Maand van de Spiritualiteit met Stiltewandeling

Zwolle – Op vrijdagavond 11 januari om 19.00 uur worden op veel plaatsen in het land groepsmeditaties georganiseerd ter opening van de maand van de spiritualiteit. "Door met z’n allen tegelijk te mediteren versterken we elkaar en onze omgeving". In Zwolle wordt de maand van de spiritualiteit officieel geopend met een stiltewandeling.

Initiatiefnemers hiervan zijn Sandra van Beers en Marijke Willems. Michiel Slegten zal deze tocht begeleiden. De wandeling start aan de achterzijde van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat 29. Van daaruit wordt een rondgang door het klooster gemaakt en wordt de stiltewandeling vervolgd richting het centrum. Eindpunt is het beeld van Michaël op de Melkmarkt. Iedereen met belangstelling voor spiritualiteit, in de breedste zin van het woord, kan meedoen. Er wordt licht mee gedragen tijdens de wandeling. Deelname is gratis. Info en opgave: natuurlijkemeditatie@michielslegten.nl. ORGANISATIE EN INITIATIEF

De Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van omroepvereniging KRO, dagblad Trouw en Uitgeverij Ten Have. Vanaf 2013 organiseert de Stichting CPNB de Maand van de Spiritualiteit. Naast mediapartners KRO en Trouw haakt ook mindstyle magazine Happinez vanaf 2013 aan. In Amsterdam is op het zelfde tijdstip de landelijke opening.

DE MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT

Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien.
Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’.

WAT IS SPIRITUALITEIT

De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst.

Artikel delen:

Reageer