Greijdanus opent onderwijsrichting vwo-delta

Zwolle – Op 22 januari 2013 geeft prof. Donald R.A. Uges van de Rijksuniversiteit Groningen voor vwo 3 van het Greijdanus College in Zwolle een gastcollege over forensisch onderzoek. Dit in verband met de kick-off van de nieuwe onderwijsrichting vwo-delta.

Van oudsher is er op het Greijdanus College binnen het vwo een gymnasiumopleiding. Kenmerkend voor het gymnasium is de zwaarte van het programma. Het daagt leerlingen uit om doorzettingsvermogen te laten zien. Hun talent wordt er op de proef gesteld. Gymnasium betekent ook klassieke talen. Niet iedereen op het vwo heeft belangstelling voor de oude talen, Wel hebben ze talenten op andere vlakken, zoals in de natuurvakken of op cultureel vlak. Daarom hebben we vanaf nu vwo-delta. Vwo-delta sluit aan bij de werk- en denkcultuur van het gymnasium en stelt als doel dat alle vwo-leerlingen kansen krijgen om het wetenschappelijk denken en de academische vaardigheden te ontwikkelen op gymnasium-niveau. Vwo-delta is dus een afdeling die zowel gericht is op alfa (klassieke talen), beta (techniek) en gamma (cultuur en maatschappij).

Uges doceert criminalistiek aan de Juridische Faculteit, forensische geneeskunde aan de Faculteit Medische Wetenschappen en toxicologie bij farmacie als parttime hoogleraar in de klinische en forensische toxicologie. Uges heeft een groot aantal internationale publicaties op zijn naam staan, waaronder het eerste hoofdstuk in Clarke’s, Isolation and Identification of Drugs (2003). Hij zit als toxicoloog-farmacoloog in de Advisory Board van internationale tijdschriften en is actief lid van een groot aantal nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen. In 2003 kreeg hij van de International Association for Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology the Irving Sunshine Award in Clinical Toxicology.”

Artikel delen:
Reacties 19
 1. Inderdaad Jacob, zonde van al het (belasting)geld. Je eigen geloof doe je maar na schooltijd en tijdens schooltijd zouden alle geloven evevneel behandeld moeten worden. Ik heb iig nog nooit gehoord van gristelijk lezen/rekenen.


  ⚠️ Meld

 2. Christelijke geschiedenis, wel/niet leren over de Martelaren van Gorcum. Christelijke maatschappijleer, wel/niet positief over h*mohuwelijk. Christelijke biologie, evolutietheorie vs scheppingsverhaal. Andere vakken: keuze van lesmateriaal. Overig: keuze in sfeer school, geldende regels, normen en waarden.
  Is dat onvoldoende reden voor bijzonder onderwijs? En is bijzonder onderwijs duurder dan openbaar onderwijs?


  ⚠️ Meld

 3. waarom belastingcenten besteden aan het instandhouden van religieus onderwijs / onderwijs op religieuze grondslag/jenaplein etc.?
  Wat mij betreft zo gauw mogelijk beginnen met uitsluitend openbare basisscholen, zodat iedereen uit je buurt (vriendjes, vriendinnetjes) naar dezelfde school gaat.
  Het religieuze aspect van een opvoeding moet maar thuis en/of in de kerk gebeuren. Na schooltijd.  ⚠️ Meld

 4. Misschien is het handig dat men iets meer weet waar het Greydanus voor staat voor dat je iets roept over Taliban en belastinggeld. Iets kort door door de bocht lijkt mij. Trouwens godsdienstvrijheid is opgenomen in onze grondwet al jaren! Vragen staan vrij en een ieder is welkom! Keuze vrijheid,
  geen verplichting! Respect voor iedereen, zonder elkaar te veroordelen ; draag jij je steentje bij? Ik wel, ik schitter in Zijn licht! Dat is mijn ding, ik hoop op zinvolle inhoudelijke reacties die getuigen van respect…  ⚠️ Meld

 5. Geweldig. Deze school is groter dan menig andere middelbare onderwijsinstelling. Waarom is deze school dan meteen slecht? Voeg 5 andere seculiere scholen samen, zoveel kunnen en MOGEN die dan toch ook niet van elkaar verschillen? Dan krijg je scholen. Nee, een school met een overtuiging waar ruim 2000 scholieren naar toe gaan weg willen hebben kan er bij mij niet in.

