Buurt wil gratis parkeerontheffing Schellerbroek

Zwolle – Het Buurtcollectief Parkeren Schellerbroek vraagt van het college in Zwolle specifieke aandacht en ondersteuning om een mogelijk probleem te voorkomen. Het betreft de Pilot Blauwe Zône. Het collectief schreef de volgende brief: 

In een deel van de wijk Schellerbroek is na een enquête met een overweldigend aantal ja-stemmers uiteindelijk in maart 2012 als pilot een Blauwe Zône ingesteld. Dit naar aanleiding van al jarenlange klachten over de parkeer-overloop van Hogeschool Windesheim en Hanzeland. Door middel van een eind-enquête zullen de bewoners omstreeks mei 2013 wel of geen fiat dienen te geven voor een definitieve Blauw Zône. De storende parkeer-overloop naar de aanliggende autoluwe woonwijk is v.w.b. Hogeschool Windesheim o.m. het gevolg van toename van  het aantal studenten/personeel, dat met de auto naar dit instituut gaat. Maar vooral ook is de boosdoener het eigen parkeerbeleid van de hogeschool. Dit parkeerbeleid (betaald parkeren), notabene op basis van een door de gemeente vereist mobiliteitsplan, beoogt o.m. het terugdringen van het auto-gebruik naar de campus. Het directe gevolg daarvan was echter, dat een groot aantal personen toch met de auto bleef komen en die auto dan zeer tegen de zin van de bewoners parkeerde in de woonwijk.

Vervolg brief aan college:

De parkeer-overloop v.w.b. Hanzeland was het directe gevolg van de invoering van (duur) betaald parkeren aldaar (toen de gemeentelijke parkeergarage eindelijk gebruiksklaar was) in combinatie met een te gering aantal vrije parkeerplaatsen voor algemeen gebruik. Een wisselend aantal automobilisten met bestemming Hanzeland bleek in de praktijk veelal te kiezen voor een gratis parkeerplaats in onze aanliggende woonwijk.

Deels gunstige effecten Blauwe Zône

Sinds de invoering van de Blauwe Zône in Schellerbroek kan inmiddels worden gesteld, dat de effecten daarvan voor de bewoners deels gunstig zijn! De p-plaatsen in de autoluwe woonwijk zijn weer grotendeels ter beschikking gekomen van de bewoners, hun bezoekers, alsmede van serviceverleners. Een verademing ten opzichte van de storende gang van zaken van voorgaande jaren! Problemen worden echter ook ervaren en dat dan zowel als gevolg van een tekort aan p-plaatsen (IO-straat), als aan beperkingen door de parkeerschijf-zône.

Gratis ontheffing parkeerbeperking

De betreffende bewoners van Schellerbroek hebben zich met overtuigend grote meerderheid in januari 2012 middels een enquête uitgesproken vóór de huidige parkeer-pilot, maar hebben wel steeds de alleszins redelijke eis gesteld, dat bewoners tenminste 1 gratis ontheffing zouden dienen te ontvangen en dat eventuele definitieve invoering géén financiële consequenties zou mogen hebben voor de bewoners. Deze stelling is duidelijk gebaseerd op het gegeven, dat de parkeer-overloop in de wijk beslist niet werd veroorzaakt door de bewoners, maar dat juist de bewoners het slachtoffer zijn!

Financiële consequenties worden blijkbaar overwogen

De gemeente Zwolle heeft begrip getoond voor de argumentatie van de bewoners, dat zij geen schuld hebben aan die parkeer-overloop en men heeft vooralsnog voor de duur van de pilot op aanvraag aan de bewoners een ontheffing voor de parkeermaatregelen verstrekt. Op betreffende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie lijkt echter de gedachte te heersen, dat het eerdere recht op gratis ontheffing van de parkeermaatregelen dient te vervallen, zodra de parkeerbeperking definitief wordt!

Met als gevolg, dat de bewoners, als zij in het kader van een oplossing voor de van buiten komende parkeerproblematiek kiezen voor een definiteve Blauwe Zône, zij dus gestraft dreigen te worden met de jaarlijkse kosten van bijvoorbeeld een parkeervergunning.

