Samenwerking voor christelijke hulpverlening

Zwolle – SGJ Christelijke Jeugdzorg en Trias Jeugdhulp gaan met ingang van januari 2013 in de provincie Overijssel nauw samenwerken, waarbij SGJ als onderaannemer zal fungeren van Trias Jeugdhulp. Door deze samenwerking kan de keuzevrijheid van kinderen en gezinnen die een beroep doen op jeugdzorg overeind blijven. Ook waarborgt het een veelzijdig aanbod van jeugdzorg in de regio.

Trias Jeugdhulp en SGJ Christelijke Jeugdzorg hechten grote waarde aan het in stand houden van identiteitsgebonden zorg als hierom gevraagd wordt, ook in tijden van schaarste en bezuinigingen. Met ingang van januari 2013 geleidt Trias Jeugdhulp alle kinderen en ouders uit Overijssel die nadrukkelijk de wens uitspreken voor christelijke hulpverlening direct door naar de voorzieningen van SGJ Christelijke jeugdzorg. Zo worden de hulpvormen van SGJ Christelijke Jeugdzorg in Overijssel gewaarborgd en is het voor gemeenten, wanneer zij vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, mogelijk om afspraken voor de toekomst te maken met de combinatie Trias Jeugdhulp en SGJ Christelijke Jeugdzorg.

Transitie gemeenten

De samenwerking tussen beide organisaties vloeit mede voort uit het jeugdzorgbeleid dat Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel voor de komende jaren heeft geformuleerd, waarin naar de transitie en transformatie wordt toegewerkt. Dit beleid is vastgelegd in het sturingskader Nieuwe Bezems en heeft de steun van Provinciale Staten. De op handen zijnde transitie en transformatie van de jeugdzorg heeft de komende jaren ingrijpende gevolgen voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft of krijgt.
De nieuwe jeugdwet is in de maak en het eerste concept is door de bewindspersonen reeds besproken met de Tweede Kamer. Het huidige kabinet gaat met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overhevelen van provincie naar gemeenten.

De manier waarop dit precies vorm gegeven zal worden is nog niet bekend. Echter wel dat met deze overheveling een bezuiniging is gemoeid van 450 miljoen euro.

* SGJ Christelijke Jeugdzorg is een landelijk werkende instelling voor jeugdzorg en jeugdbescherming. Er wordt gestreefd naar veilige gezinnen, waar kinderen Gods liefde ervaren. Hiertoe ondersteunen zij christelijke opvoeders bij hun opvoedtaak en bieden zij hulp aan hun kinderen. Op maat, want ieder kind is uniek en ieder gezin bijzonder. www.sgj.nl

* Trias Jeugdhulp is een inter-levensbeschouwelijke organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de provincie Overijssel. De slogan van Trias Jeugdhulp is: ‘Samen toekomst maken’. Deze gedachte vormt, samen met de kernwaarden Samenwerken, Resultaatgerichtheid en Excelleren, het uitgangspunt van de missie en visie. www.triasjeugdhulp.nl.

Beide organisaties zien zichzelf als partner voor gezinnen met hulpvragen, zij willen ondersteuning op maat bieden waarbij de eigen kracht van het gezin en de directe omgeving van groot belang zijn.

Artikel delen:

Reageer