SP wil dat Sassenpoort publiek bezit blijft

Zwolle – De fractie van de SP in Zwolle is bijzonder verontrust over het bericht van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer dat de Zwolse Sassenpoort op een lijst staat van monumenten die in aanmerking komen om door het Rijk afgestoten te worden. De SP wil dat het college garandeert dat de Sassenpoort in publieke handen blijft. Als onderdeel van de bezuinigingen wil de Rijksgebouwendienst een aantal monumenten afstoten. Argumentatie hierbij is dat private partijen monumenten evengoed kunnen beheren als de overheid. Naast de Sassenpoort staan bijvoorbeeld ook de Naald in Apeldoorn en kasteel de Slangenburg op de lijst.

sassenpoort.jpg

De SP is er mordicus op tegen om de Sassenpoort over te laten gaan naar een particuliere eigenaar. Volgens de partij is het historisch en toeristisch belang van de poort zo groot dat het in publieke handen moet blijven. Omdat overheden een voorkeursoptie hebben om tot onderhandse aankoop over te gaan, wil de SP dat het college garandeert dat de poort niet naar een particulier gaat. SP-raadslid Frank Futselaar: ‘De Sassenpoort is een van de oudste en meest markante gebouwen van Zwolle en een van de mooiste stadspoorten van Nederland. De poort hoort bij de overheid te blijven zodat de kwaliteit van onderhoud, beheer en openstelling gegarandeerd zijn. Als het Rijk er absoluut vanaf wil moet het Zwolse stadsbestuur maar haar verantwoordelijkheid nemen. In onze Sassenpoort past in ieder geval geen Blokker of Burger King.’

Brief SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over het voornemen van het Rijk om het Rijksmonument Sassenpoort af te stoten.

Inleiding

Op 5 februari 2013 heeft Minister Bussemaker van OC&W in antwoord op schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer medegedeeld dat het Rijk ondanks protest van verschillende monumentenorganisatie vasthoudt aan de intentie om een aantal Rijksmonumenten af te stoten, onder andere omdat private partijen evengoed het cultureel erfgoed zouden kunnen beheren en onderhouden. Bij het antwoord van de minister is een bijlage gevoegd met daarop 34 monumenten die door het Rijk zijn geselecteerd om voor ‘vervreemding’ in aanmerking te komen. De Zwolse Sassenpoort is een van deze 34 monumenten.

In haar brief stelt minister Bussemaker verder dat als tot afstoten zal worden overgegaan (lagere) overheden en door het Rijk gesubsidieerde instellingen een voorkeurspositie hebben om onderhands aan te kopen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.    Is het college op de hoogte van de intentie van het Rijk om de Sassenpoort af te stoten? Hoe duidt het college dit voornemen?

2.    Is het college bereid om bij het Rijk te protesteren tegen dit voornemen om de Sassenpoort af te stoten? Zo nee, waarom niet?

3.    Is het college het met de SP eens dat de Sassenpoort van onschatbare waarde voor de stad Zwolle is, zowel als historisch object, toeristische attractie en als uithangbord voor de stad? Zo nee, waarom niet?

4.    Mocht het Rijk toch overgaan tot vervreemding, kan het college dan toezeggen dat het bereid is om de voorkeurspositie te gebruiken om te garanderen dat de Sassenpoort in publieke handen blijft en niet wordt overgedragen aan een particulier? Zo nee, waarom niet?

5.    Als de Sassenpoort over zou gaan op particuliere handen, welke middelen heeft de gemeente dan om te garanderen dat aan minimumeisen voor beheer, onderhoud en openstelling wordt voldaan?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie                   

Frank FutselaarArtikel delen:
Reacties 15
 1. Juist!!!! Ik ben het geheel met deze mening eens, Met de Fundatie als afschrikwekkend voorbeeld moet ik er niet aan denken dat ëén of andere projectontwikkelaar of Horecamagnaat iets “leuks” met de Sassenpoort wil doen. Ik zou aan de 5 punten er nog eentje aan toe willen voegen:
  6. Bent u bereid om de verschillende Zwolse culturele verenigingen en stichtingen zoals de stichting Levende stadsgeschiedenis Zwolle in uit te nodigen om voorstellen te doen en mee te werken aan een zinvolle culturele toepassing en openstelling van de Sassenpoort?


  ⚠️ Meld

 2. Lekker liberaliseren die Rijksmonumenten.
  Maken we van die poort mooi een McGate of Therese Boer opent een “Peurterie”, dat zal Zwolle zeer zeker wéér op de kaart zetten.:(


  ⚠️ Meld

 3. @Frank Futselaar, Ik hoop dat jij er enige invloed op hebt.
  Bij gebrek aan een echte VVV kan de Sassenpoort als centraal herkenningspunt en blikvanger bijvoorbeeld een uitstekend Tourist informatiecentrum worden.


  ⚠️ Meld

 4. Juist dankzij ingrijpen van de centrale overheid is de Sassenpoort in het verleden NIET gesloopt. Veel gemeenten, ook Zwolle, wilden in hun vernieuwingsdrang dergelijke stadspoorten slopen, ruimte maken voor nieuw. De andere stadspoorten van Zwolle zijn helaas wel gesloopt. Met de grote financiele tekorten en de publieke opinie dat het allemaal wat minder kan krijg je dus ook dit soort afwegingen. Het kost nl. nogal wat om al die Rijksmonumenten in goede staat te houden. Dit is nog een kleine poortje, wat dacht je van de Sint Jan in Den Bosch? Wees maar blij dat je daar geen eigenaar van bent!


  ⚠️ Meld

 5. Er volgens mij niets mis mee om het monument in particuliere handen over te laten gaan. Je kunt dat prima onder strikte voorwaarden regelen.  ⚠️ Meld

 6. De afgelopen dagen is duidelijk geworden hoe geloofwaardig dit bestuur is. Zou aan enige belofte niet veel waarde hechten. Ik kan er niet over uit hoe de bestuurders die wij onze stad in handen hebben gegeven zo met ons omgaan en denken dat wij een dusdanig IQ hebben dat ze ons alles wijs kunnen maken. Hoop dat ik er vannacht van kan slapen.


  ⚠️ Meld

 7. Voor alle Zwollenaren die er geen bezwaar tegen hebben het verkopen van de mooie Sassenpoort vraag ik waarom moet een van de Zwolse blikvangers verdwijnen? Is de poort eindelijk weer open voor bezichtiging,wordt dat weer terug gedraaid??
  Deze poort is daar te mooi voor.


  ⚠️ Meld

 8. Het verbaast me dat de Sassenpoort op de lijst van Bussemaker staat. Enige jaren geleden stond de poort nog in de top 100 van Rijksmonumenten in Nederland. Is zij van haar troon gestoten?


  ⚠️ Meld

 9. Onze kleinere buurstad Kampen heeft zelfs drie monumentale stadspoorten, de Koornmarktpoort, de Cellebroederspoort en de Broederpoort.
  Deze poorten ze staan er zeer goed onderhouden bij, ze dragen zeer positief bij aan de uitstraling van de stad en er wordt regelmatig een passend cultureel gebruik van gemaakt.
  Als dat in de provinciehoofdstad Zwolle niet zou kunnen zou ik dat een grote schande vinden.


  ⚠️ Meld

Reageer