Woonschepen in Zwolle vallen onder bouwbesluit

Zwolle – Woonschepen moeten voortaan voldoen aan de eisen voor gezondheid en veiligheid uit het bouwbesluit zoals die ook voor grondgebonden woningen gelden. Dat houdt in dat woonschepen aan andere eisen voor brandveiligheid moeten voldoen en aangesloten moeten zijn (of worden) op het rioolstelsel. De ligplaatsenverordening is op dit punt aangepast. Er geldt een overgangsrecht, voor nieuwbouw of verbouw aan bestaande woonschepen geldt dat ze aan de voorwaarden in het bouwbesluit moeten voldoen.

14-12-2010_weerfoto_almelose_kanaal.jpg
Archieffoto Weblog Zwolle

Daarnaast heeft het college de ligplaatsenverordening vernieuwd als het gaat om bestemming van ligplaatsen. Zo is tussen de Diezerpoorterbrug en het Pelzerbrugje de bestemmings horeca- en cultuurschepen toegevoegd en zal deze in het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht worden opgenomen. Daarnaast is er een ligplaats toegevoegd bij het Almelose kanaal en zijn de ligplaatsen aan de Schuttevaerkade ter hoogte van de Friese Wal gelegaliseerd, met uitzondering van de dubbelligplaatsen.

 

Gebruik van de wal

Uit de evaluatie van de ligplaatsenverordening 2005 en uit gesprekken met bewoners blijkt dat er behoefte is aan het gebruik van de wal voor onder andere een schuurtje. De gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland, Enexis starten een een proef voor het gebruik van de wal langs het Almelose Kanaal (Weteringkade/Almelose pad). Onder voorwaarden mogen bewoners de wal gebruiken voor schuurtjes en tuin. De schuurtjes worden 2 aan 2 geclusterd, met als maximale afmeting 20m2. Aan het materiaal worden geen voorwaarden gesteld. Eind januari organiseert de gemeente Zwolle een informatieavond voor de woonbootbewoners van de Weteringkade/Alemlose Pad om deze plannen toe te lichten.

Kijk voor de nieuwe ligplaatsenverordening, de ligplaatsen kaart op ww.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Lijkt mij zeer wenslijke situatie. Zou trouwens voor alle bouwsels moeten gelden waardie permanent bewoond worden.
    Zeker voor de zaken die de veiligheid beinvloeden, zoals brandveiligheid, sterkte, elektra en vooral gas niet vergeten.
    V.w.b. gas en elektra ben ik sowieso voorstander van een verplichte periodieke keuring aangezien daar teveel ongevallen mee plaatsvinden, maar dat terzijde.


    ⚠️ Meld

  2. Denk je dat die ontploffing van afgelopen zonddag daar iets mee te maken heeft Zwollenaer? Daar zou een ijzersterk en snel handelend bestuur voor nodig zijn. Dus ik denk het eerlijk gezegd niet.;)


    ⚠️ Meld

Reageer