maanden wordt er een nadere analyse gemaakt ten aanzien van de omvang van de structurele vraag en de mogelijke oplossingen voor de korte en lange termijn.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota, besloot de gemeenteraad eerder op voorstel van het college om de subsidie aan het Leger des Heils ten behoeve van de nachtopvang in het Nel Banninkhuis te beëindigen. De afgelopen jaren is een flinke stap vooruit gezet in de maatschappelijke opvangvoorzieningen: de komst van het hostel van Tactus, het sociaal pension in de Herberg en de beschermd wonen voorzieningen voor langdurig daklozen van het Leger des Heils. Daardoor was de conclusie dat het niet langer nodig was twee permanente laagdrempelig voorzieningen voor de nachtopvang open te houden. Bij deze besluitvorming is enige financiële ruimte gehouden om extra nachtopvangplaatsen te realisren mocht dat mogelijk zijn. Met dit besluit stelt het College nu dus de sluiting van de nachtopvang in het Nel Banninkhuis uit tot 3 april.

Artikel delen:

Reageer