Realisatie stadsentree Katerdijk dichterbij

Zwolle – Met de reconstructiewerkzaamheden op de rijbaan van de Katerdijk komt de realisatie van de stadsentree Katerdijk weer een stap dichterbij. De verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer is één van de doelen van de reconstructie. De aanleg van een vrijliggende busbaan in beide richtingen op de Katerdijk zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van de dienstregeling wordt vergroot, zodat reizigers hun aansluitingen halen. Een fraaie infrastructuur in combinatie met een hoogwaardige groeninrichting moet de uitstraling van de Katerdijk als stadsentree versterken. Het werk dat van maart tot medio juli 2013 duurt, heeft gevolgen voor het verkeer aan de westkant van het Zwolse centrum.

katerdijk.jpg

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden in het najaar 2012, is een in twee richtingen te berijden fietspad aan de noordzijde van de Katerdijk succesvol aangelegd dat in beide richtingen op de Rodetorenbrug aansluit. Van maart tot medio juli 2013 vindt de uitvoering van de fase 2 t/m fase 4 plaats. Een vrijliggende busbaan van de Blaloweg naar de Pannekoekendijk en omgekeerd wordt in die periode aangelegd. Daarnaast worden een rechtsafstrook richting de Holtenbroekerbrug, een reservering voor een extra linksafstrook richting de Blaloweg en een aansluiting met de toekomstige parkeergarage Katwolderplein gerealiseerd. Een sterk groenstructuur van drie tot vier bomenrijen in het dwarsprofiel wordt aangelegd.

Bereikbaarheidsopgave

Zwolle wil de bereikbaarheid van de stad verbeteren en in de toekomst waarborgen. Daarnaast wil Zwolle een vaste positie hebben in de top tien van de meest gastvrije binnensteden van Nederland. Deze ambitie geeft de herinrichting van de Katerdijk Zwolle als stad een bereikbaarheidsopgave. Enerzijds moet er ervoor gezorgd worden dat de binnenstad bereikbaar blijft, de stroomfunctie van de A28 niet in het geding komt en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer gehandhaafd blijft. Anderzijds moet de reconstructie op een beheersbare wijze worden uitgevoerd in termen van geld, tijd en kwaliteit. De gefaseerde aanpak van de uitvoering zorgt ervoor dat de Zwolse binnenstad bereikbaar blijft en dat het werk binnen de gestelde randvoorwaarden kan worden uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

De activiteiten van maart tot medio juli 2013 hebben gevolgen voor het autoverkeer. Gedurende de werkzaamheden is één rijstrook in één rijrichting beschikbaar voor autoverkeer en één rijstrook beschikbaar voor busverkeer en hulpdiensten. Om de binnenstad bereikbaar te houden is er gekozen voor prioriteit ‘de stad in’. De Zwolse binnenstad blijft daarom vanaf de A28 afslag Zwolle-Centrum bereikbaar voor het autoverkeer. Om het werk op de rijbanen veilig uit te voeren is het noodzakelijk om de rijrichting de Pannekoekendijk – de A28/Blaloweg gedurende die periode voor het autoverkeer af te sluiten. Om het verkeer op drukke momenten beter te laten doorstromen gelden aangepaste bedieningstijden voor de Hofvlietbrug en Holtenbroekerbrug. Fietsers over de Katerdijk ondervinden tijdens de werkzaamheden op de rijbaan geen overlast.

Verkeerverwijssysteem

Het laten doorstromen van de A28, de buitenring en de bereikbaarheid van de economische functies van de binnenstad hebben prioriteit gedurende de werkzaamheden aan de Katerdijk. Het verkeerverwijssysteem is een belangrijk instrument om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden. Voor de snelste route worden automobilisten vanaf de A28 tot en met de Zwolse buiten- en binnenring geadviseerd via het verwijssysteem dat te herkennen is aan de dynamische borden langs de kant van de weg. Met behulp van intelligente camera’s, dynamische verkeersborden en verkeerslichten stuurt het verkeerverwijssysteem het autoverkeer aan op basis van de meest actuele informatie om de knelpunten in het Zwolse verkeerssysteem te voorkomen. Het verkeersverwijssysteem is één van de maatregelen die het samenwerkingsverband Zwolle Kampen Netwerkstad neemt om overlast als gevolg van werkzaamheden aan onder meer de Katerdijk te verminderen.

Reconstructie stadsentree Katerdijk

De herinrichting van de Katerdijk vormt de eerste fase van de aanpak om de doorstroom van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de verwachte wijziging van de busroutes, als gevolg van de verplaatsing van het busstation, ontstaat een behoefte aan snellere en robuuste infrastructuur voor de bus. De Katerdijk en Pannekoekendijk en Willemskade maakt deel uit van de belangrijkste openbaar-vervoerroutes aan de westkant van de stad. Voor de reconstructie Katerdijk is 3,5 miljoen euro uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld waarvan ongeveer 2,5 miljoen euro afkomstig is van een subsidie van de provincie Overijssel. Op de website www.zwolle.nl/katerdijk is uitgebreide informatie over de reconstructie te vinden.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. slecht plan alles moet nu bijna via rontonde burg rolensweg de stad in, alleen als je van de snelweg vanaf Apeldoorn kun je nog normaal de stad in zonder die rontonde.


  Maak melding

 2. Ik vraag me nog steeds af of fietsers vanuit Holtenbroek nu straks echt over het nieuwe fietspad langs de katerdijk gaan fietsen. Volgens mij niet, aangezien je vanuit het tunneltje onder de zwartewaterallee door gewoon rechtdoor fietst richting roelenwegrotonde.
  Niet dat het wat uitmaakt, maar ik heb zoals zo vaak het gevoel dat theorie en praktijk niet zo op elkaar aansluiten. Ben benieuwd of de ontwerpers van het hele geheel zelf wel eens langs deze routes fietsen of dat ze slechts google-maps en een paar mooie kleurplaten hebben bekeken om tot een ontwerp te komen.
  Al met al zal het er wel op vooruit gaan als het eenmaal af is. Tegen die tijd zal de mooie rietgedekte villa ook wel ingestort of op z’n minst ‘niet meer te redden van sloop’ zijn en kan er als toefje slagroom ook nog een afzichtelijk prestigeobject als horizonvervuiling gebouwd worden.


  Maak melding

 3. Moet wel even wat kwijt…
  Ik vermoed dat een niet helemaal wakkere tekenaar vanachter z’n bureau de fietsovergang van de Meeuwenlaan naar het fietspad aan de overkant van de Katerdijk voor beide richtingen aan de Wehkamp zijde van de Meeuwenlaan heeft laten maken.

  Ik zou zeggen, ga er eens kijken voor je iets tekent.

  Resultaat: ’s ochtends kun je de wijk daar niet uit omdat je moet wachten op de snelweg verlaters die rechtdoor gaan richting centrum en moet wachten voor afslaand verkeer richting Wehkamp dat afremt bovendien. Duurt een eeuwigheid voordat er een gaatje valt.

  De oversteek juist aan de centrumkant van de Meeuwenlaan zou veel gaatjes opleveren juist omdat de Wehkamp werknemers e.d. afslaan en je daar niet op hoeft te wachten.

  Echt onbegrijpelijk dat niemand achter een bureau, maar ook niemand die ’t asfalt erin pleurde, daar niet aan heeft gedacht.

  Ik ben echt zwaar teleurgesteld in de uitvoering. Nu al. Hou m’n hart vast voor de rest en voor de Pannenkoekendijk.

  Dringende oproep aan de gemeente Zwolle: corrigeer deze fout alstublieft!

  En, dat doet u vast al, luister naar de direct betrokken burgers!


  Maak melding

Reageer