Publieksbijeenkomst Spoorzone Zwolle

Zwolle – Bezoek de publieksbijeenkomst op 23 januari in AOC De Groene Welle (Koggelaan 7), aanvang 19.30 uur, over de spoorzone. U kunt zich dan laten informeren over de voorstellen die gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail voor dit voor Zwolle en de regio zo belangrijke gebied samen hebben ontwikkeld.

spoorzone.jpg

De voorstellen bevatten op onderdelen nog varianten waaruit keuzes gemaakt moeten worden. Ook worden ontwerpoplossingen gepresenteerd voor de OV-knoop. Alvorens besluiten te nemen willen de partners graag het gesprek aangaan met de inwoners van de stad. De reacties uit de stad worden betrokken bij de besluitvorming die naar verwachting in maart plaatsvindt. Reageren via de website kan natuurlijk ook: www.zwolle.nl/spoorzone.

Mede door de komst van de Hanzelijn neemt het aantal reizigers de komende jaren enorm toe. Station Zwolle moet een optimaal vervoersknooppunt worden. Er liggen kansen om het gebied verder tot ontwikkeling te brengen. Een gebied dat beter bereikbaar is voor alle vervoerswijzen en een natuurlijk onderdeel uitmaakt van de stad. Het gebied rondom het station is dan veel aantrekkelijker voor bedrijven en instellingen om zich daar te gaan vestigen. Er wordt gewerkt aan een ontwikkelkader voor de spoorzone. Het is een kaderstellend plan met een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van het centrale deel van de spoorzone, het gebied rond het station.

Belangrijke onderdelen van dit ontwikkelkader zijn:

• het ontwerp voor het nieuwe busstation aan de Hanzelandzijde en de ontsluitingsroute voor de bussen naar de binnenstad, • het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte aan de noorden zuidzijde van het station, • het realiseren van opstelruimte en technische voorzieningen voor treinstellen, • voldoende stallingruimte voor fietsen, • een alternatieve looproute voor studenten van en naar Windesheim en • een extra voetgangersbrug over de sporen vlak naast de westzijde van het station.

Er zijn ook ontwerpschetsen gemaakt voor de stationsentrees voor de noord- en zuidzijde.

Keuzes

De voorstellen bevatten op dit moment op diverse onderdelen nog varianten. De komende maanden worden de voorstellen verder uitgewerkt en gaan de partijen keuzes maken. Het gaat daarbij met name om: • de ontsluitingsroute voor de bussen vanaf het nieuwe busstation aan de Hanzelandzijde (verbinding met de binnenstad) • de vormgeving van de entreepartijen van de reizigerstunnel • locatie(s) voor de fietsenstallingen.

Levendig stadsdeel

Spoorzone Zwolle heeft alle ingrediënten in zich om uit te groeien tot een nieuw stedelijk en levendig stadsdeel. Door de centrale ligging tussen de historische binnenstad en het prachtige IJssellandschap leent de ruimte zich volgens de plannenmakers voor een gemengd leefmilieu geschikt voor ontmoeten, wonen, werken, ontspanning en cultuur. Door een aantal van de vrijkomende fraaie werkplaatsen op het Wärtsiläterrein nieuwe functies te geven en moderne nieuwbouw toe te voegen ontstaat bovendien een gemêleerd straatbeeld.

Meer weten en reageren?

De vier partijen willen tot eind februari 2013 de reacties peilen van belanghebbenden en -stellenden van zowel binnen als buiten het gebied. Deze reacties worden betrokken bij de te maken bestuurlijke keuzes. Meer weten over de ontwikkelingen van de spoorzone en/of reageren op de voorstellen? Kijk op www.zwolle.nl/spoorzone. (NB! Reageren kan tot en met 27 januari.)

Vervolg en besluitvorming

In de komende periode werken de partijen de plannen verder uit. De verwachting is dat in maart 2013 bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt over het ontwikkelingskader. Daarna kunnen concrete investeringsvoorstellen worden gedaan.

Artikel delen:

Reageer