Verpleegkundigen op bijscholing bij Landstede

Zwolle – Regio- Verpleegkundigen moeten voor 1 januari 2014 op ‘herhaling’, anders vervalt hun zogenaamde BIG registratie. De herregistratie kan op twee manieren: werkervaring van 2080 uren per vijf jaar, of scholing. De bijscholing is gericht op alle verpleegkundigen die niet aan de minimale uren werkervaring komen. Landstede in Harderwijk, Raalte en Zwolle bieden sinds kort de scholing voor BIG-herregistratie tijdens een dag of een avond per week.

Sinds 1 januari 2009 is periodieke registratie, ook wel herregistratie genoemd, van onder andere verpleegkundigen verplicht. Het ministerie van VWS heeft twee criteria vastgesteld voor de herregistratie: werkervaring van 2080 uren per vijf jaar of scholing. Verpleegkundigen die op 1 januari 2009 ingeschreven staan in het BIG-register hebben tot 1 januari 2014 de tijd om aan de criteria te voldoen. Ondernemen zij niets dan vervalt de BIG registratie. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) die wordt bijgehouden door het Ministerie van VWS. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

 

Verpleegkundigen die niet voldoen aan de werkervaringseis en toch geregistreerd willen blijven kunnen een beroepsinhoudelijke CITO-kennistoets doen die alle verplichte deelkwalificaties meet. Met de uitslag kan direct een periodiek registratiecertificaat (PRC) aangevraagd worden, mits de deelnemer geslaagd is uiteraard. Zie ook cito.nl. Wie niet voor alle toetsonderdelen is geslaagd kan scholing volgen voor de betreffende onderdelen en daarna een PRC aanvragen. Verpleegkundigen kunnen ook het hele scholingstraject volgen zonder eerst een CITO-toets af te leggen.

Scholing
Het scholingsmodel bestaat uit deelkwalificaties. De scholing is voor mbo- en hbo-niveau hetzelfde, omdat de leerdoelen van het verpleegkundig beroep hetzelfde zijn. De scholing bestaat uit e-learning en binnenschoolse opleiding. Stage maakt geen deel uit van de scholing. De deelkwalificaties betreffen: basiszorg, preventie en GVO, plannen van verpleegkundige zorg, verpleegtechnisch handelen, coördinatie en continuïteit van de zorg, kwaliteitszorg en eigen deskundigheidsbevordering en het verplegen van verschillende doelgroepen. Hierbij kunnen differentiaties gekozen worden. Iedere deelkwalificatie wordt afgesloten met een toets of een opdracht.

Aanmelden

De scholingen worden op de volgende Landstede locaties georganiseerd:

In Harderwijk worden de scholingen op vrijdagen of op dinsdagavonden georganiseerd. In Zwolle op woensdagen of op donderdagavonden en in Raalte op vrijdagen of maandagavonden. Bij onvoldoende aantal deelnemers is het mogelijk dat scholingen op een andere locatie worden gegeven. Wie zich wil aanmelden of nadere informatie wenst, kan contact opnemen met Landstede BIG herregistratie 088 – 8508159 of mailen naar BIGherregistratie@landstede.nl

Artikel delen:

Reageer