‘Meedoen naar Vermogen’ met één jaar verlengd

Zwolle – Het project ‘Meedoen naar Vermogen’ van Landstede Welzijn is een succes gebleken. Inmiddels heeft het project tweeëntwintig koppelingen tussen jongeren en vrijwillige personal coaches opgeleverd. Volgens Janneke Berends, één van de vrijwillige coaches, is dit project een goede kans voor elk bedrijf. ‘Met dit initiatief kan ik zelf wat leren en geef ik wat terug aan de maatschappij’. In overleg met de provincie Overijssel is besloten het project met één jaar te verlengen. Jongeren kunnen zich nog steeds aanmelden en op deze manier een mooie kans krijgen in de arbeidsmarkt.

Meedoen naar Vermogen heeft tot doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, te stimuleren om weer mee te doen in de samenleving en zo een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Het project is begin 2012 gestart in de gemeenten Raalte, Zwolle en Steenwijkerland. Zeven vrijwillige personal coaches hebben eind september de training coachende vaardigheden afgerond. Op dit moment zijn er nog eens twee groepen personal coaches in de eindfase van de training coachende vaardigheden van het project ‘Meedoen naar Vermogen’.

Nominatie Movisie participatieprijs

De MOVISIE Participatieprijs bekroont jaarlijks projecten die de participatie van kwetsbare groepen bevorderen. Het thema van dit jaar was arbeidsparticipatie. 83 projecten hadden zich ingeschreven voor een kans op de participatieprijs, waaronder Landstede Welzijn met het project ‘Meedoen naar Vermogen’. ‘Meedoen naar Vermogen’ is geëindigd bij de beste 30 projecten van Nederland.

Om dit project goed uit te kunnen voeren heeft Landstede contact gezocht met een aantal partijen om zitting te nemen in een innovatieplatform. Door de verlenging van de looptijd van Meedoen naar Vermogen kunnen geïnteresseerde organisaties nu nog deelnemen aan het platform. Zo kunnen we gezamenlijk kijken hoe we de jongeren sneller, efficiënter en beter aan de slag krijgen. Het gaat in Nederland om duizenden mensen die in de bijstand en de Wajong zitten of werken in de sociale werkvoorziening. Terwijl velen met een steuntje in de rug bij een gewone werkgever aan de slag zouden willen of kunnen.

Aanmelden kan nog! Jongeren die zich willen aanmelden en met behulp van een coach willen participeren in de samenleving, kunnen contact opnemen met Paulien Zandbelt via pzandbelt@landstede.nl.

Artikel delen:

Reageer