Informatieavond pleegzorg bij Trias Jeugdhulp

Zwolle – Trias Jeugdhulp houdt donderdag 31 januari een avond voor mensen die belangstelling hebben voor pleegzorg. In principe kan iedereen die ouder dan 21 jaar is pleegouder worden, ongeacht sekse of gezinssamenstelling. De belangrijkste voorwaarde is dat pleegouders een stabiele leefsituatie kunnen bieden. Belangstellenden zijn donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur van harte en vrijblijvend welkom op locatie de Valkenberg, Herfterlaan 33, 8026 RC in Zwolle.

Pleegouders vangen kinderen op totdat ouders de zorg zelf weer aankunnen. Voor korte of langere tijd, voor één weekend in de maand of als permanente woonplek. Jaarlijks wonen 20.500 kinderen bij pleegouders. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van pleegzorg verdubbeld. De vraag naar pleegzorg is groter dan het aanbod aan beschikbare pleeggezinnen. Ook sluit het aanbod aan nieuwe pleeggezinnen niet altijd aan op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig om zorgvuldig te kunnen matchen. Opgave via voorpleegouders@triasjeugdhulp.nl of telefonisch via nummer (038) 456 47 77.

Artikel delen:

Reageer