Samenwerking binnen afvalwaterbeheer: RIVUS

Zwolle – De gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer en Waterschap Groot Salland gaan nauwer samenwerken op het gebied van afvalwater. Hun ambities hebben ze op 8 februari vastgelegd en ondertekend. Tijdens deze bijeenkomst ‘Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel’ is ook de nieuwe naam onthuld waaronder de betrokken partijen gaan samenwerken: RIVUS.

pb-ambitieverklaringrivus8feb.jpg

De diverse gemeenten en het waterschap willen door de nauwere samenwerking op het gebied van afvalwaterbeheer de kwaliteit ervan verbeteren, de duurzaamheid vergroten, de kwetsbaarheid laten afnemen en de kosten reduceren. Regionaal feitenonderzoek becijfert een besparing oplopend tot 5,0 miljoen euro per jaar in 2020 (gerekend vanaf 2010). De besparingen moeten gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van plannen, het verlengen van de levensduur van het riool, het gezamenlijk aanbesteden van werkzaamheden, het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en het slimmer inzetten van renovatietechnieken van het riool.

Bestuursakkoord Water

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland het Bestuursakkoord Water ondertekend. Het stelt zich als doel om in 2020 het bedrag van 380 miljoen euro per jaar te besparen door effectief investeren en efficiënt uitvoeren. De verwachting is dat de jaarlijkse kosten in de afvalwaterketen in de periode 2010-2020 met ongeveer 750 miljoen zullen toenemen. Door de besparing worden uiteindelijk ‘minder-meer’ kosten bereikt.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer