Subsidie voor impuls woonservicegebieden

Zwolle – De gemeente Zwolle wil in de periode 2011-2014 een duidelijke impuls geven aan de ontwikkeling van woonservicegebieden. De kernwaarde van een woonservicegebied is dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als er beperkingen zijn of iemand minder mobiel wordt. Het gaat om de mogelijkheden om actief te blijven participeren in de samenleving, zo nodig met ondersteuning en zorg.

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk om hiervoor de kracht van de stad aan te boren en partijen uit te dagen gezamenlijk een impuls aan woonservicegebieden te geven. Vandaar dat de gemeente een tijdelijke subsidieregeling heeft. De subsidie kan worden ingezet daar waar u leemtes en of kansen ziet om zo het niveau van het woonservicegebied te optimaliseren. Jaarlijks is er een bedrag van € 408.000 beschikbaar waarvan 65% is bedoeld voor fysieke investeringen. Afgelopen jaar is er o.a. subsidie verleend voor de realisatie van een Dorpszorg-concept in Wijthmen, voor de aanleg van een comfortroute in Berkum en voor de realisatie van een bewegingstuin bij Woonzorgcentrum Berkumstede. De aanvragen voor het laatste subsidiejaar 2013 kunnen tot 1 april 2013 ingediend worden. Kaartje woonservicegebieden

Op www.zwolle.nl/loket/subsidies –> subsidies zorg en welzijn, vindt u meer informatie over de subsidieregeling woonservicegebieden, zoals de visie, de subsidievoorwaarden, de aanvraag-procedure en het aanvraagformulier. Ook vindt u daar een informatiefolder met een kaartje waarop in kleur is aangegeven welke gebieden in Zwolle kansrijk zijn als woonservicegebied en in aanmerking komen voor een subsidie. Deze gebieden wil de gemeente graag een verdere stimulans geven.

Vragen?

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Kathi van den Belt, beleidsadviseur via telefoonnummer (038) 498 3232 of e-mail k.van.den.belt@zwolle.nl. Ook kunt u terecht bij het subsidieloket van de gemeente Zwolle via telefoonnummer (038) 498 4102. De folder met het aanvraagformulier is ook te verkrijgen bij het informatiecentrum van het Stadskantoor, Lübeckplein 2.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. De subsidie kan worden ingezet daar waar u leemtes en of kansen ziet om zo het niveau van het woonservicegebied te optimaliseren.

  Dus ik kan plannen indienen waar ik mogelijkheden zie !

  Of toch niet helamaal ? :

  een kaartje waarop in kleur is aangegeven welke gebieden in Zwolle kansrijk zijn als woonservicegebied en in aanmerking komen voor een subsidie. Deze gebieden wil de gemeente graag een verdere stimulans geven.

  Helaas dus beperkt plannen indienen….. >:(


  Maak melding

Reageer