Centrum voor innovatief vakmanschap polymeren

Zwolle – Op de campus van het Deltion College in Zwolle vindt op woensdag 13 februari a.s. de officiële aftrap plaats van het Centrum voor innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten.

In een Centrum voor innovatief vakmanschap werken onderwijs en bedrijven nauw samen. Dit samenwerkingsverband is gericht op de (top)sector chemie, die in de regio sterk vertegenwoordigd is. Het Centrum vormt een antwoord op de vraag naar meer, beter geschoolde en breder inzetbare vakkrachten op mbo-niveau in Overijssel. In december zegde minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steun toe aan het investeren in de topsector Chemie in de regio Zwolle. Het Centrum wordt via het Platform Bèta Techniek een stimuleringsbijdrage van ruim 1,1 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. De heer Rietkerk, gedeputeerde van de Provincie Overijssel en de heer De Heer en Van As, wethouders van de Gemeente Zwolle en vertegenwoordigers van de regiogemeenten, vullen de subsidie aan tot 1,9 miljoen euro. Bedrijven en onderwijsinstellingen investeren nogmaals 1,9 miljoen euro, zodat er in totaal 3,8 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Met deze bijdrage kan het Centrum nu officieel beginnen.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap start in nauwe samenwerking met het Polymer Science Park in Zwolle en is een partnerschip tussen toonaangevende bedrijven en instellingen in de regio: DSM, Oost NV, Robert Pack, Van Wijhe Verf, Rollepaal, Schaepman, Suzlon, de Provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de onderwijsinstellingen Deltion College en Hogeschool Windesheim. Daarnaast is er sprake van een voorgenomen samenwerking met andere regionale hbo-instellingen, het Cibap, ROC van Twente en ROC Aventus.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer