Lezing archeologie Noordereiland / Craenbolwerk

Zwolle – Het team Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Zwolle verzorgde op dinsdag 12 februari 2013 een presentatie in de reeks van de ‘Historische avonden’. Stadsarcheoloog Michael Klomp vertelde in een zeer drukbezocht Stedelijk Museum Zwolle over diverse archeologische onderzoeken op het Noordereiland en het Craenbolwerk in Zwolle. Michael Klomp, schetste eerst een beeld van het landschap zoals dat voordat de nederzetting Zwolle zich er vestigde moet hebben uitgezien.

klomp3.jpg
Foto’s : Bert Dijkink

Afgaande op de resultaten van pollenonderzoek moet de Zwolse bodem een toendra-achtige aanblik hebben gehad. Naar aanleiding van oude kaarten en bouwtekeningen werd duidelijk gemaakt hoe de stad Zwolle en met name de vestingwerken op het Noordereiland vanaf 1610 zich hebben ontwikkeld. Grachten en muren werden in de Zwolse historie enige malen verplaatst, voornamelijk om militair strategische redenen en wegens stadsuitbreidingen. De archeoloog zegt nu een heel goed beeld te hebben van de stedenbouwkundige ontwikkelingen van het Noordereiland en de sporen van vroegere bewoning. Binnenkort zal  worden gestart met het onderzoek en het doen van opgravingen op het Craenbolwerk, abusievelijk ook wel het Schaepmaneiland genoemd. Van dit gebied is archeologisch nog heel weinig bekend, maar toch heeft Michael Klomp heel hoge verwachtingen over wat voor geheimen het Craenbolwerk zal prijsgeven. Met name de nog aanwezige beerputten onder de funderingen van de woningen van twee aanzienlijke families moeten volgens hem veel waardevolle informatie kunnen opleveren.

klomp2.jpg 

 

klomp4.jpg 

 

klomp1.jpg

De “klapper” van de avond was echter toch de verslaggeving over de vondst en vervolgens het onderzoek van Zwolse Harry. Op de locatie “de 12 Apostelen” werd op 15 november 2010 onder een ophogingpakket onverwacht een menselijk skelet aangetroffen, in de wandelgangen bekend als Zwolse Harry.

De vondst van dit skelet werd door Michael klomp gekscherend de oudste “cold case” van Zwolle genoemd. Na uitvoerig fysisch antropologisch onderzoek, DNA onderzoek en isotopenonderzoek is komen vast te staan dat Harry een jongeman van 22- 24 jaar moet zijn geweest. Hij was ongeveer 170 cm lang en hij moet hebben geleefd, ergens tussen 1316 en 1440 Harry moet door een klap met een stomp voorwerp op de schedel om het leven zijn gekomen. Er is ondertussen een gezichtsreconstructie van Harry gemaakt die samen met een kunststof kopie van het skelet zal worden tentoongesteld in de Broerenkerk wanneer hier de boekhandel van Waanders zal zijn gevestigd. De “echte” overblijfselen van Harry zullen dan een passende en respectvolle laatste rustplaats krijgen.

Door: Bert Dijkink

Artikel delen:

Reageer