Onderzoek naar Spoorzone en inrichting van de OV-knoop

Zwolle – Gemeente, provincie, NS en ProRail hebben samen perspectieven verkend voor de gebiedsontwikkeling van de spoorzone Zwolle voor de lange termijn  en oplossingen voor de OV-knoop voor de korte termijn.

ov-knoop_zwolle.jpg

De voorstellen bevatten varianten waaruit keuzes gemaakt moeten worden. Voordat ze in het voorjaar van 2013 besluiten nemen, willen de partners daarover graag in dialoog met de stad. Gezamenlijk doel van de partners is te komen tot een Ontwikkelkader Spoorzone en een inrichting van de OV-knoop. Zover is het nog niet. De opgaven zijn in beeld gebracht en het gesprek erover kan nu starten. In de komende periode werken de partijen de plannen verder uit. De ontvangen reacties worden betrokken bij de keuzes die de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail maken. De partners verwachten in maart 2013 een besluit te nemen over het ontwikkelader. Daarna kunnen concrete investeringsvoorstellen worden gedaan.

Belangrijke onderdelen zijn:

· het ontwerp voor het nieuwe busstation aan de Hanzelandzijde en de ontsluitingsroute voor de bussen naar de binnenstad;

· het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte aan de noord- en zuidzijde van het station;

· het realiseren van opstelruimte en servicevoorzieningen voor treinstellen,

· voldoende stallingruimte voor fietsen;

· een alternatieve looproute voor studenten van en naar Windesheim;

· een goede verbinding voor voetgangers tussen de noord- en de zuidzijde;

· eerste ontwerpschetsen voor de entrees voor de noord- en zuidkant van het station.

De voorstellen bevatten op dit moment nog verschillende varianten, met name voor de busverbinding tussen noord- en zuidkant.

Reacties

Meer weten van de plannen en reageren? Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone. Reacties die voor 28 januari 2013 op de site zijn ingediend, worden nog betrokken bij de besluitvorming.

U kunt ook een informatiebijeenkomst over de Spoorzone bezoeken en daar uw reactie geven. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 januari 2013 van 19:30 tot circa 21:30 uur in AOC De Groene Welle (Koggelaan7).

Nieuwe perspectieven

Met de opening van de Hanzelijn heeft Zwolle, en daarmee Noord- en Oost Nederland, een snellere verbinding met de Randstad gekregen. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van station Zwolle zal mede hierdoor de komende jaren sterk toenemen. Dat biedt nieuwe perspectieven voor de stad, de regio en dit deel van het land. Met de plannen voor de verdere ontwikkeling van de OV-knoop en de spoorzone wordt station Zwolle een optimaal vervoersknooppunt, dat beter bereikbaar is voor alle vervoerswijzen en een natuurlijk onderdeel uitmaakt van de stad. Het gebied rondom het station is dan veel aantrekkelijker voor bedrijven en instellingen om zich daar te vestigen.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. De rotonde voor het station kan verdwijnen, omdat de wegen door het verdwijnen van de bussen autoluwer worden.

    Onmogelijk gedachte waar zou Thorbecke dan heen moeten ???


    ⚠️ Meld

  2. Mooiste vind ik die knots van een ronde kap als saluut naar die andere. Op 1 been kun je niet lopen, of zo iets (zou ie er echt komen, die kap…?) én de passerelle om lekker treintjes te kijken (alweer een groet, nu naar de Hoge Spoorbrug)


    ⚠️ Meld

Reageer