Uw ondersteuning gevraagd

Waar de bewoners van Schellerbroek terecht steeds hebben benadrukt gevrijwaard te willen blijven voor financiële consequenties als gevolg van het weren van de hen aangedane parkeer-overloop wordt nu op deze wijze uw ondersteuning gevraagd om te bewerkstelligen, dat de betreffende bewoners van Schellerbroek ingeval van een definitieve Blauwe Zône op aanvraag in ieder geval en tenminste 1 gratis ontheffing van de parkeermaatregelen zullen kunnen ontvangen. In dit kader achten de bewoners het aanvaardbaar, dat eventueel wel de geldende tarieven betaald dienen te worden voor bijvoorbeeld aanvullende parkeervergunningen en bezoekerspasjes.

Door middel van dit schrijven beoogt het Buurtcollectief Parkeren Schellerbroek een lans te breken voor de terechte en redelijke wensen van de betreffende bewoners en Uw aktiviteiten ter ondersteuning zullen daarbij van cruciaal belang zijn.

Het buurtcollectief hoopt dan ook van harte op de steun van het college te mogen rekenen.

Artikel delen:
Reacties 38
 1. Ik denk dat dit probleem groter is dan de gemeente wil weten: in de Veerallee wordt ook massaal gratis geparkeerd: mensen nemen hun (vouw)fiets mee en parkeren dan daar en rijden met (vouw)fiets verder.
  Wil de gemeente de parkeerproblemen oplossen dan zal er meer gratis geparkeerd moeten worden op loopafstand van de grote trekpleisters in onze stad… Automobilisten gaan echt de auto niet laten staan omdat de gemeente dat zo graag ziet…


  Maak melding

 2. Die mensen met de vouwfiets zijn maar al te vaak werknemers die ergens werken waar betaald parkeren rondom is. En als je niet meteen je halve maandsalaris wil afdragen aan onze gemeente, moet je op zoek naar alternatieven. Wel vervelend voor buurten waar deze mensen dan hun blik plegen te stallen.


  Maak melding

 3. Iedereen wil parkeren, maar niemand wil betalen! 😀

  Je kunt mensen niet kwalijk nemen dat ze hun auto op gratis plaatsen willen parkeren.
  Bedrijven willen allemaal zo dicht mogelijk bij de steden zitten: want daar zit de business! Maar parkeerplaatsen regelen ho maar!


  Maak melding

 4. En dan heb je ook nog mensen die in de binnenstad werken en hun auto gratis in ’n woonwijk neerzetten. Terwijl ze van hun werkgever ’n vergoeding krijgen voor het betaald parkeren en die dus in hun eigen zak steken. En waarom zouden de bewoners rondom Hogeschool Windesheim ’n gratis parkeervergunning krijgen, terwijl de rest van Zwolle 50,- per jaar moet lappen. De rest van Zwolle heeft toch ook niet gekozen voor parkeeroverlast.


  Maak melding

 5. kun je een auto die er graag gratis parkeerd niet gewoon klem zetten als buurtdewoners gaat hij vanzelf wel naar een andere plek, en daar doe de bewooners het ook weer  Maak melding

 6. Het is weer de gemeente die betrokken is bij het niet goed inschatten van de gevolgen en de gemeenschap opzadelen met het probleem. Amateurs:D:D:D


  Maak melding

 7. Bericht door hk, op 18 februari 2013 om 16:26
  kun je een auto die er graag gratis parkeerd niet gewoon klem zetten als buurtdewoners gaat hij vanzelf wel naar een andere plek, en daar doe de bewooners het ook weer

  Waarom zou je zo’n asociale actie uithalen? Als iemand toch gewoon wegenbelasting betaalt en niet ergens parkeert waar een parkeerverbod is moet hij/zij de auto daar neer kunnen zetten zonder dat buurtbewoners het hem/haar onmogelijk maken om weg te komen.

