SP: vertraging uitbetaling PGB onacceptabel

Zwolle – De SP in Zwolle wil snel opheldering van wethouder Dannenberg (CDA) over de vertraging in de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (PGB) voor de hulp in het huishouden. PGB-houders kunnen met deze vergoeding de hulp in het huishouden zelf inkopen en uitbetalen aan de persoon die de zorg verleend. In januari bleek de uitbetaling meer dan een week te zijn vertraagd vanwege ‘personele problemen’ bij de gemeente. Hierdoor kwamen PGB houders en de personen die de zorg verlenen in financiële problemen. De SP vindt dit onacceptabel.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘PGB-houders moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente op tijd de PGB uitbetaald. Het is onacceptabel dat de houders van de PGB en de personen die de zorg verlenen vanwege een personeelstekort in financiële problemen raken. Er moet snel duidelijk worden hoe dit heeft kunnen gebeuren en of deze problemen bij de gemeente structureel zijn. De wethouder moet kunnen garanderen dat PGB houders altijd op tijd worden uitbetaald.’ De partij wil ook weten of er problemen zijn te verwachten bij het uitbetalen van de salarissen van ambtenaren, uitbetaling van uitkeringen of andere vergoedingen. Geacht college,

Eens per vier weken stort de gemeente het Persoonsgebonden Budget (PGB) voor de hulp bij het huishouden op de rekening van PGB houders in Zwolle. Met dit PGB kunnen mensen zelf de hulp bij het huishouden inkopen. De uitbetaling van de gemeente wordt daarom vaak rechtstreeks doorgestort naar de hulp in de huishouding. De uitbetaling van de PGB begin januari bleef echter uit. Bij navraag bij de gemeente bleek dat de uitbetaling ‘vanwege personele problemen’ was blijven liggen. De SP maakt zich hierover grote zorgen en wil weten wat hiervan de reden is. Veel PGB-houders zijn niet zomaar in staat om het bedrag voor te schieten aan de hulp in het huishouden. Hierdoor kunnen zowel PGB-houders als de personen die zorg verlenen in financiële problemen raken.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.    Acht de wethouder het wenselijk dat de uitbetaling van de PGB meer dan een week is vertraagd? Zo nee, hoe heeft dit kunnen gebeuren?

2.    Wat is de reden van de personele problemen op de afdeling WMO? Waren deze problemen te voorzien geweest? Is deze situatie structureel of incidenteel? Kunt u dit toelichten?

3.    Kan de wethouder garanderen dat de uitbetaling van de PGB in de toekomst geen vertraging meer oploopt, zodat PGB-houders en personen die zorg verlenen niet in financiële problemen komen? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te garanderen?

4.    Zijn er binnen de gemeente Zwolle andere problemen te verwachten met de uitbetaling van bijvoorbeeld salarissen van ambtenaren, uitkeringen, vergoedingen van bijzondere bijstand, betaling van collectieve zorgverzekeringen of uitbetaling van zorgkosten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze problemen te voorkomen? 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;
Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Denk dat onze wethouder te druk was met zijn nominatie en het op de foto gaan bij de sloop van een garagedeur. Het is maar wat de prioriteit heeft.


    ⚠️ Meld

  2. Kan gebeuren toch, lijkt mij vreemd dat met een vertraging van eeen week iedereen al in de problemen komt, helemaal omdat bekend is waar het probleem ligt, en dat het geld altijd wel zal komen.


    ⚠️ Meld

Reageer