Andere vorm van dagactivering dak- en thuislozen

Zwolle – Wethouder Nelleke Vedelaar nodigt instellingen, bedrijven en organisaties van inwoners uit voor de informatiebijeenkomst op 23 januari 2013 over het traject maatschappelijk aanbesteden om te komen tot een andere vorm van dagactivering voor dak- en thuislozen. Vedelaar: “We willen een activerend aanbod voor dak- en thuislozen realiseren dat meer gericht is op participatie en zelfredzaamheid en toegesneden is op hun behoeften.”

De gemeente Zwolle wil tijdens de bijeenkomst de kennis, ervaringen en ideeën in Zwolle over activering van dak- en thuislozen bespreken. Wethouder Vedelaar: “Uitgangspunt is een integraal aanbod dat loopt van ‘brood’ en een veilige omgeving tot een reguliere baan en dat is toegesneden op de mogelijkheden van de individuele dak- of thuisloze.” De wethouder kan zich voorstellen dat dit vraagt om een gezamenlijk aanbod van meerdere aanbieders, waarbij elk zijn specifieke kwaliteiten inzet: “We vragen aan geïnteresseerden om in een samenwerkingsverband een plan op te stellen en daarvoor een subsidieaanvraag in te dienen. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van de diverse en dus aanvullende kwaliteiten van de organisaties en initiatiefnemers en deze aan elkaar te verbinden. Zo versterken ze elkaar.”

 

Maatschappelijk aanbesteden

De gemeente heeft voor de beoordeling van de subsidieaanvraag gekozen voor de methodiek van maatschappelijk aanbesteden. Maatschappelijk aanbesteden is een

manier van werken, waarbij een beroep wordt gedaan op (coalities van) organisaties, bedrijven en burgers bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wethouder Vedelaar: “Voor het vraagstuk dagactivering brengen we Zwolse partners samen. Zij beschikken over de betrokkenheid, mogelijkheden en creativiteit om met inwoners en de doelgroep tot een integraal aanbod voor dagactivering voor dak- en thuislozen te komen.”

Waar en wanneer

De informatiebijeenkomst is op woensdag 23 januari van 15.30 tot 17.30 uur in het stadhuis, Grote Kerkplein 5 Zwolle. Belangstellenden kunnen zich tot 22 januari aanmelden bij: Inge Groen, beleidsmedewerker gemeente Zwolle (038) 498 2972.

Dagactivering

De gemeente Zwolle gaat uit van eigen kracht van inwoners en dat alle inwoners mee (kunnen) doen in de samenleving. Dit geldt ook voor degenen die om welke reden dan ook voor kortere of langere tijd dak- en thuisloos zijn. De gemeente biedt opvang en ondersteuning voor dak- en thuislozen waar dit bijdraagt aan een grotere participatie en zelfredzaamheid en zij daardoor in staat zijn een of meer stappen te zetten op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Artikel delen:

Reageer