  Bericht door D., op 18 februari 2013 om 15:44
  En dan heb je ook nog mensen die in de binnenstad werken en hun auto gratis in ’n woonwijk neerzetten. Terwijl ze van hun werkgever ’n vergoeding krijgen voor het betaald parkeren en die dus in hun eigen zak steken.

  Toen ik nog een project bij Achmea deed heb ik dat ook regelmatig gedaan. Tenminste… als ik niet op de fiets ging. Alleen van geld in de zak steken voor het parkeren is geen sprake! Als ik kosten maak kan ik het declareren, maar geen kosten is ook geen geld.
  Sommige van mijn collegae kwamen uit Brabant of Noord-Holland en parkeerden dagelijks in de wijken.
  Binnenkort ga ik voor het eerst ontdekken of het een beetje te doen is om met de trein naar Groningen te gaan. Maar vaker dan 2 keer per week mag ik de trein niet gebruiken.

  En waarom zouden de bewoners rondom Hogeschool Windesheim ’n gratis parkeervergunning krijgen, terwijl de rest van Zwolle 50,- per jaar moet lappen. De rest van Zwolle heeft toch ook niet gekozen voor parkeeroverlast.

  Helemaal eens: dat hoort bij wonen in een stad!


  Maak melding

 8. Goed te horen dat vanuit een andere hoek van Zwolle ook eens de problematiek rondom het parkeerbeleid van de Gemeente Zwolle onder de aandacht wordt gebracht.

  ‘Wildparkeerders’ (zij die hele straten en wijken afschuimen om hun auto gratis te kunnen parkeren), zijn een gevolg van het parkeerbeleid van de Gemeente.

  De Gemeente Zwolle heeft door de jaren heen allerlei wijken langzaam haar ‘betaald-parkeren-beleid’ door de strot geduwd, stapje voor stapje en wijk voor wijk, elk met een eigen aanpak; totale willekeur, parkeervergunningen, blauwe zones, auto luwe zones, etc. Al deze oplossingen zijn zogenaamd door middel van ‘overleg’ met de wijken en op basis van enquêtes gehouden in de betreffende wijken… … uiteindelijk ‘gekozen’.

  In dat verband herinner ik me de ellende in Assendorp van wat jaren geleden en bijvoorbeeld het artikel in de ‘Stentor’ waarin een bewoner van de wijk Dieze (Esdoorstraat en omgeving) kenschetste hoe dubbelzinnig het beleid wel niet is: aan de ene kant van de straat gratis parkeren en aan de andere kant betaalde vergunningen! Omdat de buurt het niet eens kon worden in het overleg met de Gemeente.

  Uiteindelijk wil de Gemeente Zwolle het liefst gewoon geld zien; voor parkeervergunningen of voor parkeermeters in de straat, dat is het beleid en niets meer of minder. Al het andere zijn omtrekkende bewegingen en schijnvertoningen.

  De Gemeente Zwolle realiseert zich kennelijk heel goed dat er veel geld verdient kan worden aan al die auto’s in onze stad, want verbannen of afschaffen is geen optie (@Japser) en dus maar uitmelken tot op het bot!

  Maar vroeg of laat gaat het huidige parkeerbeleid van deze Gemeente de stad Zwolle nog veel meer geld kosten… dat is als de mensen wegblijven omdat inkopen doen elders goedkoper kan, omdat de winkels elders beter bereikbaar zijn, omdat elders ondernemers nog wel te vinden zijn in het stadscentrum, omdat elders werkgevers wel in de binnenstad gevestigd willen zijn, omdat elders er wel is nagedacht over parkeerbeleid met het oog op de toekomst!


  Maak melding

 9. Nou toen ik nog in de Wipstrik woonde, omgeving Piet Heinstr., werd ik helemaal gek van al die ”wildparkeerders”. Als je op de fiets aan kwam, werd je zowat van je sokken gereden, auto’s nog geen 10 cm van je raam geparkeerd. Hele stoepen gebarricadeerd. Echt belachelijk! Mensen, ga gewoon met de trein! Bedrijven die dicht bij de stad zitten, zitten dus meestal ook dicht bij het station!


