Dimence krijgt certificaat voor veilige zorg

Zwolle – Dimence krijgt als een van de eerste ggz-instellingen een aantekening op het HKZ-certificaat, waarop staat dat Dimence ook gecertificeerd is voor haar veiligheidsmanagementsysteem. Dit betekent dat Dimence garant staat voor veilige zorg voor patiënten en een veilige werkplek voor haar medewerkers.

Dimence investeerde de afgelopen jaren veel in veiligheid. Medewerkers – en binnenkort ook patiënten – kunnen op een veilige manier incidenten melden en er worden op diverse niveaus in de organisatie risicoanalyses uitgevoerd. Waar nodig kan hierop gerichte actie worden ondernomen. Daarnaast is veiligheid een vast thema bij de audits die worden gehouden. Ervaringsdeskundigen hebben inbreng in deze audits. Dimence nam tevens deel aan de landelijke pilot Veilige zorg, ieders zorg, voor koplopers. Bij een recente audit door DEKRA voor hercertificering voor de HKZ zijn voor het eerst landelijk afgesproken eisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) meegenomen. Dimence heeft goed gescoord. Dat betekent dat Dimence binnenkort nieuwe HKZ-certificaten ontvangt en dat de organisatie bij de eerste ggz-instellingen in Nederland hoort die hierop de aantekening ‘inclusief veiligheidsmanagementsysteem’ krijgt.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Ha Ha laat me niet lachen. Dimence heeft juist medewerkers in dienst die clienten aanvallen en mishandelen. Wanneer hier melding van gemaakt word doen ze als of hun neus bloed. Veiligheid is in de verste verte bij hun niet te vinden    Maak melding

Reageer