Para- medische voorziening en woningen in Dieze

Zwolle – Dieze kan zich verder ontwikkelen nu de gemeente en de ontwikkelaar goede kansen zien voor een gecombineerd project in de Zwolse wijk. Ontwikkelaar Artezs wil aan de Geert Grootestraat een (para)medische voorziening realiseren. En die ontwikkeling maakt tevens woningbouw op de locatie Langenholterweg / Schoolstraat mogelijk.

Al veel langer wordt geprobeerd om de locatie Langenholterweg / Schoolstraat te ontwikkelen. Dat bleek financieel steeds onhaalbaar. De afgelopen periode is onderzocht of de koppeling aan het plan voor de locatie Geert Grootestraat aan de ontwikkeling van de locatie Langenholterweg / Schoolstraat wél tot een financieel haalbaar plan leidt. Dat is het geval. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad nu om in te stemmen met de gecombineerde ontwikkeling.

Leefbaarheid

Het voornemen is om aan de Geert Grootestraat een (para)medische voorziening te realiseren, wat de leefbaarheid van de wijk ten goede komt. Het gaat om ongeveer 5000 vierkante meter.

Ook de herontwikkeling van de locatie aan de Langenholterweg betekent een impuls voor de buurt waar tussen de bestaande bebouwing al lange tijd een terrein braak ligt. Het plan is om hier ongeveer negen betaalbare woningen te realiseren.

Raad

Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel kan begonnen worden met de voorbereiding van de plannen voor beide projecten. De raad buigt zich binnenkort over het voorstel.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik snap de relatie tussen Geert Grootestraat en Langeholterweg niet zo want die liggen nogal uit elkaar maar zo te lezen gaan ze (woningen) bouwen en dat is weer goed voor de werkgelegenheid. 😀


    Maak melding

Reageer