Regio Meppel zoekt bouwvakkers in Zwolle

Zwolle – In de regio Meppel / Staphorst is een krachtig netwerk actief dat is opgebouwd voor door en rondom werkgevers. Naast reguliere werkgevers zijn bij dit netwerk zijn ook andere partners aangesloten die een bemoeienis bij de arbeidsmarkt hebben zoals de gemeenten, ondernemersverenigingen, het lokale SW bedrijf, UW Werkbedrijven de Kamer van Koophandel etc. etc. Werkgevers kunnen binnen dit netwerk terecht met hun vacatures en worden met raad en daad terzijde gestaan bij het vinden van geschikt personeel. Binnen dit netwerk hebben de werkgevers en gemeenten beiden een belangrijke rol als het gaat om bestuur en voorzitterschap. De VVD Zwolle is erg enthousiast over dit initiatief en ziet kansen voor een dergelijk netwerk in Zwolle.

Vanuit dit netwerk kwam de fractie van de VVD ter ore dat twee maanden geleden op bestuurlijk niveau vanuit dit netwerk een beroep op de gemeente Zwolle is gedaan. Binnen het netwerk constateerde men dat er behoefte bestaat in de regio Meppel / Staphorst aan medewerkers in de metaalsector en de bouw, en dat men verwacht voor training en opleiding en wegzetten in de markt vanuit de kaartenbakken van beide gemeenten niet aan deze vraag zal kunnen voldoen. De vraag is daarom bestuurlijk aan Zwolle gesteld om aan te geven of Zwolle in staat is mensen te leveren die in deze sectoren aan het werk willen gaan. Deze door de gemeente Zwolle te selecteren medewerkers kunnen dan worden bijgeschoold en opgeleid om vervolgens bij positieve afloop van de opleiding aan de slag te gaan. Tot op heden heeft men nog geen officiële definitieve reactie van de kant van de gemeente Zwolle gehad of voldaan kan worden aan deze vraag. De VVD is bang dat hierdoor misschien kansen voor werkzoekende Zwollenaren verloren dreigen te gaan, en stelt het college een aantal schriftelijke vragen.

Dit brengt de VVD tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat er twee maand geleden een bestuurlijke vraag is gekomen om werkzoekenden in de sector metaal of die omgeschoold willen worden naar de sector metaal te selecteren uit de Zwolse kaartenbakken en kunt u aangeven wat daar vervolgens mee is gedaan?

2. Bent u met de VVD van mening dat hier mogelijk kansen liggen voor Zwollenaren en dat op dit soort mogelijkheden snel en met enthousiasme gereageerd dient te worden

3. Kan het college aangeven wat het college vindt van het werkgevers netwerk initiatief in Meppel Staphorst en is het college bereid te onderzoeken of een dergelijk netwerk ook in Zwolle kan worden opgezet?

4. Kunt u aangeven of het bijschakelen van de eenheid economische zaken bij dergelijke verzoeken een snel beeld kan geven hoe de marktvraag versus de scholingsontwikkeling er in Zwolle voor staat om zo adequaat te kunnen beslissen?

Fractie VVD Zwolle

Hans Wijnen
Aly van der Vegte

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Genoeg werkloze bouwvakkers en metalektro-mensen in zwolle dacht ik zo.

    Als het waar is wat men hierboven schetst en er is daadwerkelijk nog niet op een dergelijke vraag gereageerd, zitten er toch een paar ambtenaren op de verkeerde plek.

    Of er is sprake van een sterke onderbezetting bij de verantwoordelijke afdelingen, wat dan vanzelfsprekend weer de schuld is van de VVD met hun bezuinigingsbeleid. 😉


    Maak melding

Reageer