Swollwacht vreest vertrek wijkbureaus politie

Zwolle – Freddy Eikelboom, de fractievoorzitter van de lokale politieke partij Swollwacht, maakt zich zorgen, omdat Swollwacht ten ore is gekomen, dat politieregio Oost- Nederland (voorheen district IJsselland)- waarschijnlijk vanwege de reorganisatie binnen de politie moeten sluiten. Het betreft de wijkbureaus Holtenbroek, Oost (Simon van Slingelandtplein) waar o.a. Stadshagen onder valt en Centrum, die waarschijnlijk gaan sluiten, dan wel voor een groot deel haar taken zullen worden afgestoten, dan wel worden verplaatst naar het hoofd bureau aan de Koggelaan.

Eikelboom zegt dat eerdere discussies in de gemeenteraad over (dreigende) sluitingen van wijkbureaus in onze stad een zeer gevoelig onderwerp is en naar het oordeel van Swollwacht ten koste gaat van de veiligheid in de Zwolse wijken. "Nu al zijn betreffende wijkbureaus al veel gesloten- en worden burgers al bij regelmaat van de klok verwezen om bv. aangiftes te doen op het hoofdbureau en / of digitaal. Mocht het werkelijk zo zijn dat de wijkbureaus dicht gaan, dan zou dat naar onze mening een slecht zaak zijn en dient de politieleiding dit toch ook echt met de gemeenteraad te overleggen."

"Het sluiten- jaren geleden- van de zgn. politieposten in de diverse wijken- hebben destijds veel commotie gebracht bij burgers en raad. Hiervoor is destijds in de plaats gekomen de huidige structuur van de wijkbureaus Holtenbroek, Oost en Centrum, Zuid en andere delen van de stad zouden bediend worden door het hoofdbureau. De politieleiding beloofde destijds ook, dat de toenmalige nieuwe herindeling van politiewerk op wijkniveau verder niet aangetast zou gaan worden. Met die toezegging in het achterhoofd is de gemeenteraad met veel "gekreun en gesteun" destijds akkoord gegaan! Sluiting van de huidige buurtbureaus zou dan ook haaks staan op de visie aangaande het (her)inrichten en decentraliseren van buurtwerk en daarmee het creëren van laagdrempelige (politie) dienstverlening aan burgers- en zou het last but not least haaks staan op de gemeentelijke visie betreffende veiligheid in buurt en wijken."

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Swollwacht de volgende vragen:

-Is het juist dat de bovengenoemde wijkbureaus binnen afzienbare tijd gaan sluiten?

-Zo ja, wat is hiervan de reden?

-Zo ja, waarom zijn wij als raad hierbij niet betrokken c.q. nog niet hierover geinformeerd?

-Zo ja, wanneer komt u hierover met informatie c.q. een voorstel naar de raad?

-Zo nee, hoe ziet in uw visie de toekomst eruit voor de Zwolse wijkbureaus na de intrede van de nationale politie en de 10 regionale eenheden?

Graag zien wij de beantwoording van bovenstaande vragen op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Maakt niet zo veel uit of dieze oost word gesloten.
    Regelmatig zijn ze niet aanwezig ,terwijl op de website staat dat er een inloop uur is.Maar als je dan komt om aangiften te doen dan is de wijkagent op schiet cursus .Moet je alles zelf maar regelen of op goed geluk terug komen!!


    Maak melding

Reageer