Zwolle niet akkoord met onderhandeling VNG

Zwolle – Zwolle stemt niet in met het zogenoemde onderhandelaarsakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Burgemeester en wethouders hebben grote bezwaren tegen de uitgangspunten van het akkoord, en tegen de (financiële) gevolgen ervan.

 

In het akkoord waarover de VNG de mening van alle gemeenten vraagt draait het om drie financiële punten uit het regeerakkoord: de invoering van de  wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF), de afschaffing van het BTW Compensatiefonds en het ‘schatkistbankieren’. De VNG heeft daarbij aangegeven dat gemeenten óf ja óf nee kunnen zeggen tegen het onderhandelingsresultaat met het Rijk.

Rem

De Wet HOF beperkt de investeringsmogelijkheden van gemeenten omdat zij uitgaat van financiering op kasbasis. Gemeenten, maar ook provincies en waterschappen hanteren voor investeringen een kapitaaldekkingsstelsel. Beperken van de mogelijkheden van kapitaaldekking beperkt de mogelijkheden van investeringen. Voor groeigemeenten als Zwolle is die beperking een rem op de ontwikkeling.

In het onderhandelaarsakkoord is ten aanzien van het BTW-compensatiefonds afgesproken dat dit niet zoals in het regeerakkoord was vastgelegd, wordt afgeschaft, maar dat het Gemeentefonds voor bijna een half miljard wordt gekort. Dat betekent voor Zwolle een extra bezuiniging van ruim drie miljoen euro.

Gelijkwaardigheid

Wethouder voor Financiën Gerrit Piek over de afwijzing van het akkoord door Zwolle: “Het akkoord bevat ten opzichte van eerdere plannen verbeteringen, maar twee punten hebben voor ons de doorslag gegeven tegen te zijn. Ten eerste wordt de wet HOF, weliswaar met vertraging, ingevoerd. Met de verlaging van het toegestane tekort tot nul procent wordt het huidige kapitaaldekkingsstelsel van gemeenten erg moeilijk gemaakt. Een alternatief daarvoor is er niet. Ten tweede worden we geconfronteerd met de onttrekking van bijna een half miljard uit het Gemeentefonds in het kader van het BTW-compensatiefonds. Daarnaast vinden wij de dat een bestuursakkoord een gelijkwaardigheid van partners veronderstelt. Deze gelijkwaardigheid wordt niet gevoeld in deze onderhandelingen, en in dit akkoord. De termijnen die gemeenten wordt geboden om te reageren versterken dit gevoel.”

Naast Zwolle zijn er al meer gemeenten die hebben aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met het resultaat. In de regio Zwolle gaat het daarbij bijvoorbeeld om Kampen en Raalte.

Artikel delen:

Reageer