Motie voor vervroeging sluitingstijden horeca

Maandag 25 juni dienen de gemeenteraadsfracties van het CDA-Zwolle en de Christen Unie een motie in bij de behandeling van de notitie over het Integraal Horecabeleid. De motie roept op om op landelijk niveau of eventueel regionaal niveau afspraken te maken over een eventuele vervroeging van sluitingstijden van horecagelegenheden.

De partijen zeggen, dat de motie ook een reactie op het beleidsprogramma van het Kabinet is, waarin aangegeven staat dat “de horecabranche, de gemeenten, ouders en jongeren gaan in gesprek over de sluitingstijden van horecagelegenheden, ook om ‘voordrinken’ tegen te gaan”.  Naar de mening van genoemde fracties zullen afspraken op lokaal niveau waarschijnlijk niet het gewenste effect sorteren, omdat jongeren mobiel zijn en verschillen in sluitingstijden per stad of dorp ongunstig zijn voor de concurrentieverhoudingen in de horecabranche.

De motie:

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 25 juni 2007,

Gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders over het horecabeleid d.d. 12 juni 2007; 

Overwegende dat:

 • Er steeds in toenemende mate sprake is van alcoholmisbruik onder jongeren en dat dit voor zowel de veiligheid als voor de gezondheid van jongeren negatieve gevolgen heeft;
 • Er een landelijke, maatschappelijke ontwikkeling valt waar te nemen dat jongeren steeds later op een uitgaansavond “uitgaan”en als gevolg daarvan ook steeds “later” huiswaarts keren, waarbij door sommige jongeren de tijd vóór het uitgaan wordt gebruikt voor het zogenaamde “voordrinken”;
 • alcoholgebruik door jongeren zowel in huiselijke kring en bij zogenaamde drinkketen als in horecagelegenheden plaatsvindt;
 • in het beleidsprogramma van de regering (14 juni 2007) opgenomen staat dat “de horecabranche, de gemeenten, ouders en jongeren gaan in gesprek over de sluitingstijden van horecagelegenheden, ook om ‘voordrinken’ tegen te gaan”.  

Van mening dat:

 • Ouders en verzorgers van deze jongeren en de jongeren zelf in 1e instantie aangesproken moeten worden op de toename van het alcoholmisbruik onder jongeren en de negatieve gevolgen daarvan, de overheid de bewustwording rondom de gevaren van alcoholmisbruik moet bevorderen en dat vooral door middel van preventie het alcoholmisbruik dient te worden tegengaan;
 • “het late uitgaan” gevolgen heeft of kan hebben voor
  • de jongere zelf (gezondheid, veiligheid en schoolprestaties);
  • de betrokken ouders/verzorgers;
  • de inzet van de politie;
  • de horecabranche;
 • een eventuele vervroeging van de sluitingstijden op lokaal niveau waarschijnlijk niet het gewenste effect sorteert gelet op de mobiliteit van de jongeren en niet gunstig is voor de concurrentieverhoudingen in de horecabranche;

Spreekt uit dat:

 • het wenselijk is dat op landelijk niveau met de horecabranche en gemeenten afspraken worden gemaakt over de vervroeging van de sluitingstijd van horecagelegenheden en dat deze motie wordt opgestuurd naar het Kabinet en de Tweede Kamer;

En

Verzoekt de burgemeester:

 • in regionaal verband de mogelijkheden tot vervroeging van de sluitingstijden van de horecagelegenheden te bespreken en daarvan verslag te doen aan de gemeenteraad van Zwolle.

 

Alida Kastelein (CDA)  Martijn van der Veen (CDA)                                    

B. Alkema (Christen Unie) J. van Boven (Christen Unie)

Artikel delen:
Reacties 18
 1. Wat is dit van absurde motie?

  Overwegende dat:
  * Er steeds in toenemende mate sprake is van alcoholmisbruik onder jongeren en dat dit voor zowel de veiligheid als voor de gezondheid van jongeren negatieve gevolgen heeft

  Is dat wel zo? Onlangs gepubliceerde cijfers geven een daling van het uitgaansgeweld aan.

