Lik-op-stuk-beleid tijdens jaarwisseling

Zwolle – We tellen af naar 2013. De meeste mensen maken van de viering van oud en nieuw een leuk feest. Toch zijn er ook mensen die het feest voor andere bederven. De gemeenten in Gelderland en Overijssel, de hulpverleningsdiensten, de vijf politiekorpsen en het Openbaar Ministerie hebben afspraken gemaakt over een eenduidige aanpak tijdens de jaarwisseling in heel Gelderland en Overijssel.

Met politiemensen in de wijk èn betrokkenheid van inwoners, kan overlast snel worden aangepakt om de nacht voor anderen feestelijk te laten verlopen. Normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en net als voorgaande jaren zal er ook tijdens de komende jaarwisseling hard worden opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-op-stuk-beleid toegepast. Naast het veilig afsteken van vuurwerk en het nemen van maatregelen om schade te voorkomen, is er nog een belangrijke rol weggelegd voor de inwoner. Elkaar aanspreken als er grenzen overschreden worden, want ook tijdens de jaarwisseling zijn er grenzen. Als dat niet werkt of geen optie is, is het belangrijk om direct de politie te alarmeren als u getuige bent van een vernieling of van geweld.

Tijdens de jaarwisseling kunnen daders van bijvoorbeeld geweld, brandstichting of vernieling worden aangehouden, omdat mensen direct via 1-1-2 de politie bellen. Een goed signalement helpt om de daders te pakken. Daarnaast lost de politie veel zaken op, maar ontbreekt nogal eens een aangifte. Doe daarom altijd aangifte. Helpt u mee? Bel dus 1-1-2 als iets op dat moment plaats vindt of dreigt plaats te vinden, of 0900-8844 als u ergens vuurwerkschade ontdekt, maar er geen daders meer in beeld zijn.

Politie
Rond de jaarwisseling is er extra politie op straat. Zichtbaar en aanspreekbaar voor de hulpverlening, maar ook om verdachten van overtredingen en misdrijven aan te houden. Ook de bewakingscamera’s in de verschillende uitgaanscentra houden een oogje in het zeil. Tijdens de jaarwisseling worden in de regionale toezichtruimtes in Enschede, Zwolle, Arnhem en Nijmegen alle camerabeelden live uitgekeken.

De politie houdt in de aanloop naar de oudejaarsdag extra toezicht op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk en vuurwerkbommen. Bij overtredingen wordt er streng opgetreden en het vuurwerk in beslag genomen. Minderjarige verdachten worden doorverwezen naar Halt voor een alternatieve straf of er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Meld verdachte situaties
De opslag van illegaal vuurwerk levert vaak levensgevaarlijke situaties op. Ziet u ook veel ‘verkeer’ in en rond loodsen of andere opslagruimten waar normaal niemand komt? Treft u in een woning opgeslagen (illegaal) vuurwerk aan? Bel dan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Aangifte van schade
Wanneer daders van vernielingen worden aangehouden en bekeurd, draaien ze ook op voor de schade. Dat kan alleen als aangifte wordt gedaan. U kunt voor de meeste incidenten aangifte doen via www.politie.nl. Ook kunt u bij het politiebureau terecht na een telefonische afspraak via 0900-8844.

Snelrecht
Het Openbaar Ministerie (OM) past bij strafbare feiten gepleegd tijdens Oud & Nieuw als het mogelijk is snelrecht toe. Normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en snel afgestraft. Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, hogere taakstraffen of langere gevangenisstraffen. Dit geldt ook voor zaken met geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals brandweer- en ambulancepersoneel en politieagenten. Deze zaken krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Op de vier rechtbanklocaties in Gelderland en Overijssel zijn extra zittingen ingepland op woensdag 16 januari (Arnhem), donderdag 17 januari (Zutphen en Almelo) en vrijdag 18 januari (Zwolle). Voor deze zittingen kunnen ook verdachten worden gedagvaard die in voorlopige hechtenis zitten. Verder zijn er bij alle rechtbanken op 14 februari oud & nieuw themazittingen. Hiervoor kunnen ook minderjarigen worden gedagvaard.

Openbaar Ministerie werkt ‘’ZSM’’
In het nieuwe Arrondissementsparket Oost-Nederland (dat vanaf 1 januari 2013 formeel bestaat) is sinds oktober van dit jaar ZSM ingevoerd. Deze werkwijze wordt ook tijdens de jaarwisseling volop benut. ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk.

De politie draagt alle zaken aan bij de ZSM selectietafel. Hier zijn, naast medewerkers van OM en politie, ook medewerkers van de Reclassering en Slachtofferhulp werkzaam.
Verdachten kunnen direct verhoord worden via telehoren of in een verhoorruimte. Er wordt bekeken of er een slachtoffer is, wat de eventuele schade is en hoe het slachtoffer daarin tegemoet wordt gekomen en of de dader meer op de kerfstok heeft. De officier van justitie speelt hierbij een centrale rol. De officier van justitie bespreekt met de ketenpartners welke afdoening passend is bij de daad en de dader, rekening houdend met het gevoel en de eventuele schade van het slachtoffers.

Om de te verwachten stroom zaken met de jaarwisseling af te werken, wordt er op 1 januari op twee ZSM-locaties gewerkt. In Arnhem wordt een ZSM-locatie ingericht voor de Gelderse zaken. Op de huidige ZSM-locatie in Deventer worden de Overijsselse zaken afgewerkt. Mensen die door de officier van justitie een taakstraf krijgen opgelegd, moeten zich op 2, 3 en 4 januari bij de Reclassering melden voor het intakegesprek. Als deze afspraak niet wordt nagekomen, stuurt de Reclassering de werkstraf terug naar het OM moeten de verdachten op zitting komen. De dagvaarding hiervoor wordt ‘als stok achter de deur’’ meteen meegegeven.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Mooi, zo’n zinnetje: “Normoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.”

  Dat wordt al jaren getolereerd. Uitgaansgeweld, fraude, a-sociaal rijgedrag en geluidsoverlast. “We zullen de daders hard aanpakken,” en als het al gebeurd volgt er een taakstrafje of boete. Kom op Politie en Justitie, laat nu eens niet alleen je tanden zien, maar bijt ook echt.


  ⚠️ Meld

 2. Tijdens de jaarwisseling? Hoe ruim nemen ze ‘tijdens de jaarwisseling’? Beter zouden ze ‘rondom de jaarwisseling’ kunnen hanteren en dan ‘rondom’ behoorlijk ruim nemen…. zeg 2 maanden van tevoren gaan beginnen ofzo.


  ⚠️ Meld

 3. Ik zou zeggen aangaande normoverschrijdend gedrag: “rondom de jaarwisseling ” dit intepreteren als zes maanden ervoor en 6 maanden erna.


  ⚠️ Meld

Reageer