Nieuwe ouderenvereniging NBvON in Zwolle

Zwolle – Een nieuwe ouderenvereniging in Zwolle is binnenkort een feit! ‘Waarom?’ zult u denken. Omdat de als intitiatiefnemers, mevrouw A. van Hattem en de heren A.A. Beenen en H. van Randeraat, in de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland precies datgene vinden waar ze in Zwolle waarde aan hechten.

nbvonzwolle.jpg

Alle activiteiten zoals men gewend was van de ouderen zetten zij voort, zoals:  de reisjes, de bingo’s, de kortingen bij  zorgverzekeraars en de hulp voor lagere lasten van energieleveranciers. Ook kunt ouderen bij de nieuwe vereniging terecht voor de welbekende hulp bij het invullen van uw belastingbiljet. Nieuw in het verhaal is dat de drie initiatiefnemers op termijn een gezicht willen geven aan het nieuwe motto “gastvrije zorg”.  Hierbij moet u denken aan geregelde bijeenkomsten waarbij ouderen onder het genot van koffie, thee of een borrel van gedachten wisselen over onderwerpen waar ze zich sterk voor moeten maken. Zaken die er echt toe doen, en die ze vervolgens bij de juiste instantie op tafel leggen. Samen met andere ouderenbonden, –verenigingen en instanties binnen Zwolle kunnen de ouderen dan meer gewicht geven aan deze zaken.

De “NBvON Vereniging Zwolle” is te vinden op de internetsite http://www.nbvon.nl/ bij het onderdeel verenigingen. U kunt zich ook opgeven voor een lidmaatschap via de website. De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. De hierboven genoemde initiatiefnemers steken hun energie en tijd in uw goede zaak.

Op zaterdag 23 maart presenteert de nieuwe ouderenvereniging zich op een bijeenkomst van de vrijwilligerscentrale en WijZ op het Doepark Nooterhof van 13.30 uur tot 16.30 uur met als thema passie en ervaring.

Artikel delen:

Reageer