1000-jongerenplan Overijssel boekt succes

Zwolle – Jongeren met problemen op het gebied van psychische gezondheid en/of schulden, vaak ook zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, worden succesvol geholpen met het 1000-jongerenplan in deze regio. Dat wijst onderzoek van Praktikon uit. Het 1000-jongerenplan is een initiatief van de Provincie Overijssel en onderscheidt zich door de extra ondersteuning van individueel trajectbegeleiders (ITB-ers) uit de jeugdhulpverlening.

Bij het 1000-jongerenplan gaat het om jongens en meisjes in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die kampen met één of meerdere problemen vooral op het gebied van schulden/financiën (63%) en psychische gezondheid (51%). Het lukt hen niet om zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden. Deze jongeren krijgen een traject aangeboden van werken, wonen en het opbouwen van een sociaal netwerk; met concreet zicht op een baan, opleiding en stabiele woon- en leefsituatie. De combinatie van een trajectbegeleider als spin-in-het-web voor de jongere, het inzetten van hulpverlening en begeleiding op de werkvloer – voor zowel jongeren als werkgevers – is een succesformule die volgens de onderzoekers verdere navolging verdient.

De individueel trajectbegeleiders voor het 1000-jongerenplan in IJssel-Vecht zijn afkomstig van Trias Jeugdhulp: ‘Door hun kennis van de problematiek van de jongeren en hun netwerk, kunnen de begeleiders de jongeren snel op het juiste spoor van de hulpverlening zetten, waardoor ze sterker en sneller kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.’

Andere werkzame factoren, onderstreept Praktikon, vormen een goede match tussen jongere en werkgever en een goede sfeer en begeleiding van een leermeester op de werkplek.
Ook het volgen van een opleiding op de werkplek verhoogt de kans op een succesvol traject. Werkgevers die betrokken zijn bij de doelgroep maken de kans op succes eveneens groter.De meeste jongeren vinden hun weg in het Midden- en Kleinbedrijf. De bereidheid van werkgevers om mee te werken aan het 1000-jongerenplan is groot. De goede samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven draagt positief bij aan het succes van het 1000-jongerenplan.

Zeer tevreden

Ook als een traject niet direct tot een baan leidt, zijn de jongeren toch ‘zeer tevreden’ over de relatie met hun individueel trajectbegeleiders. Zij zijn in staat om aan te sluiten bij alle jongeren, ongeacht hun problematiek en motivatieniveau, zo wijst het onderzoek uit. Daarbij wordt gewezen op de hulpverlenersachtergrond van de trajectbegeleiders: ‘Zij bieden praktische ondersteuning, begeleiden jongeren naar belangrijke afspraken en hulpverlening, bereiden hen voor op het gaan werken, lichten werkgevers voor en zoeken een geschikte werkplek voor de jongeren om ervaring op te doen.’

Re-integratie

Binnen reguliere re-integratiedienstverlening is in de periode 2008-2010 52% van de mensen die gestart zijn met een re-integratietraject binnen twee jaar uitgestroomd naar werk. Daarbij gaat het in 23% van de gevallen om duurzame uitstroom (een baan van zes maanden of langer). De succesvolle uitstroom binnen het 1000-jongerenplan is vergelijkbaar met reguliere re-integratietrajecten (53%); het aandeel duurzame uitstroom ligt wat hoger (31%). Bovendien moet daarbij in ogenschouw worden genomen dat de jongeren van het 1000-jongerenplan veelal niet in aanmerking komen voor reguliere re-integratietrajecten vanwege hun problematiek; ze zijn ‘te moeilijk’. Voorgaande onderstreept het succes van het 1000-jongerenplan.

In IJssel-Vecht hebben sinds 2009 ruim 600 jongeren een traject aangeboden gekregen en zijn inmiddels 300 jongeren aan het werk geholpen. In heel Overijssel zijn al 600 jongeren in een baan geplaatst.

Artikel delen:

Reageer