  * Er een landelijke, maatschappelijke ontwikkeling valt waar te nemen dat jongeren steeds later op een uitgaansavond “uitgaan”en als gevolg daarvan ook steeds “later” huiswaarts keren, waarbij door sommige jongeren de tijd v?³?³r het uitgaan wordt gebruikt voor het zogenaamde “voordrinken”;

  Volgensmij is het tijdstip waarop jongeren uitgaan al langere tijd constant.

  * alcoholgebruik door jongeren zowel in huiselijke kring en bij zogenaamde drinkketen als in horecagelegenheden plaatsvindt;

  Lijkt mij een gevolg van de absurde prijsstijgingen die in de horeca hebben plaats gevonden.

  * in het beleidsprogramma van de regering (14 juni 2007) opgenomen staat dat “de horecabranche, de gemeenten, ouders en jongeren gaan in gesprek over de sluitingstijden van horecagelegenheden, ook om ‘voordrinken’ tegen te gaan”.

  Zodat ze zelf weer meer geld kunnen verdienen? Het maakt natuurlijk geen verschil of iemand in de kroeg 5 glazen alcohol drinkt of thuis 5 glazen alcohol drinkt. De enige die hier gebaat bij is, is de horeca zelf.

  Van mening dat:
  * Ouders en verzorgers van deze jongeren en de jongeren zelf in 1e instantie aangesproken moeten worden op de toename van het alcoholmisbruik onder jongeren en de negatieve gevolgen daarvan, de overheid de bewustwording rondom de gevaren van alcoholmisbruik moet bevorderen en dat vooral door middel van preventie het alcoholmisbruik dient te worden tegengaan;

  Goed punt! Als ouder bepaal je toch zelf hoe laat je kroost thuis moet zijn? Als jongeren (onder de 18) overlast veroorzaken, spreek die ouders daar dan op aan.

  * “het late uitgaan” gevolgen heeft of kan hebben voor:
  – de jongere zelf (gezondheid, veiligheid en schoolprestaties);
  – de betrokken ouders/verzorgers;
  – de inzet van de politie;
  – de horecabranche;

  Inderdaad, het k?¡n gevolgen hebben op…

  * een eventuele vervroeging van de sluitingstijden op lokaal niveau waarschijnlijk niet het gewenste effect sorteert gelet op de mobiliteit van de jongeren en niet gunstig is voor de concurrentieverhoudingen in de horecabranche;

  Sluitingstijden zijn nu ook niet overal gelijk. Nu levert dit ook geen problemen op en ik heb er ook nog geen horecaondernemer over horen klagen.

  Spreekt uit dat:
  * het wenselijk is dat op landelijk niveau met de horecabranche en gemeenten afspraken worden gemaakt over de vervroeging van de sluitingstijd van horecagelegenheden en dat deze motie wordt opgestuurd naar het Kabinet en de Tweede Kamer;

  En

  Verzoekt de burgemeester:
  * in regionaal verband de mogelijkheden tot vervroeging van de sluitingstijden van de horecagelegenheden te bespreken en daarvan verslag te doen aan de gemeenteraad van Zwolle.

  Ik hoop dat deze snel naar de prullenbak wordt verwezen.


  ⚠️ Meld

 2. Ik vind het jammer dat de reactie van ZwolschKwartier voorbij gaat aan de achterliggende reden van de motie. Hij geeft een reactie op de tekst en dat is het dan.
  De motie wil een bijdrage leveren aan wat we nu vandaag waarnemen en waar wat aan gedaan moet worden:
  – en 12 jarige drinkt zichzelf een coma. Twaalf jaar!
  – er zijn dit jaar al 80 gevallen van ziekenhuisopnames van jongeren onder de 16 jaar
  – kinderartsen verwachten dit jaar 300-500 jongeren onder de 16 jaar die moeten worden opgenomen met een alcoholvergiftiging.
  Dit zijn de keiharde cijfers. We willen hiervoor aandacht. We gaan niet met een vingertje wijzen. We zoeken wel oplossingsmogelijkheden. Niet alleen bij de horeca en niet alleen bij het thuisfront.
  Ik voel er niets voor om dit allemaal maar aan te zien en gewoon langs de kant te blijven staan.
  Als er andere oplossingen zijn? Laat het weten en doe meer dan alleen maar het afkraken van de tekst van een motie.


