ChristenUnie Zwolle verdiept zich in buitengebied

Zwolle – De ChristenUnie Zwolle heeft een werkbezoek gebracht aan boer Arnoldink in de Tolhuislanden. Tijdens dit werkbezoek heeft de fractie en steunfractie zich verdiept in de ontwikkelingsmogelijkheden van boeren in Zwolle.

 

Het buitengebied van Zwolle is opgedeeld in twee kringen. De eerste cirkel rondom de bebouwde kom heeft bestemming gemengd landelijk gebied. Hierin kan de verbrede landbouw zich ontwikkelen. Boerderijen die naast het agrarisch bedrijf ook andere activiteiten ontplooien, zoals zorgboerderij, winkel, educatie, theeschenkerij et cetera. De invulling van dit bestemmingsgebied verloopt goed volgens de ChristenUnie, waardoor een aantrekkelijk uitloop-gebied ontstaat voor Zwollenaren. De tweede gebiedscirkel daaromheen heeft bestemming landbouw ontwikkelingsgebied. Hier zijn zo’n 45 boeren, overwegend veehouders, werkzaam. Zij maken zich zorgen over hun toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

Geen megastallen in het Zwolse buitengebied

De ChristenUnie wil dat de gemeente visie ontwikkelt over de mate van schaalvergroting. Groei van de bedrijven lijkt onvermijdelijk. Maar welke omvang is gewenst? De ChristenUnie wil de economische groei van deze branche faciliteren, maar met de menselijke maat als norm. Megastallen vindt de ChristenUnie niet wenselijk in het Zwolse buitengebied. Melkveebedrijven zouden moeten kunnen doorgroeien tot zo’n 200-250 koeien. Daar hoort dan ook de facilitering van uitbreiding van het bouwblok bij. De ChristenUnie wil dat combineren met landschappelijke maatregelen, zoals de aanplant van bomenrijen rondom het bouwperceel.

Voorbereiding op verkiezingenDe ChristenUnie Zwolle is begonnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De komende maanden voert de fractie gesprekken met tal van mensen en organisaties in de stad om te luisteren naar wat er leeft en voor welke punten de ChristenUnie zich moet (blijven) inzetten. Rond de zomer komt de partij met haar verkiezingsprogramma en met de volledige kandidatenlijst naar buiten. Lijsttrekker Gerdien Rots: “We gaan zorgvuldig te werk. We zijn er voor iedereen die zich vertrouwd voelt bij de christelijke waarden in de samenleving. We willen zoveel mogelijk Zwollenaren uitdagen om in maart 2014 stem te geven aan hun geloof.”

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De invulling van dit bestemmingsgebied verloopt goed volgens de ChristenUnie, waardoor een aantrekkelijk uitloop-gebied ontstaat voor Zwollenaren.

    Een uitloopgebied voor het stemvee dus… 😉

    Maar inhoudelijk kan ik zeker instemmen met de onder het kopje ‘Geen megastallen in het Zwolse buitengebied’ uitgedragen CU-visie.


    Maak melding

Reageer