Woningstichting SWZ verhuist vleermuizen

Zwolle – Woningstichting SWZ gaat in maart 2013 starten met de sloop van vijf flats aan de Bachlaan. De oorspronkelijke bewoners van de Bachlaan hebben inmiddels allemaal een ander onderkomen gevonden. De mensen die er nu nog wonen, verblijven daar ”anti-kraak”. Ook zij zullen de komende weken de Bachlaan verlaten.

vleemuiskast_groot.jpg
Grote Kraamkoloniekast

Behalve mensen die de corporatie zorgvuldig moeten uitverhuizen, is er ook de wettelijke zorg voor de planten en dieren in het te slopen gebied. Door een erkend bureau is daar onderzoek naar gedaan. In de flats zijn verblijfplaatsen en kraamkolonies van de zogenoemde  dwergvleermuis aangetroffen. SWZ is wettelijk verplicht om de vleermuizen ook uit te verhuizen en ze elders in de wijk een plek te geven. In Nederland zitten de vleermuizen relatief vaak in de oudere naoorlogse wijken, zoals in Holtenbroek. Tegelijkertijd weten maar weinig mensen waar ze overdag verblijven. In de woningen aan de Bachlaan verblijven ze meestal in de holle spouwen. Vleermuizen kunnen in de spouw komen via de spleet tussen dakrand en kopgevel. Hierlangs kunnen ze ook onder het platte dak komen. Ze hebben aan een klein gaatje of spleetje genoeg.

Plaatsen van tijdelijke vleermuiskasten

Aan de zijgevels van zeven appartementegebouwen aan de Klooienberglaan en de Durantestraat worden begin februari (tijdelijk) 4 grote (ca. 1.20m. bij 1.00m) kasten (de zogenoemde kraamkoloniekasten, bestemd voor de moeder en haar jongen) en 48 kleine vleermuiskasten opgehangen. Hoe en waar de kasten moeten komen te hangen, steekt nogal nauw en de gekozen plekken zijn met zorg geselecteerd. De kasten worden tijdelijk aan de gebouwen bevestigd. Zodra SWZ nieuwbouw realiseert aan de Bachlaan – waarbij rekening wordt gehouden met de huisvesting van vleermuizen – worden de kasten verwijderd. De bewoners zijn geïnformeerd over de komst van de kasten.

De vleermuizen die door de sloopwerkzaamheden worden verstoord, hebben dankzij deze kasten voldoende (tijdelijke) uitwijkmogelijkheden.

Voordat de flatcomplexen gesloopt gaan worden dienen ze eerst volledig ongeschikt gemaakt te worden voor bewoning door vleermuizen zonder dat hierbij schade aan de dieren optreed.

Door tocht (daar houden ze niet van) te creëren in de spouwmuren worden de vleermuizen straks met zachte dwang verdreven uit hun verblijfplaatsen.

Vleermuizen: nuttige dieren

Over vleermuizen bestaan veel vooroordelen: ‘Ze vliegen in je haar, ze bijten, ze stinken en ze zien er eng uit´. Uit ervaringen blijkt echter dat mensen die bellen over overlast meestal alleen een beetje bang zijn. Na uitleg door vleermuisdeskundigen geven de bewoners meestal toe geen overlast te hebben gehad, maar gewoon bezorgd te zijn geweest.

Er zijn verschillende redenen om vleermuizen te gedogen en zelfs aan te trekken. Het zijn nuttige dieren, die per stuk in een nacht zo’n 300 insecten opeten. Als een vleermuis vliegt, lijkt het vrij groot. Maar in opgevouwen toestand is het eigenlijk een klein dier. Het past dan zelfs nog in een luciferdoosje. De speciaal ontworpen inbouwkasten hebben een schuine onderplaat, waardoor de (kleine) uitwerpsels naar buiten rollen. Zodoende kunnen vleermuisverblijfplaatsen in de wijk worden opgenomen zonder dat er overlast optreedt.

Meer informatie over vleermuizen is te lezen op www.vleermuizenindestad.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer