Vierde editie International Minor KPZ

Zwolle – Vierentwintig buitenlandse en vier Nederlandse studenten studeren voor vijf maanden aan Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) binnen het programma van de International Minor.

kpz.jpg

Het succes van dit Europese programma stoelt op drie pijlers: de Nederlandse cultuur en maatschappij, het vernieuwingsonderwijs én onderzoek binnen de stagescholen van de KPZ gericht op onderwijs stromingen als Dalton, Jenaplan en ontwikkelingsgericht onderwijs. De instroom van deze groep komt voornamelijk uit Spanje (Baskenland, Catalonië en Andalusië) , Turkije (Istanbul en Cukerova) en Oostenrijk door een goede samenwerking met partners binnen het EU Erasmus programma. Bijzonder is dat ook een niet EU student uit Brazilië (Sao Paulo) meedoet. Zij vond via internet het International Minor programma, wat haar inhoudelijk zeer aantrekkelijk leek. In het nabije verleden kwamen studenten ook uit de Baltische staten, Scandinavië en Tsjechië.

 

De studenten zijn grotendeels gehuisvest in chalets op de Agnietenberg en maken inmiddels goed gebruik van het nationaal vervoermiddel: de fiets met een goed fietsslot!

Wat Turkse studenten met name opvalt is de schone lucht in Zwolle, doordat veel mensen zich per fiets verplaatsen In hun thuisland zijn steden veelal vervuild door uitlaatgassen en is fietsen gevaarlijk.

Buiten het programma van studie en stage is ook aandacht voor een excursie week naar de randstad, Den Haag (parlement) en Amsterdam met aandacht voor kunst, cultuur en historie.

Het programma is erop gericht dat de studenten na vijf maanden vol nieuwe ervaringen en pedagogische vakdidactische inzichten geïnspireerd hun studie in het thuisland gaan afronden en met een breder perspectief hun werk als leerkracht kunnen volbrengen: kinderen opvoeden tot goede wereldburgers.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer