Minder schooluitval in regio Zwolle

Zwolle – De daling van het aantal leerlingen dat zonder diploma het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs verlaat, zet door. In de regio IJssel-Vecht is het aantal voortijdig schoolverlaters vorig jaar gedaald met 19,9% ten opzichte van het schooljaar 2005-2006.

“De regio IJssel-Vecht scoort met een percentage van 2,4% in het schooljaar 2011 – 2012 voortijdig schoolverlaters erg laag t.o.v. de rest van het land. Dat het aantal in onze regio nog steeds afneemt, is te danken aan de inzet en de steeds betere samenwerking tussen de gemeenten en de onderwijsinstellingen”, verklaart wethouder Filip van As. “Met een diploma hebben jongeren een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Juist in deze economische minder goede tijden is het erg belangrijk een diploma op zak te hebben. Dan maak je de meeste kans op een leuke baan”.

Ook landelijk is te zien dat het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat, daalt. Het kabinet streeft er naar het aantal voortijdig schoolverlaters in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. In Europees verband behoort Nederland tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Voor 2011 heeft Nederland een relatief laag percentage schooluitvallers (9,1%) vergeleken met de 27 EUlidstaten als geheel (13.5%). Hierbij wordt gekeken naar jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niet naar school gaan en geen diploma hebben. Het cijfer van 9,1% heeft betrekking op het totaal aantal jongeren dat in Nederland woont en geen startkwalificatie heeft behaald.

Artikel delen:

Reageer