Ook GL heeft vragen over screening Vogelbuurt

Zwolle – Natuurlijk vindt GroenLinks (GL) dat Zwolse wijken divers, veilig en leefbaar opgebouwd moeten zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf. In de Zwolse Vogelbuurt zijn nieuwe bewoners door politie, opbouwwerk en corporaties gescreend op hun geschiktheid om hier te wonen. De fractie vraagt zich af of dit wel de juiste manier is. D66 stelde hier zaterdag ook al vragen over.

Er is een screening en selectie van toekomstige bewoners toegepast bij het toewijzen van nieuwe woningen in de Vogelbuurt van de Kamperpoort. Politie, opbouwwerk en corporaties zijn hierbij betrokken geweest en lijken hierin zelfstandig te hebben gehandeld. In het artikel in de Stentor wordt de suggestie gewekt dat de gemeente hier niet echt een partner in is geweest. GroenLinks is voorstander van een gedifferentieerde, leefbare en veilige opbouw van wijken, maar vraagt zich af of deze handelswijze de meest gelukkige is. GroenLinks merkt uit de berichtgeving op dat de gemeente nauwelijks bij betrokken is geweest bij de selectie en er geen politieke uitspraken over gedaan zijn. Reden voor GroenLinks om over dit onderwerp schriftelijke vragen te stellen.

Daarom heeft de fractie van Groenlinks aanvullend op D66 voor u de volgende vragen:

Vragen

– Klopt de suggestie dat de gemeente niet betrokken is bij de selectie van toekomstige bewoners?

– Hoe beoordeelt u het gedrag van de organisaties die in een gezagsrelatie staan met de gemeente (politie), samenwerkingsrelatie (DeltaWonen) of subsidie krijgen (travers, De Kern)? Mogen deze organisaties dergelijke vergaande stappen zetten zonder overleg en/of toestemming van de bestuurlijke portefeuillehouders?

– De opbouwwerkers en de wijkagent lijken zelfstandig te hebben besloten aan het verzoek te voldoen. Hoe beoordeelt het college de vrijheid die de frontlijnmedewerkers hier hebben genomen?

– Houdt de afwijzing van een huis op deze wijze juridisch wel stand (lag er een juridisch getoetste screeningslijst)?

– Past dit in ons (wijkgericht) beleid en zo nee, bent u met ons van mening dat hier een raadsbesluit voor nodig is, vanwege de vergaande maatschappelijke en juridische consequenties?

– Buiten de juridische houdbaarheid om komen er allerlei praktische vragen in ons op rondom de screening. D66 vroeg al naar de criteria hierbij willen we graag uw gedachten ook vernemen over enkele concrete voorbeelden: Leidt deze handelswijze niet tot een heel willekeurig beleid. Als bijvoorbeeld twee potentiële buren ruzie met elkaar hebben, welke krijgt dan wel een huis en welke niet, of worden ze beiden afgewezen? Is het risico op een waterbedeffect niet levensgroot? De afgewezen huurders zoeken nu in andere buurten met vergelijkbare woningen (met vergelijkbare prijzen) hun heil. Hebben die wel de draagkracht om hen op te vangen?

Namens de fractie van GroenLinks,

Rana Berends

Remko de Paus

Artikel delen:
Reactie 1
  1. er moet niet alleen screening worden gedaan in de vogelbuurt maar in iedere wijk moet dit gebeuren want ze geven ook woningen aan hele asociale mensen die zich niet aanpassen in de beurt die horen in een container te wonen want dat is het onderste van het onderste maar jammer dat dat nu alleen in de vogelbuurt wordt gedaan


    Maak melding

Reageer