Cursus thuisadministratie voor vrijwiligers

Zwolle – De Thuisadministratie van WijZ biedt langdurige ondersteuning bij de administratie, voor mensen van alle leeftijden die moeite hebben met hun administratie en daarvoor geen familie, buren of  vrienden kunnen inschakelen. Het werk wordt gedaan door goed opgeleide vrijwilligers. In februari start een cursus van twee dagen. Daarmee bereidt WijZ zich voor op de verwachtte toestroom van nieuwe klanten.

Het afgelopen jaar zijn door de vrijwilligers van Thuisadministratie ruim 180 cliënten geholpen bij hun administratie. Het gaat daarbij om mensen van alle leeftijden, die wel zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun administratie, maar de nodige administratieve vaardigheden (deels) missen. Zij hebben doorgaans weinig geld, soms schulden, een laag inkomen en geen netwerk waarop zij terug kunnen vallen. Het gaat doorgaans om langdurige ondersteuning. WijZ verwacht een toenemende behoefte aan deze dienstverlening, door de crisis en de afnemende mogelijkheden voor inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.

De huidige groep vrijwilligers kent weinig verloop en heeft veel ervaring. Zij willen en kunnen meer werk oppakken. Maar gelukkig zijn er ook nieuwe vrijwilligers. Inmiddels meldde zich al een tiental mensen voor de introductiecursus op 14 en 26 februari. In de cursus is nog plaats voor enkele nieuwe mensen. De cursus wordt verzorgd door vrijwilligers en beroepskrachten van WijZ en is voorzien van een lunch. De nieuwe vrijwilligersgroep gaat vanaf maart aan het werk. Mensen die zich nu aanmelden kunnen dus snel rekenen op een ‘eigen’vrijwilliger.

Voor aanmelding en informatie over de vrijwilligerscursus: 038 8515700. Ook mensen die graag hulp willen bij hun administratie kunnen dit nummer bellen.

Artikel delen:

Reageer