Windesheim partner bij scholingstraject De Kern

Zwolle – Op 12 februari 2013 geeft De Kern, Maatschappelijke Dienstverlening bij Windesheim de aftrap voor een scholingstraject voor haar medewerkers. De vormgeving van het traject is een co-creatie van De Kern en Windesheim. De innovatieve samenwerking met De Kern past in de ambitie van Windesheim om zich te profileren als kennisinstelling, waarbij expertise op het gebied van onderwijs en onderzoek ten goede komt aan het werkveld.

Verschillende ontwikkelingen in de samenleving en nieuwe wetgeving op het gebied van zorg en welzijn hebben een grote impact op de praktijk van het maatschappelijk werk. Te denken valt aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het programma Welzijn Nieuwe Stijl. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan de samenleving, ook mensen met een beperking. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van deze wet.

Twee speerpunten

Om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de volle breedte neer te zetten is het programma Welzijn Nieuwe Stijl in werking gegaan. Het programma richt zich op twee speerpunten: het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk en het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (gemeenten en welzijnsinstellingen). Inzet is het versterken van de eigen kracht en redzaamheid van kwetsbare mensen in de samenleving. Om de medewerkers goed te ondersteunen in hun werk en voor te bereiden op genoemde landelijke ontwikkelingen, verzorgt Windesheim in nauwe samenwerking met De Kern een scholingstraject voor professionals. De medewerkers van De Kern werken generalistisch, vanuit een breed perspectief en brengen de problematiek van cliënten in kaart. Zo kunnen zij verbindingen leggen met specialistische vakgenoten en het netwerk van de cliënt zoals vrienden, familie en vrijwilligers. De nadruk van het scholingstraject ligt op het verder ontwikkelen van deze specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor Welzijn Nieuwe Stijl.

Artikel delen:

Reageer