Weinig animo voor parkeerterrein Wehkamp

Zwolle – De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft opnieuw vragen gesteld over de proef om het parkeerterrein van Wehkamp voor bezoekers aan de Binnenstad open te stellen. De SP wil weten wat de bezettingsgraad van het parkeerterrein is geweest. Onlangs bleek uit eigen onderzoek van de partij dat er grote twijfels bestaan of het beschikbaar stellen van het parkeerterrein van Wehkamp de parkeerdrukte in de Binnenstad ontlast. In de antwoorden op eerdere vragen hierover heeft de wethouder maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen lijken niet het gewenste effect te hebben.

SP-raadslid Edwin Koster: “Uit ons onderzoek blijkt dat op de extra koopavonden rondom Kerst en Sinterklaas en bij bijzondere evenementen als de Kerstparade het parkeerterrein van Wehkamp nauwelijks wordt gebruikt. Een aantal doorverwezen automobilisten konden zelfs het parkeerterrein niet eens vinden. Dat is niet vreemd, want de verwijsborden zijn niet zichtbaar en soms zelfs geblokkeerd. Deze proef blijft geld kosten, maar levert weinig op. Op deze manier is het water naar de zee dragen. Het wordt tijd dat er een keuze wordt gemaakt: of serieus de pilot verbeteren of de pilot per direct stoppen.’ Onlangs bleek ook dat de campagne ‘in Zwolle is er altijd plaats’ waarbij automobilisten worden geattendeerd op voldoende parkeergelegenheid nog niet het gewenste resultaat geeft. Koster: ‘De proef is amateurisme ten top".

Onlangs bleek dat het bewuste parkeerterrein zelfs was afgesloten en een paar weken later dat de looproute naar de Binnenstad vanwege nieuwe bestrating open lag. Het lijkt erop dat de wethouder er alles aan doet om de proef te laten mislukken. Het is te zot voor woorden.’

Brief SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over resultaten van de verbetermaatregelen verhogen benutting parkeerterrein Wehkamp voor bezoekers van de Binnenstad.

Inleiding

In mei vorig jaar heeft de SP vragen gesteld over de resultaten van de in november 2011 gestarte pilot parkeren bij Wehkamp. Met deze pilot werd het parkeerterrein van de Wehkamp opengesteld voor de bezoekers van de Binnenstad. De pilot was geen succes en in antwoorden op onze vragen werden extra maatregelen aangekondigd met de verwachting dat het gebruik van het parkeerterrein als gevolg hiervan verder zal toenemen.

De start van de campagne ‘in Zwolle is altijd plaats was voor de fractie van de SP aanleiding om net als vorig jaar een vinger aan de pols te leggen en de bezettingsgraad van het parkeerterrein te bekijken. De SP deed de afgelopen weken onderzoek naar de bezettingsgraad met name op de momenten waarop er meer binnenstadbezoekers te verwachten waren. Denk hierbij aan extra koopavonden vanwege Sinterklaas en Kerst, koopzondagen en bijzondere evenementen zoals de kerstparade.

Op basis van onze eigen waarnemingen stellen wij vast dat het aantal parkerende bezoekers nog steeds gering is. Verder stelden wij vast dat de bezetting op andere parkeerplekken, waaronder parkeerterrein van de Jumbo en diverse (bouw)straten in de Kamperpoort toenam. Tijdens de waarnemingen bleek ook dat doorverwezen parkeerders via het Nachtegaalplein en Achterom het parkeerterrein van Wehkamp niet konden vinden.

Sterker nog onze fractie stelde vast dat op enig moment de toegangsweg tot het parkeerterrein was afgesloten. Een twitterbericht hierover bracht de wethouder toen in beweging. Maar onze fractie stelde ook vast dat een deel van de looproute ruim een week niet te gebruiken was omdat deze vanwege bestratingswerkzaamheden was afgesloten. Bovendien kregen wij het bericht dat Q-park een verwijzingsbord ter hoogte van de Meeuwenlaan naar het parkeerterrein van Wehkamp blokkeert.  Onlangs bleek dat de campagne ‘in Zwolle is er altijd plaats’ nog niet de gewenste effecten sorteert[1].

Dit brengt ons bij de volgende vragen;

1.    Is het parkeerterrein actief ingezet tijdens evenementen en wat zijn hiervan de resultaten?

2.    Hoeveel bezoekers van de binnenstad hebben tot op heden gebruik gemaakt van het parkeerterrein van Wehkamp en is dit in lijn met de verwachtingen? Kunt u een overzicht geven van het aantal parkeerders per maand?

3.    Verhouden de gemaakte (extra) investeringen vanwege inzet van extra bebording, communicatietraject, fietstaxi’s etc. zich tot de geboekte resultaten? Zo ja, kunt u deze resultaten tegen elkaar afzetten?

4.    Is het waar dat het de Q-park een duidelijke verwijzing naar het parkeerterrein Wehkamp blokkeert?

5.    Kan de wethouder feitelijk aantonen dat de druk op de binnenring van Zwolle is afgenomen als gevolg van het beschikbaar komen van het parkeerterrein bij Wehkamp?

6.    Is de doorstroming en veiligheid op piekmomenten rondom de Maagjesbolwerkgarage verbeterd als gevolg van het beschikbaar komen van het parkeerterrein bij Wehkamp? Zo ja, waarop baseert u dat?

7.    Kan het college aangeven of de mate gastvrijheid die wordt ervaren is toegenomen? Zo ja, waarop baseert u dat?

8.    Geven de bovengenoemde resultaten het stadsbestuur aanleiding voor aanpassingen (andere bebording, looproute of tariefstelling) of zelfs stopzetting van de pilot? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Edwin Koster

SP Zwolle

Artikel delen:
Reacties 15
 1. als je de parkeerdrukte in de binnenstad wil verminderen dat kan, dan stel je de parkeer plaatsen bij Wehkamp gratis misschien willen de mensen dan wel wat verder lopen.


  Maak melding

 2. Zeg dat wel M/S.
  Parkeren in de binnenstad van Deventer is 1,60 per uur, in het Maagjesbolwerk is het nu 2,60, veel hoger als anderen provinciale steden. Den Haag is 2,60 en Rotterdam 3,00 per uur, daar zitten we bijna in Zwolle tegenaan, erg duur voor een middelgrote stad, jammer want heel veel mensen gaan nu winkelen in Meppel of gaan liever even snel naar Zwolle Zuid denk ik.


  Maak melding

 3. Mensen willen niet ver lopen en ook nog betalen. Achter de brandweerkazerne is een grote bouwplaats waar je gratis kan parkeren daar staan vaak veel autos op drukke koopavonden of in het weekend.


  Maak melding

 4. Donderdagavond en zaterdag staat wel altijd de hele ring rond het centrum vast! Vooral het pijnpunt bij de Kamperpoorterbrug is een groot probleem, en is met de parkeerplaats bij Wehkamp onveranderd druk gebleven.


  Maak melding

 5. De mensheid staat kennelijk liever een poosje in een file dan even een stukje te moeten lopen..
  Los daarvan is het wel zaak dat alternatieve parkeermogelijkheden duidelijk zijn aangegeven!
  Als men dan iets verder moet lopen moet het parkeren m.i. op een andere locatie ook aantrekkelijker worden gemaakt (lagere prijs of gewoon gratis).

  Zwolle wil toch als winkelstad ook op de kaart staan? Dan moeten mensen van buitenaf niet het idee hebben dat ze hun auto niet gemakkelijk kwijt kunnen, anders blijven ze weg.  Maak melding

 6. Ik las ergens in dit bericht het woord “kerstparade”. Niets van gemerkt, of het moet dat SBS6-gebeuren zijn geweest. Toen mocht je niet de binnenstad in fietsen, want er was kennelijk onaangekondigd iets aan de hand. Leuk als je net vanaf het station van je werk af komt en nietsvermoedend vanaf het station naar huis dacht te fietsen. Je mocht de stad niet in, dus je moest omrijden. Zelfs de Wilheminasingel was afgesloten, nog bedankt Gemeente Zwolle! Ongemak is niet erg, maar kondig dat aan!


  Maak melding

 7. Dat was inderdaad flauw met de fiets niet verder mogen zelfs niet lopend terwijl je daar ergens moet zijn of woont.
  Zelfs vanaf de dijkstraat mocht je de stad niet in, ligt volledig aan de andere kant van het gebeuren.


  Maak melding

 8. Waarom in de file gaan staan op do.avond en zaterdag wanneer je ook gewoon de fiets kan pakken richting de stad.
  Vanuit elke uithoek van Zwolle ben je op de fiets binnen 20 minuten in de binnenstad, mits je een beetje doortrapt, en tis nog GRATIS ook…


  Maak melding

 9. Niet alleen voor bezoekers van de binnenstad is parkeren soms moeilijk, de bewoners van de binnenstad zelf, zoals ik, kunnen vaak moeilijk tot niet een vrije plek vinden bij de vergunningshouders-gedeelten. Zeker niet meer sinds de parkeerplaats bij het oude postkantoor weg is. Dus hoezo de campagne: in zwolle is er altijd plaats?!
  Het wordt juist tijd dat dat gerealiseerd wordt!


  Maak melding

 10. Waarom verbaasd dit amateurisme van Zwolle mij niets. Niets gratis, niets doorverwijzen gewoon betalen. Spekken die gemeentekas anders is er geen geld om het beleid van dit college financieel af te dekken.


  Maak melding

Reageer