Wijkplatform Wijthem

Donderdag 21 juni is er wijkplatform Wijthem in het Kulturhus aan de Erfgenamenweg 14. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het wijkplatform begint om 20.00 uur. Voorafgaand aan het wijkplatform houdt wijkwethouder Janco Cnossen vanaf 19.00 uur spreekuur. 

Tijdens het wijkplatform wordt onder meer gesproken over de stand van zaken:

·         Verlichtingplan Wijthem

·         Invulling voormalige basisschool

·         Nieuwbouw

·         Aanvragen Premie op actie. 

Daarnaast zal de werkgroep verkeersoverlast Wijthem verslag doen van hun bevindingen naar aanleiding van een inventarisatie van verkeersknelpunten. 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. In het wijkplatform werkt de gemeente samen met de bewoners en andere partners in de stad om een wijk leefbaar te maken en te houden. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle 038 498 3300. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. reactie van de gemeente:

    Hartelijk dank voor uw e-mail. Als u op onze website Wijthem in plaats van Wijthmen.heeft zien staan, betreft het hier een schrijffout. Als u mij kunt aangeven waar u op onze website de fout heeft zien staan, zorgen wij ervoor dat die herstelt wordt.

    Ken uw stad 😉


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.