Week van Gebed in Zwolle

Zwolle – Zondag 20 januari tot zondag 27 januari wordt in Zwolle de jaarlijkse Week van Gebed georganiseerd. Het is een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. Het thema dit jaar is : Wandelen met God “.

In Zwolle worden diverse vieringen georganiseerd door de gezamelijke kerken. Het Podium van Kerken heeft de coördinatie. De Week van Gebed wordt afgesloten op zaterdagavond 26 januari met een gebedswandeling. Het thema : Wandelen met God is gekozen om de nabijheid en het persoonlijke van gebed weer te geven. Het thema is afkomstig uit het bijbelboek Micha. Daarin vragen de mensen aan de profeet wat ze dan kunnen doen om dichter bij God te komen en meer van Hem te ervaren. De profeet antwoordt dan “ Doe wat goed en recht is en wandel met God “. Veel mensen missen juist die ervaringen met God. De Week van Gebed begint op maandag 21 januari met een startviering voor alle kerken in Zwolle. Deze startviering wordt georganiseerd door de gezamelijke kerken in Dieze. De viering vindt plaats aan de Geert Grootestraat 11 om 19.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils. Dinsdag is er een gezamelijke viering in Zuid, georganiseerd door de verschillende kerken in Zuid, om 19.00 uur in de Zuiderhof aan de Troelstralaan 25, daarnaast is er in het centrum en voor West een viering in het Carolus Clussius College, ingang Prinses Julianastraat 66 om 19.00 uur. Gastkerk is de Vrije Evangelisatie Zwolle. Op woensdag is er een viering in het centrum aan de Burgemeester Drijbersingel 15 in de Samenhof van de Baptistenkerk om 19.00 uur voor alle kerken. Daarnaast is er weer een viering in Zuid om 19.00 uur in de Adventskerk Talmaplein 1 . Donderdag vindt er een viering in de Koningskerk plaats, Landsheerlaan 5 om 19.00 uur.

Tenslotte is er op vrijdag nog een avondvesper in het Dominicanenklooster om 19.00 uur,deze wordt georganiseerd door de paters en is voor iedereen open. Daarnaast is er een gebedsviering om 19.00 uur in de Jozefkerk van de Thomas a Kempis Parochie aan de Ministerlaan. De Week van Gebed wordt op zaterdag 26 januari om 19.00 uur op een bijzondere manier afgesloten en wel met een gebedswandeling. De wandeling gaat langs de vier kerken in Zuid, samen wandelen met God, en is bedoeld voor alle Zwollenaren. De start is bij Wijkcentrum Sio aan het Talmaplein 1.

Artikel delen:

Reageer