  ⚠️ Meld

 3. Wat een raar plan inderdaad, CDA en CU zouden hun pijlen moeten richten op de thuisdrinkers. Of de straatdrinkers. Plusmarkt vrijdagavond in Zuid staan altijd groepjes minderjarigen buiten te bieren en ik heb nog nooit een agent gezien. Maar nog veel belangrijker: de ouders. Hoe kan het dat een jongen van 12 zich op straat in coma zuipt en de ouders nergens van weten? Vreemd om daar de horeca op aan te spreken.


  ⚠️ Meld

 4. Triest volk van CDA/CU. al 20 jaar gaat iedereen later stappen en nog later naar huis op an. willen lekker goedkoop scoren zekers, maar leven zelf absoluut niet in de huidige tijd. willen ons allen beknotten en trugwerpen naar de middeleeuwen.
  let maar op het word nog veel slimmer met dat hypocriete volk. eerst al totaal rookverbod en nu dit.
  mensen let op uw vrijheid want anders staat er straks weer een jaarlijkkse controle bij uw voordeur om te kijken of u wel genoeg kindjes maakt


  ⚠️ Meld

 5. @john: Ik heb nog even gegoogled:

  “Ruim tweederde van de 12- en 13-jarigen krijgt namelijk de alcohol in de familiesfeer aangereikt ” (bron: NIGZ)

  Dan moet je toch bij de ouders zijn en niet bij de horeca? Begin daar met duidelijke voorlichting, of van mijn part al op de basisschool, want 5% van de jongeren drinkt zelfs al op zijn 10e/11e  ⚠️ Meld

 6. Betutteling staat weer hoog in het vaandel bij de moraalridders bij de christelijke partijen… echter, de aangekondigde motie heiligd op geen enkele manier het doel: jongeren (van onder de 16) worden nl. niet in de kroeg toegelaten als het goed is! Dus om deze jongeren van de alcohol te houden hoeft er niks te veranderen aan een kroegensluitingstijd, daar zij daar toch al niet welkom zijn.


  ⚠️ Meld

 7. – en 12 jarige drinkt zichzelf een coma. Twaalf jaar!
  – er zijn dit jaar al 80 gevallen van ziekenhuisopnames van jongeren onder de 16 jaar
  – kinderartsen verwachten dit jaar 300-500 jongeren onder de 16 jaar die moeten worden opgenomen met een alcoholvergiftiging.
  Dit zijn de keiharde cijfers. We willen hiervoor aandacht. We gaan niet met een vingertje wijzen. We zoeken wel oplossingsmogelijkheden. Niet alleen bij de horeca en niet alleen bij het thuisfront.

  Dat zijn inderdaad verontrustende cijfers!

  Zoals je zelf al aangeeft is het probleem dus dat kinderen onder de 16 jaar alcohol gebruiken. En dat dit steeds meer overmatig gebeurd. Dit heeft dus helemaal niets te maken met sluitingstijden in de horeca!

  Als het probleem is dat jongeren onder de 16 alcohol nuttigen, pak dan de bron aan. Onderzoek hoe deze jongeren aan alcohol komen.
  – In de kroeg? Controleer dan beter of horeca zich wel houdt aan de leeftijdsgrens van 16 jaar.
  – Thuis? Zorg er voor dat er maatregelen worden genomen in deze situatie. Ouders zijn hier voor verantwoordelijk.
  – Supermarkt? Controleer deze dan en geef ze zware boetes als er toch verkocht wordt aan personen onder de 16 en 18 jaar. In elke supermarkt hangen de bordjes, maar ik het nog nooit gezien dat er bij twijfel (van mijn kant) om identificatie is gevraagd.

