Peter Pot wil humor en groei voor GroenLinks

Zwolle – Voorzitter Peter Pot van GroenLinks Zwolle wil meer humor in zijn partij. "Er moet een nieuw elan ontstaan met als basis groen én sociaal. Ik wil daar als smeerolie aan toevoegen: humor. Onze partij kan wel wat meer humor gebruiken." Dit zei Pot tijdens de nieuwjaarsborrel van GroenLinks Zwolle afgelopen zaterdag in De Stadsgenoot. De partij maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Pot was zes jaar wethouder in Zwolle namens GroenLinks en is sinds vorig jaar actief als afdelingsvoorzitter. Met bestuur en fractie wil Pot de partij in Zwolle weer flink laten groeien met als resultaat een goede score tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. "Op de ledenvergadering van 26 juni 2013 zullen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld worden, en zal ook duidelijk worden wie de kandidaat-wethouder van GroenLinks Zwolle wordt. En vanaf deze maand worden de eerste campagneactiviteiten bedacht." Het nieuwe partijelan, begint volgens Pot in Zwolle: “Ik spreek de hoop uit dat de Zwolse ‘spirit’ mag overslaan op GroenLinks landelijk."

Nieuwjaarstoespraak:

Beste partijgenoten!

–         GroenLinks-landelijk heeft een roerig jaar achter de rug: een desastreuze verkiezingsuitslag (van 10 zetels terug naar 4), partijleider Jolande Sap werd gedwongen te vertrekken, en het hele landelijke partijbestuur is afgetreden.

–         In Zwolle hebben we begin oktober de verkiezingsnederlaag geëvalueerd.

–         Onze belangrijkste punten van kritiek heb ik namens de afdeling overgebracht naar de commissie-Van Dijk, die op 25 januari a.s. haar rapport presenteert.

 

–         Onze kritiekpunten zullen ongetwijfeld ook aan bod komen, maar ik ben benieuwd in hoeverre de aanbevelingen, van ons maar ook uit andere hoeken van het land, overgenomen zullen worden door de commissie-Van Dijk, en nog belangrijker, wat het partijbestuur en de TK-fractie ermee gaan doen!

–         Onze belangrijkste aanbevelingen zijn: trek de steun voor de Kunduz-missie alsnog in, kies een duidelijke inhoudelijke lijn – groen én sociaal – , neem geen standpunten in die niet in onze visie passen, en stop met het gedoe rond personen, oftewel wees ook intern solidair!

 

–         Persoonlijk wil ik daar graag aan toevoegen dat we als landelijke partij af moeten van het imago van een ‘grachtengordel-partij’, die zich vooral richt op het individu en de intellectueel.

–         De partij moet zich juist richten op gemeenschapszin, op de samenleving als geheel. De bijdrage van het individu aan de samenleving moet veel meer nadruk krijgen. Wie je ook bent, wat je ook doet, je kunt een bijdrage leveren aan de samenleving! In die zin moeten we inhoud geven aan het woord ‘sociaal’.

–         Wat groen betreft: verbind duurzaamheid aan concrete groene voorstellen! Stop met het vage gepraat, maar kom met concrete voorstellen die voor iedereen te begrijpen zijn. Zoals we in Zwolle ook doen.

–         Er moet een nieuw elan ontstaan in de partij – met als basis: groen én sociaal – want dat zijn de uitgangspunten en de pijlers van onze partij.

–         Ik wil daar als ‘smeerolie’ aan toevoegen: humor. Onze partij kan wel wat meer humor gebruiken!

–         En om van het ‘grachtengordel-imago’ af te komen is het niet alleen belangrijk dat sociaal in de betekenis gemeenschapszin centraal komt te staan (i.p.v. de nadruk op het individu), maar ook dat veel meer kandidaten van buiten de Randstad hoog op de landelijke (en Europese) kandidatenlijsten van GroenLinks komen.

–         Op 3 maart zal het landelijk Congres gehouden worden. Dan worden de conclusies en aanbevelingen van de commissie-Van Dijk besproken en zal het nieuwe partijbestuur gekozen worden.

–         In Zwolle gaan we dit Congres op 13 februari voorbereiden. Alle leden zijn dan welkom.

–         Over Zwolle gesproken…

–         De fractie functioneert goed, dat hebben we op de laatste ALV ook nog kunnen horen vanuit de Begeleidingscommissie. Er wordt hard gewerkt en worden concrete voorstellen gedaan. Komend jaar zal de fractie extra activiteiten ontplooien met als thema ‘Vriendschap’.

–         Het afdelingsbestuur dat in de afgelopen twee jaar bijna geheel vernieuwd is (op onze penningmeester na), is een goed team, dat gemotiveerd het bestuurlijk werk uitvoert.

–         Ons ledental blijft stabiel, zo’n kleine 300 leden, het hoogste aantal van alle afdelingen in Overijssel. En in het afgelopen jaar zijn nieuwe leden, jonge maar ook wat oudere, actief geworden binnen de afdeling!

–         De procedure richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 staat organisatorisch op poten en is reeds in gang gezet.

–         We hebben al een Kandidatencommissie, een Programmacommissie en een Campagnecommissie.

–         De Programmacommissie zal dit voorjaar de leden betrekken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.

–         Het bestuur zal er voor zorgen dat zeer binnenkort het kandidaatstellingsformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen naar alle Zwolse leden wordt gestuurd.

–         Hopelijk zullen vele leden zich geroepen voelen om te kandideren. De Kandidatencommissie zal gesprekken gaan voeren met een groot deel van de leden die kandideren, zodat er een goed beeld ontstaat van ieders capaciteiten, ambities en mogelijkheden, en ook hoe verschillende kandidaten elkaar aan kunnen vullen, zodat er weer een fractie komt die een goed team is.

–         Op de ALV van 26 juni 2013 zullen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld worden, en zal ook duidelijk worden wie de kandidaat-wethouder van GroenLinks Zwolle wordt.

–         Vanaf deze maand worden de eerste campagne-activiteiten bedacht.

–         Ik spreek de hoop uit dat de ‘Zwolse spirit’ mag overslaan op GroenLinks-landelijk!

–         Ik wens jullie allen, namens het voltallige bestuur, een Groen, Sociaal én Gezond verkiezingsjaar toe.

–         Bedankt voor jullie aandacht.

Peter Pot,

afdelingsvoorzitter GroenLinks Zwolle

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Een te groot verhaal om serieus te lezen (zijn we gewend van GL, langdradig en niks toevoegend…)
  Net zoals de zeurend overkomende reacties van Dhr. Van Harten tijdens de raadsvergaderingen.
  Die man kost m.i. alleen maar tijd en voegt niks toe.
  (dat het alsmaar vervelend is is van de andere aanwezigen hun gezichten af te lezen, en ook van burgers die e.e.a. volgen)

  Zijn reacties en vragen zijn vooral humorloos en vervelend, dus ik denk dat de voorzitter van deze uitstervende partij zijn lange verhaal veel korter kan samenvatten door de zeurende woordvoerder eerst eens aan te pakken.

  Kennelijk maakt GL nu noodsprongen om te overleven?

  nb.
  Ik heb persoonlijk niets tegen een partijwoordvoerder die zijn of haar mening verkondigd, dat hoort bij de democratie.

  Ik wens GL veel wijsheid toe.  ⚠️ Meld

Reageer