  En ik heb er een prima tijd gehad, ja.


  ⚠️ Meld

 6. @aliene bruinink ;het is handig van het Greydanus om delta toe te voegen, nu het CCC een gat in het christelijk gymnasiumonderwijs uitgebreid gaat aanboren.
  Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen deze scholen.

  Bij de tweede reactie kwam het belastinggeld om de hoek kijken, en daar heb ik een reactie opgegeven voor wat het basisonderwijs betreft.

  Dat er godsdienstvrijheid is opgenomen in de grondwet is logisch, want dat spruit voort uit de vastgelegde universele rechten van de mens.

  Vrijheid van onderwijs is ook vastgelegd in onze grondwet. Naast het openbare onderwijs (op deze scholen mag niemand geweigerd worden)kennen we het bijzonder onderwijs, waar o.a. het op religie gebaseerde onderwijs onder valt. Ouders zijn vrij om een school te beginnen, op welke gronden dan ook. Bijzonder onderwijs heeft wel de mogelijkheid om “andersdenkenden” te weigeren! Bijv. een reformatorische school mag een leerling van bijv. katholieke huize weigeren, indien de ouders van die leerling de grondslagen van genoemde R.school niet willen onderschrijven. Hoezo ieder is welkom?  ⚠️ Meld

 7. Drama, heb je cijfers dat bijzonder onderwijs duurder is of dat een systeem met openbaar en bijzonder onderwijs meer kost dan wanneer er alleen openbaar onderwijs is? Ik ben het eens met de opvatting dat de laatste school in een dorp een openbare moet zijn, maar wanneer er ruimte is voor meer scholen, dan vind ik er niets mis mee dat er bijzondere scholen zijn. Uit divers onderzoek blijkt ook nog eens dat de kwaliteit van bijzondere basisscholen hoger is dan die van andere scholen.
  Het veelgehoorde argument dat openbare scholen niet mogen weigeren en bijzondere scholen wel, is een theoretisch argument. Er zijn weinig bijzondere scholen die leerlingen weigeren. Mss is Greijdanus daar wel een van, maar op veel van de overige bijzondere scholen is (vrijwel) iedereen welkom.


  ⚠️ Meld

 8. Nee Dame, geen cijfers, en geen kwaiteitsverschillen.
  Misschien utopisch: ik zou graag zien dat alle kinderen uit de straat/wijk naar dezelfde basisschool gaan, zonder onderscheid op basis van verschillende religies of andere grondslagen.
  Gewoon met elkaar naar school gaan. En niet op jonge leeftijd al onderscheid aanleren, en ouders dwingen om een keuze te maken.


  ⚠️ Meld

 9. @drama

  Het is toch vrij logisch dat je niet wordt toegelaten als je de grondslagen niet onderschrijft. het onderscheidende van het greijdanus is juist de christelijk (gereformeerde) grondslag. Dan ben je niet helemaal op je plaats als je die leer niet steunt lijkt mij.

  Als jij solliciteert op een baan en je geeft nog even aan helemaal niets te zien in de missie en visie van het bedrijf is de kans ook groot dat je niet wordt aangenomen.

  Nou is een toelating voor een school niet goed te vergelijken met een sollicitatie, maar in dit geval is de strekking hetzelfde


  ⚠️ Meld

 10. Ja, Drama, dat is op zch een mooi ideaal. Anderzijds vind ik het ook mooi wanneer hun wereld verbreed wordt naar kinderen uit andere buurtjes in dezelfde wijk. Een kind naar een andere wijk sturen vanuit een onderwijskundig of religieus principe, vind ik vanuit sociaal oogpunt eigenlijk ook niks.
  Ik las net een stuk van de VNG waarin stond dat de populatie op bijzondere en openbare scholen hetzelfde is. Enige uitzondering zijn de meer principiële bijzondere scholen, die maken 3% uit van het totaal. Ik schat in dat Greijdanus daarbij hoort.


  ⚠️ Meld

 11. @bas-j ; ik heb geen idee hoe ver het “onderschrijven van de grondslagen” gaat, maar stel dat in het genoemde voorbeeld de katholieke ouders de grondslagen ondertekenen om hun kind toch op die school ondergebracht te krijgen, dan is het kind wel op z’n plaats?


  ⚠️ Meld

Reageer