  Als jongeren onder de 16 jaar (teveel) alcohol gebruiken, dan los je dat niet op de sluitingstijden van de horeca aan te passen. Deze zaken zijn gewoon niet aan elkaar gerelateerd.


  ⚠️ Meld

 8. Het probleem van alcoholgebruik onder de 16 jaar lijkt mij ook een probleem waar in eerste instantie de ouders op aangesproken dienen te worden! Het kan toch niet zo zijn dat de (volgens mij grotere) groep 16 plussers nadeel gaat ondervinden van het feit dat er drankmisbruik is onder jongeren die nog geen 16 zijn…..? :-

  Als er al naar de cafe’s of supermarkten wordt gewezen dan kan dat alleen zijn dat ze beter moeten controleren op leeftijd aan de deur / kassa. Bij een aantal cafe’s (bijv. de bommel, casteleijn en timeless) heb ik sterke twijfels of iedereen wel boven de 16 is….


  ⚠️ Meld

 9. Het lijkt me nog altijd duidelijk dat de volgorde voor controle van achoholmisbruik en overige opvoedingszaken is:
  – papa en mama
  – politie
  – gemeentelijk/sociaal werkers
  (mag ook de laatste twee in willekeurige volgorde ;))

  En dus niet:
  – horeca
  – politie/gemeente
  – ouders

  En dat lijk ik wel op te merken in het stuk hierboven.

  Ik vind dat er te makkelijk door ouders zaken als alcoholmisbruik goed gepraat wordt. Van de week nog een jongen die teveel gedronken had en het in zijn hoofd haalde om een frituurpan te verzeulen waar vet in zat dat nog niet voldoende afgekoeld was. U snapt de gevolgen en deze vielen in dit geval heel erg mee (kortom: jongen heeft strontmazzel gehad) maar de conclusie die die jongen trok is er ?©?©n die de ouders zouden moeten rechtzetten: “geen frituurpan meer verzeulen met warm vet”…. zucht en niet wat ik dacht op het moment dat ik hoorde dat er alcohol in het spel was: “niet zoveel meer drinken dat ik niet meer overzie wat ik werkelijk kan”….

  Maar niet alleen wat alcohol betreft is het zinnig ouders aan te spreken op het gedrag van hun kroost: ook steeds vaker hebben wij last van overlast die door jongeren wordt veroorzaakt, terwijl pa en ma aan de andere kant van het huis/gebouw zitten en ‘nergens last van hebben’ … en dan zou de gemeente de horeca als overlastveroorzaker beschouwen?
  Ik dacht het niet!

  Eerste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, mensen! Maar dat is wat er in dit land onderhand wel duidelijk is: vooral niet de ouders aanvallen, maar de ouders iedereen die niet in hun straatje past aan laten vallen!


  ⚠️ Meld

 10. Wat een belachelijk plan en onthutsend zwakke onderbouwing. Hier tref je voornamelijk de goedwillenden mee, als je de ruziezoekers en probleemdrinkers wilt mijden uit de Zwolse kroegen moet je net als bij voetbal gaan werken met tijdelijke verboden en niet iedereen gaan verplichten om eerder naar huis te gaan, ik betwijfel overigens ook of dit effect heeft.

  Op deze betutteling zit niemand te wachten, de enigen die jullie er misschien een plezier mee doen zijn jullie kiezers die niet tot de groep “stappers” behoren.

