Fondsenwerven voor hbo en wo op Windesheim

Zwolle – Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle organiseert op 29 mei 2013 een fondsenwervingsmiddag voor het (hoger) onderwijs in Nederland. De Europese Commissie heeft enkele jaren geleden het fondsenwerven als een prioriteit in de moderniseringsagenda voor het hoger onderwijs opgenomen. Hoe is de stand van zaken op dit moment? En welke mogelijkheden voor het werven van eigen fondsen zijn er voor Nederlandse onderwijsinstellingen?

Op woensdagmiddag 29 mei kunnen hogescholen en universiteiten hun licht opsteken bij Windesheim in Zwolle. Een van de sprekers, Prof. Dr. Geert Sanders, zal vanuit zijn betrokkenheid als lid van de EU Expert Group ‘Fundraising by universities from philanthropic sources’ ingaan op het werven van eigen fondsen door universiteiten en hogescholen. Sanders was hoogleraar Organisatiekunde en directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds voor relatiebeheer en fondsenwerving van de RUG en is schrijver van onder meer ‘De Tien Geboden van Fondsenwerving: een Europees Perspectief voor Universiteiten en Hogescholen’.

Amerikaanse foundations

Een minder bekend gegeven in Nederland is dat vrijgevige Amerikaanse foundations jaarlijks voor ongeveer € 20 miljoen doneren aan Nederlandse instellingen, waaronder ook enkele universiteiten en hogescholen. Eelco Keij (US-fundraiser Keylance,) zal hier uitgebreider op ingaan. Welke mogelijkheden zijn er voor het Nederlandse hbo en wo om fondsen te werven en om van de donaties vanuit de VS een graantje mee te pikken?

Meer informatie over deze infomiddag en het definitieve programma volgt in het voorjaar.

Cursus Fundraising Grantmaking & Sponsoring
Hogeschool Windesheim verzorgt nu al enkele jaren de hbo-minor Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) en sinds vorig najaar ook cursusaanbod FG&S voor externen. Eind januari 2013 start opnieuw een korte cursussessie. De volgende vijf modulen worden aangeboden:

* Filantropie

* Projectaanvraag Schrijven en Beoordelen

* Communicatie

* Charitymarketing

* Sponsoring

Deelnemers aan het cursusaanbod FG&S zijn uiteraard verzekerd van een toegangsbewijs voor de fondsenwervingsmiddag. Heeft u ook belangstelling voor een of meer modulen van het cursusaanbod? Neemt u dan contact op met Windesheim.

Windesheim Informatiecentrum: info@windesheim.nl of tel. 0900 – 8899 (lokaal tarief), website: www.windesheim.nl

Artikel delen:

Reageer