  Maak melding

 10. Ik woon in de Diezerpoort en ben blij met mijn parkeervergunning! Hier werd je helemaal gek van de auto’s van mensen die in de stad werken en op het Deltion werken. Ik betaal volgens mij ?? 55.00 per jaar en het is elke cent waard. De mensen in de Esdoornstraat en omgeving hebben de keus gehad maar die wilden geen vergunning of niet betalen daarvoor. Gevolg is dat zij nu verzuipen in de auto’s, dezelfde auto’s die eerst bij ons stonden. Voor iets meer als ?? 1.00 per week ben je van dat gedoe af. Dus betaal gewoon die vergunning net als de rest van de mensen in de schilwijken!  Maak melding

 11. @ Marion… … Beter zou ik de ‘uitbuiting’ van de Gemeente Zwolle middels haar parkeerbeleid niet kunnen verwoorden; als je maar betaald, hoe dan ook, dan ben je van de parkeerellende rondom je huis af. Ja, wat een ‘definitie’!

  Maar helaas, het gat voorbij aan het werkelijke probleem… …!!


  Maak melding

 12. even oud of the box;
  – het parkeerterrein van Unive staat leeg
  – er wordt gezocht naar een tweede verbinding richting de hogeschool
  Als we deze twee samenbrengen ontstaan er dan geen kansen …die meer oplossen dan gratis ontheffingen  Maak melding

 13. Laat ze dan in een stral van 1km van en rondom binnenstad auto vrij houden en dnak kan iedereen toch stukje gaan lopen, maar nee bewegen met je luie reet dat kleine stukje is nou ook niet voor iedreen fijn dus maar parkeren overal op de stoep zo dicht bij elkaar dta je er helemaal gek van wordt..


  Maak melding

 14. waar haalt deze buurt de gedachte vandaan dat zij niet hoeven te betalen voor iets dat de gemeente gewoon geld kost? Zij willen hun auto op de gemeentelijke grond parkeren. En zij willen dat de gemeente anderen dat verbiedt… pff wat een arrogantie; in alle populaire parkeerbuurten betalen de bewoners voor hun voorrecht op openbare grond te parkeren.


  Maak melding

 15. Wildparkeren bestaat alleen als je op een plek parkeert waar niet geparkeerd mag worden. En dat bepaalt de gemeente, niet de buurt.

  @Hanekamp maakt het helemaal bont. Wordt tijd dat je beseft dat als je zonder parkeergeld/vergunning werkt, je geliefde Hanekamp e.o. helemaal vol komt te staan.

  Zwolle is een grote stad, die een miljoen mensen bedient. Dan kun je niet verwachten dat je dichtbij de stad (alle wijken grensend aan de stad) gratis kan parkeren. Als je dat wel doet, ben je wel heel naïef.


  Maak melding

 16. Bericht door 2oke, op 18 februari 2013 om 20:01
  Mensen, ga gewoon met de trein! Bedrijven die dicht bij de stad zitten, zitten dus meestal ook dicht bij het station!

  Dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik mag van mijn baas maximaal 2 keer per week met het openbaar vervoer naar de klant of naar kantoor.

  Bericht door _japser, op 19 februari 2013 om 08:32
  Wildparkeren bestaat alleen als je op een plek parkeert waar niet geparkeerd mag worden. En dat bepaalt de gemeente, niet de buurt.

  Precies!


  Maak melding

 17. Alles in 1 woord … TRANSFERIUM, bijv het terrein waar scania nu hun wagens tijdelijk stalt. En dan een goede busregeling naar bedrijventerreinen. Eigen vervoer van bedrijven van transferium naar werk, en het station. Auto’s zijn zowiezo overbodig als je binnen de stad woont en geen zware last te vervoeren hebt.


  Maak melding

 18. Bericht door _japser, op 19 februari 2013 om 08:32
  Wildparkeren bestaat alleen als je op een plek parkeert waar niet geparkeerd mag worden. En dat bepaalt de gemeente, niet de buurt.

  Is waar. Maar parkeren in een woonwijk blijft not-done. Er zijn ook regels die de gemeente niet bepaalt. Dat heten fatsoensregels.


  Maak melding

 19. Wat een onzin, als ik ergens moet zijn, en er zijn in die buurt, gratis, parkeerplaatsen, mag ik daar gewoon parkeren, mits er plek is. Ik zie totaal niet in waarom dat onfatsoenlijk is.


  Maak melding

 20. Ik denk dat je daar precies je punt hebt: wanneer je gevoel zegt dat je er niet moet gaan staan, doe het dan niet…
  Ik zie nu dat er mensen zijn die hun auto niet op loopafstand meer kunnen parkeren van hun werk, omdat een ander in de binnenstad een paar kilometer verderop niet wil betalen voor parkeren om de hoek. Dat vind ik vreemd.
  Inderdaad: een transferium lijkt mij de oplossing! Dan staat de één ook niet op de plek van de ander. Er is in Zwolle plek genoeg om voor iedereen de auto te parkeren, alleen op een plek van een ander gaan staan vind ik niet echt handig. Dat betekent dat er voor die plek twee mensen moeten reizen, terwijl er maar één had moeten reizen.
  Maar ego is blijkbaar waardevoller dan verder kijken dan je neus lang is…


  Maak melding

 21. Een plek van een ander, is alleen van een ander als daar het nummerbord staat.

  Zelfs dan nog niet. Overigens zegt mijn gevoel mij dat ik op alle openbare parkeerplaatsen mag parkeren.


  Maak melding

 22. Een transferium en daar gratis parkeren en andere grote parkeerplaatsen in de buurt van het centrum ook met gratis parkeren dat zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn.

  In dt verband vraag ik mij ook wel eens af waarom in de buurt van sommige winkelcentra in Zwolle het wel gratis parkeren is maar op de grote parkeerplaatsen rondom de binnenstad – feitelijk gezien ook een ‘winkelcentrum’ – dan weer niet?!


  Maak melding

 23. Vraag je je dat echt af?!? Misschien ben ik maar een simpele ziel, maar het lijkt me vrij simpel: de diverse winkelcentra in de wijken moeten bezoekers (veelal niet winkelend, maar boodschappen) publiek trekken. Dat kan door gratis parkeren aan te bieden. De binnenstad trekt al genoeg mensen.


  Maak melding

 24. @’Plantje’, ik denk dat jij maar eens moet gaan praten met ondernemers in de binnenstad en met het personeel van de ‘Blokker’ op de Diezerstraat en die van de ‘Blokker’ in het winkelcentrum ‘AA-landen’. Wellicht hen ook eens gewoon vragen wat zij vinden van gratis parkeren, stijf naast de winkel… …!

  Ik denk dat je een aantal artikelen op dit weblog hebt gemist; de afname van klandizie in de binnenstad doet telkens meer ondernemers/winkels de das om, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aantal ondernemers/winkels in goed bereikbare winkelcentra, ook in Zwolle. Zelfs een simpele ziel kan begrijpen hoe het gesteld is met het ‘winkelhart’ van Zwolle.

  Het stadscentrum van Zwolle, als winkelgebied, holt achteruit! Frequente bezoekers zullen jou dit ook bevestigen. Maar wie ben ik, ook maar gewoon een simpele ziel!


  Maak melding

 25. @ Hanekamp; moet Plantje nou echt gaan uitleggen waarom in de binnenstad van Zwolle betaald parkeren is net als in 99% van alle steden ter wereld met een oude binnenstad?


  Maak melding

 26. Tja Bantega, ik vond het zelf ook wel een logische conclusie.

  Dat het stadscentrum van Zwolle als winkelgebied achteruit holt wist ik niet. En dat dat ten gunste gaat van de winkelcentra in de omliggende wijken wist ik al helemaal niet. Maar ik kan het ook niet tegenspreken. Dus inderdaad…inhoudelijk houdt het op.


  Maak melding

 27. Ik lees ook wel eens iets over de hoge huren in de binnenstad. Als het stadscentrum achteruitholt kan dat natuurlijk ook de oorzaak zijn.


  Maak melding

Reageer