  Ik woon nu bijna 4 jaar in Groningen, ik voel me nog steeds een echte Zwollenaar, daarom lees ik hier en op de site van de Stentor ook dagelijks het Zwolse nieuws. Maar als ik deze twee middelgrote steden met elkaar vergelijk is het toch een wereld van verschil, Zwolle pretendeert een aantrekkelijke stad te zijn maar faalt in vele opzichten in de poging die belofte waar te maken. Die eeuwige betutteling bij nieuwbouw projecten (Stadion, Voorsterpoort, Kamperpoort, verkeersprobleem Stadshagen) en nu weer de horeca is een blok aan het been voor iedere Zwollenaar die hoopt dat de stad uitgroeit tot een bovenregionaal interessante stad. Vooralsnog groeien we qua ontwikkelingen sneller in de richting van het conservatieve Kampen dan dat we het Groningen van Overijssel worden.


  ⚠️ Meld

 11. Moet niet gekker worden zeg. Wat heeft de Horeca in vredes naam te maken met het feit dat een 12 jarige zich op straat in coma drinkt? CDA en Christen Unie misbruiken op een walchelijke manier dit feit om hun eigen betuttelende en achterlijke beleid goed te praten.

  Zo laten ze maar weer eens zien hoe ver ze van de werkelijkheid staan.
  Onder de 16 kom je een kroeg gewoonlijk niet eens binnen dus welk effect heeft de sluitingstijd nu werkelijk op dit maatschappelijk probleem?


  ⚠️ Meld

 12. Het is erg jammer dat je niet op afzonderlijke punten van een partij kan stemmen als je je stem moet uitbrengen. Ik heb voor CDA gestemd maar daarbij had ik niet van die werkelijkheid-verdraaiende moties in gedachten….. Dat er wat aan gedaan moet worden ben ik het volledig mee eens maar wat de CDA en CU nu voorstellen slaat werkelijk nergens op.

  Horeca eerder sluiten? Riiiiight…… Jongeren drinken zich eerst flink in voordat ze gaan stappen en hebben al een kegel voordat ze vertrekken. Horeca eerder sluiten (ik heb daar overigens geen last van; ik ben verre van een ‘geregeld horecabezoeker’) zal de boel echt niet oplossen. Dat ‘voordrinken’ verlengen ze dan gewoon. Aan alcohol kunnen ze klaarblijkelijk wel komen. Denk ook aan de beruchte ‘bierschuren/-keten/-caravans’. Daar heeft de horeca verder geen moer mee te maken maar daar zuipen ze zich ook helemaal klem.

  Nee CDA (en CU), ga je mijn stem zeker verliezen als je meer van dat soort onzin gaat uitkramen. Denk even na…. :'(

  Menigeen heeft het al aangekaart: ouders zijn de eersten die verantwoordelijk zijn voor hun kind. Ga liever d?¡?¡r aan het werk (en natuurlijk bij de alcoholverstrekkers voor zover mogelijk; ongetwijfeld zullen ook 16-jarigen kratjes bier kopen en die vervolgens in hun ‘keet’ naar binnen werken, samen met (veel) jongere kids)

  Ik ben het wel vaker niet eens met John van Boven (en co) en deze keer is dat niet anders.


  ⚠️ Meld

 13. De reden van bezorgdheid van het CDA en de CU is een goed gegeven. Deze motie is echter een zware misstap van de genoemde partijen.

  De genoemde feiten in de motie en de bezorgdheid die de heer van Boven in zijn reactie uit, horen thuis in een lobby die gevoerd moet worden in politiek Den Haag. Ook de horeca is verontrust over het toenemende alcoholgebruik onder jongeren. Ook de horeca vind het vreselijk dat een kind (geen jongen) van 12 jaar door overmatig alcoholgebruik in een coma raakt.
  In deze echter, staat de horeca met haar rug tegen de muur. De horeca heeft geen controle over drankgebruik in priv?© sfeer.

  Slechts 20% van de alcohol wordt genuttigd in de horeca. Daarvoor zijn veel wettelijke regels opgenomen in de drank- en horecawet. De horeca doet veel aan preventie en voorlichting. Zowel naar de gast als naar het personeel. Na de vakantie is bijvoorbeeld voor horecaondernemers en haar personeel een cursus gepland over drank en druksgebruik in de horeca. In deze cursus, aangeboden door de gemeente en het CAD, wordt ook ingegaan over de grote risico’s dat alcoholgebruik onder jongeren veroorzaakt. In het ‘Veiligheid op Straat’ (VOS) project is tussen gemeente, horeca en politie met succes opgetreden tegen jongeren onder de 16 die zich in horecagelegenheden bevinden. Deze zomer zal de politie stelselmatig jongeren op de terrassen gaan controleren op leeftijd. Ook dit is in het VOS overleg tot stand gekomen. Een overleg tussen gemeente, politie EN HORECA!

  Terug naar de motie.
  Deze motie kan geen invloed hebben op het Intergraal Horeca Beleid (IHB). In feite leggen het CDA en de CU met deze motie een bom onder het Intergraal Horeca Beleid. Aan de tekst van het IHB is vele jaren gesleuteld. Vele onderwerpen, zoniet alle, zijn opgenomen. De tekst is in goed overleg met de horeca tot stand gekomen en juist het punt van de sluitingstijden hadden we eindelijk op de rit.
  Het is in mijn ogen zinloos om deze motie in te dienen. Zoals CDA en CU zelf al aangeven zal een vervroegde sluitingstijd de lokale horecaondernemers, regionaal buiten spel zetten.

  Het CDA en de CU zouden er goed aan doen om eens goed te kijken naar de alcoholmatigingsprojecten, die zowel lokaal als provinciaal in uitvoering zijn. Zij zouden er goed aan doen om betere handhaving af te dwingen tegen ‘drinkketen’, drankgebruik in sportkantines en alcohol gebruik in priv?©sfeer.
  Deze motie is een landelijk onderwerp. Dus voor deze punten moeten het CDA en de CU lobbyen in Den Haag. En juist voor deze partijen zijn de lijntjes kort, nietwaar?
  Een landelijk beleid over de sluitingstijden van de horeca zal op meer begrip van de horeca kunnen rekenen dan u denkt.

  En meneer van Boven? Ik wil hier best een keer met u over filosoferen. Met een beetje navraag weet u me wel te vinden.


  ⚠️ Meld

 14. eerder sluiten zal het probleem niet oplossen, dus verspilde energie dit 🙂
  Dat we met z’n allen rond middernacht de stad in gaan tot 5 uur is een ander verhaal, niet erg logisch, kan ook van 22 uur tot 3 uur b.v.
  Maar goed, das een andere discussie 🙂


  ⚠️ Meld

 15. Ik ben blij met de discussie die zich op Weblog Zwolle ontrolt. Ik ben ook blij met de toon waarop het gebeurt.
  Ik heb er behoefte aan om terug te gaan naar de bedoeling van de motie.
  * De motie wil dat we het probleem aankaarten bij de landelijke politiek omdat we goed begrijpen dat sluitingstijden een landelijk issue zijn.
  * De tekst van de motie, en ook mijn eerste discussiebijdrage, laten zien dat we het probleem ook breder zien. Inderdaad heeft het thuisfront een grote verantwoordelijkheid en moet dus op die verantwoordelijkheid worden aangesproken. Ik wil graag als raadslid – ik heb dat al eerder gezegd – een debat over de mogelijkheden van de raad om hier wat aan te doen. De politie is in regionaal verband bezig met een project. Prima, maar ik wil ook een debat in de raad.
  * Als je het ene doet hoef je het andere niet na te laten. Maar voor de sluitingstijden moet je naar Den Haag (motie); voor het aanspreken van “papa en mama” kun je in de stad blijven. Maar dan ook concreet worden en er niet te lang mee blijven wachten. Op dat punt ben ik het met Thomas eens
  * Thomas, laten we er inderdaad eens over filosoferen. Ik hoef niet na te vragen. Ik herinner me nog het voorjaarsdebat.

  Wat mij betreft is het dus geen actie tegen de horeca. Het komt wel voort uit zorg voor de jeugd.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.